LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO
NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. XIII-325

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos II skyriaus „Kiti Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, komisijų siūlomi teisės aktų projektai“ dvyliktąjį skirsnį „Rinkimai, viešasis administravimas, vietos savivalda“ 13–18 punktais:

„13.

XIIIP-565

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

14.

XIIIP-566

Mokslo ir studijų įstatymo
Nr. XI-242 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

15.

XIIIP-567

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo
Nr. VIII-1708 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

16.

XIIIP-568

Lygių galimybių įstatymo
Nr. IX-1826 30 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

17.

XIIIP-569

Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis

18.

XIIIP-570

Administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

birželis“

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis