Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1248 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 3 d. Nr. 67

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.6. Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarką;“.

2. Pakeisti 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.6. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadą – šio nutarimo 1.6 papunktyje nurodytus planus, žemėlapius ir (ar) schemas;“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Simonas Gentvilas