LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo nr. V-598 „DĖL LeidiNIŲ, KURIUOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTiniai preparatai, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

pakeitimo

 

2019 m. liepos 4 d. Nr. V-782

Vilnius

 

 

Pakeičiu Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau 136 punktu:

136. „Psichiatrijos žinios“. Leidinys periodinis (leidžiamas 4 kartus per metus), platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiamos teorinės ir praktinės, klinikinės, organizacinės, istorinės ir kitos aktualios temos, susijusios su psichikos sveikatos priežiūra, red. Nijolė Goštautaitė Midttun, leidėjas Lietuvos psichiatrų asociacija, Vilnius.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga