LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO RINKOS VEIKIMO TOBULINIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1K-290

Vilnius

 

 

Siekdamas sudaryti prielaidas užtikrinti konkurencingumą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkoje, mažinti avaringumą ir skatinti suinteresuotų visuomenės ir verslo grupių dialogą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pasitarimo protokolo Nr. 35 ketvirtuoju klausimu „Dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkos veikimo tobulinimo plano“:

1. T v i r t i n u  pridedamą Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkos veikimo tobulinimo planą (toliau – Tobulinimo planas).

2. P a v e d u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Finansų rinkų politikos departamentui:

2.1. atlikti Tobulinimo plano įgyvendinimo stebėseną;

2.2. parengti informaciją apie Tobulinimo plano įgyvendinimo eigą ir 2020 m. I ketvirtį ją pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018

m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1K-290

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO RINKOS VEIKIMO TOBULINIMO PLANAS

 

 

Priemonių grupė

Priemonė

Atsakinga institucija

Terminas

1. Konkurencijos skatinimas

1.1. Išnagrinėti tikslingumą ir galimybes įpareigoti Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą (toliau – Biuras) draudikams prieinamose informacinėse sistemose teikti duomenis ne tik apie draudėjų sukeltus draudžiamuosius įvykius, bet ir apie draudimo išmokų, sumokėtų pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – TPVCAPD) sutartis, sudarytas su draudėju, dydžius

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Biuras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2018 m. IV ketv.

1.2. Įvertinti galimybę įpareigoti TPVCAPD produktus parduodančius asmenis atskleisti informaciją apie savo gaunamą atlygį

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

2018 m. IV ketv.

1.3. Sumažinti stojamąjį Biuro nario įnašo dydį

Finansų ministerija

2018 m. IV ketv.

1.4. Įvertinti galimybę Biurui draudikams prieinamose informacinėse sistemose iš valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) teikti duomenis apie draudėjo vairuotojo pažymėjimo rekvizitus

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, VĮ „Regitra“, Biuras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2018 m. IV ketv.

2. Vartotojų apsauga

2.1. Įvertinti galimybę draudikams naudotis informacija apie gyventojų deklaruotą gyvenamąją vietą

Valstybės įmonė Registrų centras, Biuras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2021 m. I ketv.

2.2. Įvertinti galimybę draudikams naudotis informacija apie transporto priemonių valdytojų anksčiau padarytus ir (arba) pakartotinius kelių eismo taisyklių pažeidimus

Vidaus reikalų ministerija, Biuras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2018 m. IV ketv.

2.3. Parengti ir patvirtinti Eismo įvykio metu padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymo rekomendacijas

Finansų ministerija, Biuras

2018 m. III ketv.

2.4. Įvertinti galimybes tobulinti transporto priemonių registracijos kontrolę, siekiant sumažinti Lietuvoje registruotų, bet faktiškai kitose valstybėse naudojamų automobilių (išskyrus tarptautiniam krovinių ir keleivių vežimui naudojamas transporto priemones) skaičių

Vidaus reikalų ministerija, VĮ „Regitra“, Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2018 m. IV ketv.

2.5. Įvertinti galimybes indeksuoti periodines TPVCAPD išmokas, kai jos mokamos nukentėjusiam trečiajam asmeniui dėl negautų pajamų, kurias nukentėjęs trečiasis asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota

Finansų ministerija

2018 m. III ketv.

2.6. Parengti atmintinę, kurioje būtų pateikta informacija apie užsienio valstybėse eismo įvykį sukėlusio arba į jį patekusio asmens pareigas ir rekomenduojamus atlikti veiksmus

Biuras

2019 m. I ketv.

2.7. Įvertinti galimybę atidaryti bendrą TPVCAPD paslaugas teikiančių draudikų skambučių centrą, kuris visą parą teiktų konsultacijas draudėjams

Biuras

2019 m. I ketv.

2.8. Įvertinti TPVCAPD paslaugų pardavimo, kartu į draudimo sutartį įtraukiant papildomas paslaugas, praktiką ir pateikti pasiūlymus dėl šios praktikos tobulinimo

Finansų ministerija, Lietuvos bankas

2019 m. I ketv.

3. Avaringumo mažinimas

3.1. Įvertinti galimybes ilginti praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kurso trukmę ir (ar) gerinti mokymo kokybę

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija

2018 m. IV ketv.

3.2. Įvertinti kelių ir gatvių eismo automobilių keliais saugumo sistemų (tokių kaip vidutinio greičio matuokliai, taip pat stacionarūs greičio matuokliai miestų gatvėse) veiksmingumą, kiek jos padeda mažinti eismo įvykių skaičių ir užtikrinti TPVCAPD kontrolę

Susisiekimo ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija

2019 m. IV ketv.

3.3. Įvertinti galimybę sukurti interneto platformą, kurioje tarptautinio pervežimo veiklą vykdančių įmonių atstovai galėtų keistis informacija apie nedrausmingus vairuotojus

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

2018 m. IV ketv.

3.4. Įvertinti galimybę numatyti papildomas vairuotojo profesinės kvalifikacijos siekiančių asmenų stažuotes

Susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

2018 m. IV ketv.

3.5. Įvertinti galimybę atkurti Kelių eismo saugumo fondą

Finansų ministerija, Biuras, Susisiekimo ministerija

2019 m. IV ketv.

4. Suinteresuotų visuomenės ir verslo grupių dialogo skatinimas

4.1. Patvirtinus deklaracijos „Vizija – nulis žuvusiųjų kelių ir geležinkelių transporto eismo įvykiuose“ 2018–2030 m. įgyvendinimo priemonių planą, įsitraukti į priemonių eismo dalyvių švietimo srityje įgyvendinimą.

Biuras

2019 m. IV ketv.

_______________________________