LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 8 d. Nr. V-1353

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

1.1. Papildau 22 punktu:

22. AP-238 (1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one)*.“

1.2. Papildau 251 punktu:

251. Butonitazenas (Butonitazene, 2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine)*.“

1.3. Papildau 261 punktu:

261. Carbonyl-bromadol ((4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl)methanone)*.“

1.4. Papildau 342 punktu:

342. Etonitazepinas (Etonitazepyne, 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole)*.“

1.5. Papildau 441 punktu:

441. Fluonitazenas (Fluonitazene, N,N-diethyl-2-{2-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl}ethan-1-amine)*.“

1.6. Papildau 901 punktu:

901. O-AMKD (3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie
1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-,
3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-, 4-metiltio-, halogen-, alkil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; alkil- radikalų tiofenilo žiede; benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; hidroksi-, metil- radikalus 1-oje
1-fenilpropan-2-amino padėtyje; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, propargil-, purinoalkil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.2. Papildau nauju 81 punktu:

81. BDMT (2,2'-(1H,1'H-[2,2'-biindole]-3,3'-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-amine))*.“

2.3. Buvusį 81 punktą laikau 82 punktu.

2.4. Papildau 474 punktu:

474. M-ALPHA-HCMA (3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)propanamide)*.“

2.5. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba 1-naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, halogen-, metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkiliden- radikalų fenilo žiede;
2,3-dihidrofurano žiedą kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje; 3-iasis
1-propanono fragmento anglies atomas įeina į cikloalkano arba fenilo žiedo struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslais, išskyrus atvejus, kai į I sąrašą įrašytos medžiagos yra registruoto vaistinio preparato sudėtyje“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

3.1. Papildau 21 punktu:

21. Diklazepamas (Diclazepam, 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one)*.“

3.2. Papildau 92 punktu:

92. Klonazolamas (Clonazolam, 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys