LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠIESIEMS IR VIDAUS KELIAMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), REKONSTRUOTI, PRIŽIŪRĖTI, SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI, ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI PASKIRSTYMO 2019 METAIS

 

2019 m.  kovo  29  d. Nr. V-66

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1395 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2019 metų sąmatos patvirtinimo“ ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.  P a s k i r s t a u Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti savivaldybėms 2019 metais taip:

 

I. ALYTAUS APSKRITIS

1.

Alytaus miesto

1863,6

tūkst. Eur

2.

Druskininkų

723,0

tūkst. Eur

3.

Alytaus rajono

1323,4

tūkst. Eur

4.

Lazdijų rajono

1092,0

tūkst. Eur

5.

Varėnos rajono

1453,5

tūkst. Eur

Iš viso Alytaus apskrityje:

6455,5

tūkst. Eur

II. KAUNO APSKRITIS

6.

Kauno miesto

8517,6

tūkst. Eur

7.

Birštono

194,7

tūkst. Eur

8.

Jonavos rajono

1623,5

tūkst. Eur

9.

Kaišiadorių rajono

1296,4

tūkst. Eur

10.

Kauno rajono

3302,6

tūkst. Eur

11.

Kėdainių rajono

2114,6

tūkst. Eur

12.

Prienų rajono

1300,4

tūkst. Eur

13.

Raseinių rajono

1515,1

tūkst. Eur

Iš viso Kauno apskrityje:

19864,9

tūkst. Eur

III. KLAIPĖDOS APSKRITIS

14.

Klaipėdos miesto

4686,4

tūkst. Eur

15.

Neringos

260,5

tūkst. Eur

16.

Palangos miesto

1618,5

tūkst. Eur

17.

Klaipėdos rajono

2099,1

tūkst. Eur

18.

Kretingos rajono

1458,1

tūkst. Eur

19.

Skuodo rajono

923,6

tūkst. Eur

20.

Šilutės rajono

2030,9

tūkst. Eur

Iš viso Klaipėdos apskrityje:

13077,1

tūkst. Eur

IV. MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

21.

Kalvarijos

537,5

tūkst. Eur

22.

Kazlų Rūdos

519,7

tūkst. Eur

23.

Marijampolės

1827,6

tūkst. Eur

24.

Šakių rajono

1331,1

tūkst. Eur

25.

Vilkaviškio rajono

1522,3

tūkst. Eur

Iš viso Marijampolės apskrityje:

5738,2

tūkst. Eur

V. PANEVĖŽIO APSKRITIS

26.

Panevėžio miesto

3236,1

tūkst. Eur

27.

Biržų rajono

1118,0

tūkst. Eur

28.

Kupiškio rajono

941,3

tūkst. Eur

29.

Panevėžio rajono

1892,6

tūkst. Eur

30.

Pasvalio rajono

1275,4

tūkst. Eur

31.

Rokiškio rajono

1775,1

tūkst. Eur

Iš viso Panevėžio apskrityje:

10238,5

tūkst. Eur

VI. ŠIAULIŲ APSKRITIS

32.

Šiaulių miesto

3424,9

tūkst. Eur

33.

Akmenės rajono

883,8

tūkst. Eur

34.

Joniškio rajono

1113,6

tūkst. Eur

35.

Kelmės rajono

1913,6

tūkst. Eur

36.

Pakruojo rajono

1014,9

tūkst. Eur

37.

Radviliškio rajono

1701,0

tūkst. Eur

38.

Šiaulių rajono

2014,0

tūkst. Eur

Iš viso Šiaulių apskrityje:

12065,8

tūkst. Eur

VII. TAURAGĖS APSKRITIS

39.

Jurbarko rajono

1273,3

tūkst. Eur

40.

Pagėgių

492,1

tūkst. Eur

41.

Šilalės rajono

1547,4

tūkst. Eur

42.

Tauragės rajono

1458,8

tūkst. Eur

Iš viso Tauragės apskrityje:

4771,6

tūkst. Eur

VIII. TELŠIŲ APSKRITIS

43.

Mažeikių rajono

2029,8

tūkst. Eur

44.

Plungės rajono

1792,5

tūkst. Eur

45.

Rietavo

432,5

tūkst. Eur

46.

Telšių rajono

2127,5

tūkst. Eur

Iš viso Telšių apskrityje:

6382,3

tūkst. Eur

IX. UTENOS APSKRITIS

47.

Visagino

706,4

tūkst. Eur

48.

Anykščių rajono

1581,6

tūkst. Eur

49.

Ignalinos rajono

971,0

tūkst. Eur

50.

Molėtų rajono

1200,0

tūkst. Eur

51.

Utenos rajono

1512,9

tūkst. Eur

52.

Zarasų rajono

1163,3

tūkst. Eur

Iš viso Utenos apskrityje:

7135,2

tūkst. Eur

X. VILNIAUS APSKRITIS

53.

Vilniaus miesto

15153,0

tūkst. Eur

54.

Elektrėnų

973,9

tūkst. Eur

55.

Šalčininkų rajono

1445,2

tūkst. Eur

56.

Širvintų rajono

1122,0

tūkst. Eur

57.

Švenčionių rajono

1649,2

tūkst. Eur

58.

Trakų rajono

1302,2

tūkst. Eur

59.

Ukmergės rajono

1461,6

tūkst. Eur

60.

Vilniaus rajono

3926,8

tūkst. Eur

Iš viso Vilniaus apskrityje:

27033,9

tūkst. Eur.

Iš viso savivaldybėse:

112763,0

tūkst. Eur

iš jų:

miestų savivaldybėms

39467,0

tūkst. Eur

kitoms savivaldybėms

73296,0

tūkst. Eur.

 

2. P a v e d u:

2.1. Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriui kartu su Teisės ir personalo skyriumi parengti finansavimo sutarčių su savivaldybėmis projektus;

2.2. Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriui inicijuoti finansavimo sutarčių pasirašymą, kontroliuoti su savivaldybėmis pasirašytose finansavimo sutartyse numatytų sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

2.3. Finansų ir apskaitos skyriui sumokėti savivaldybėms už atliktus darbus;

2.4. šio įsakymo vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Vitalijus Andrejevas