LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-337 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS PRIEMONĖS „TECHNINĖ PAGALBA“ VEIKLOS SRITIES „LIETUVOS KAIMO TINKLAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, SKIRTŲ RENGINIŲ KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 19 d. Nr. 3D-797

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“, ir jį papildau 81 punktu:

81. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu renginiai, išvardyti Taisyklių 8.1 ir 8.3 papunkčiuose, gali būti vykdomi nuotoliniu būdu, jei įmanoma patikrinti renginio dalyvių skaičių ir užtikrinti turinio kokybę.“

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                          Andrius Palionis