STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

įsakymas

DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, VERTINIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMU NR. V-48 „DĖL IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. spalio 18  d. Nr. V-66  

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. V-48 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodikos patvirtinimo“ (nauja redakcija patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-21) 58 punktą ir išdėstau jį taip:

58. Centras į aukštųjų mokyklų paklausimus atsako per 10 dienų nuo jų gavimo datos, o jei neturi informacijos, praneša, kad ji renkama.“

 

 

 

Direktorė                                                                                                                 Nora Skaburskienė