LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 4 d. Nr. V-668

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 491 punktu:

491. 3-fluorometoksiacetilfentanilis (3-fluoromethoxyacetylfentanyl, N-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.“

1.2. Papildau 511 punktu:

511. 4F-furanilfentanilis (4F-furanylfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.“

1.3. Papildau 681 punktu:

681. 2-metil-AP-237 (2-methyl-AP-237; 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one)*.“

1.4. Papildau 961 punktu:

961. Piperidiltiambutenas (Piperidylthiambutene, 1-(4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl)piperidine)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Papildau nauju 22 punktu:

22. 1B-LSD (1B-LSD, 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide)*.“

2.2. Buvusį 22 punktą laikau 23 punktu.

2.3. Papildau nauju 311 punktu:

311. 2F-QMPSB (quinolin-8-yl 3-((4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl)-4-methylbenzoate)*.“

2.4. Buvusį 311 punktą laikau 312 punktu.

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir papildau 11 punktu:

11. Bentazepamas (Bentazepam, 5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-one)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga