Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. RUGPJŪČIO 13 D. NUTARIMO NR. 818 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KIBERNETINIO SAUGUMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. 390

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimą Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 5 straipsnio 1–5 punktais ir įgyvendindama 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL 2016 L 194, p. 1), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Papildyti 5 punktu:

5. Patvirtinti Kibernetinio saugumo tarybos (toliau – Taryba) institucinę sudėtį:

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovai (du asmenys);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos atstovas;

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovas;

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovas;

Lietuvos banko atstovas;

Lietuvos bankų asociacijos atstovas;

Kauno technologijos universiteto atstovas;

Vilniaus universiteto atstovas;

asociacijos „Infobalt“ atstovai (trys asmenys);

Interneto žiniasklaidos asociacijos atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovas;

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovas;

„Lietuvos energija“, UAB, atstovas;

„EPSO-G“, UAB, atstovas.“

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintos Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

35. Kibernetinio saugumo taryba yra viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo politiniu lygmeniu pavyzdys. Turi būti siekiama tobulinti Kibernetinio saugumo tarybos veiklą plečiant viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, efektyviai naudojantis Kibernetinio saugumo įstatyme nustatytomis Kibernetinio saugumo tarybos teisėmis.“

1.4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintos Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros identifikavimo metodikos tvirtinimo žymą ir ją išdėstyti taip:

„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818“.

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtinto Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo tvirtinimo žymą ir ją išdėstyti taip:

„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d.  nutarimu Nr. 818“.

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtinto Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano tvirtinimo žymą ir ją išdėstyti taip:

„PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818“.

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. 422 „Dėl Kibernetinio saugumo tarybos sudarymo ir jos reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                            Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                 Raimundas Karoblis