Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl EDMINO BAGDONO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI IZRAELIO VALSTYBĖJE

 

2014 m. liepos 21 d. Nr. 1K-10

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 3 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimą,

s k i r i u nuo 2014 m. rugpjūčio 8 d. Edminą BAGDONĄ Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Izraelio Valstybėje.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė

 

Ministras Pirmininkas                                                                          Algirdas Butkevičius