HERBAS2

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-449 „DĖL TINKAMUMO KARO, ŠAULIO KOVINIAME BŪRYJE AR ŽVALGYBOS PAREIGŪNO TARNYBAI PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ KRITERIJŲ IR SVEIKATOS BŪKLĖS ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 28 d. Nr. V-256

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. V-449 „Dėl Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų ir sveikatos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu  nurodytu įsakymu patvirtintus Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijus:

 

1.1. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„1.4

 

Ūminės ligos.

Ligos po sėkmingo gydymo.

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

„3

 

C81–C96; D45; D46; D47;

D50–D53; D55–D59; D60–D64; D65–D69; D70–D77; R16.1; R70.0; Q89.0.

Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai  navikai. Kraujo ir kraujodaros organų  ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais. Neaiškios ar nežinomos eigos navikai:

 

3.1

 

Sunkios eigos ligos, ryškus organų nepakankamumas

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

3.2

 

Vidutinio sunkumo ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

3.3

 

Lengvos, nesisteminės kraujo ligos

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami“

 

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5

 

E00–E07; E09–E14; E15–E16; E20–E35; E89; M80; M81; M82; M83; R73; R81; O24; Q89.2; Q97; Q98.

Endokrininės sistemos ligos. Osteoporozė be patologinio lūžio ir su juo, taip pat osteoporozė sergant kitomis ligomis. Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje ir glikozurija:

 

5.1

 

Ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

5.2

 

Vidutiniškai ryškūs ir nežymūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

5.3

 

Be funkcijos sutrikimo

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

5.4

 

Ūminės ligos. Lėtinių ligų radikalus gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami“

 

1.4.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

„8

 

I00–I09; I20–I25; I26–I28; I30–I52; I70; I71; I72; I73; I95–I99;

R00.0–R00.1; R55.

Kraujotakos sistemos ligos:

 

8.1

 

Sukeliantys ryškų širdies ar vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, linkę progresuoti, pavojingi gyvybei

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

8.2

 

Sukeliantys vidutiniškai ryškų širdies ar vainikinių arterijų nepakankamumą

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

8.3

 

Sukeliantys neryškų širdies nepakankamumą, vainikinių arterijų nepakankamumo nėra

5

Netinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

8.4

 

Be širdies ir vainikinių arterijų nepakankamumo

4

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

8.5

 

Ūminės ligos

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Netinkami, pakartotinė ekspertizė“

 

1.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12

 

D18; K20–K31; K44; K50–K52; K57; K58; K59; K70–K77; K81; K82; K83; K85; K86; K87; K90–K93; I81; I82; I85; Q39; Q40; Q43; Q44; Q45; R16.0; R16.2.

Hemangioma ir limfangioma. Virškinimo sistemos ligos. Venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitur. Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos:

 

12.1

 

Lėtinės sunkios eigos virškinimo organų ligos

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

12.2

 

Lėtinės vidutinio sunkumo virškinimo organų ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

12.3

 

Lengvos eigos virškinimo organų ligos

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

12.4

 

Ūminės ligos.

Lėtinių ligų paūmėjimas

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14

 

N00–N08; N10–N16; N17–N19; N25; N28; N29; N30; N31; N33; N39; N99; R31; R80.

Lyties ir šlapimo sistemos ligos:

 

14.1

 

Lėtinės inkstų ligos, III−V stadija

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

14.2

 

Lėtinės inkstų ligos, I−III stadija

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

14.3

 

Lėtinės inkstų ligos be funkcijos sutrikimo, stabili ilgalaikė remisija

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

14.4

 

Ūminės ligos

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16

 

R00–R99 (išskyrus R16.0; R16.1; R16.2; R31; R51; R55; R70.0; R73; R80; R81)

Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur

 

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.8.   Pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„21.3

 

Atskiri organinio pažeidimo simptomai, funkcija nesutrikusi

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami“

 

1.9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

„22

 

C70; C71;  C72; D18; D32; D33; D42; D43; G10–G13;                                                                    G20–G26;                                      G30–G32;                                                        G35–G37;                                                                                                                                                                       G70–G73;                              G80–G83;                    G90–G99;   Q00–Q07  

Smegenų dangalų, smegenų, nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybinis navikas / gerybinis navikas / neaiškios ar nežinomos eigos navikas. Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą. Ekstrapiramidi-niai ir judesių sutrikimai. Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos. Demielinizuojan-čios centrinės nervų sistemos ligos. Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos:

 

22.1

 

Greitai progresuojančios ar su ryškiais funkcijos sutrikimais; lėtai progresuojančios ar kai vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

22.2

 

Lėtai progresuojančios, kai funkcijos sutrikimai neryškūs

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

22.3

 

Neprogresuojan-čios, funkcijos nesutrikusios

5

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami“

 

1.10.    Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

„24

 

G45–G46; I60–I69; R51;

R55

Praeinantys (tranzitiniai) smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai. Kraujagysliniai smegenų sindromai sergant cerebrovaskulinė-mis (smegenų kraujagyslių) ligomis. Cerebrovaskuli-nės (smegenų kraujagyslių) ligos. Galvos skausmas.

Apalpimas ir kolapsas:

 

24.1

 

Ryškūs, vidutiniškai ryškūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

24.2

 

Neryškūs funkcijos sutrikimai

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

24.3

 

Trumpalaikiai kraujotakos sutrikimai (be organinės kilmės simptomatikos ir liekamųjų reiškinių)

6

Tinkami

Individualiai

Tinkami

Tinkami

24.4.

 

Būklė po ūmios ligos be liekamųjų reiškinių

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami“

 

1.11.    Pakeičiu 26.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„26.4

 

Būklės po galvos ar nugaros smegenų traumos be organinių pažeidimo požymių

Tinkami

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami“

 

1.12.    Pakeičiu 39.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„39.2

 

Vidutiniškai išreikšti organiniai pakitimai ar funkcijų sutrikimai

6

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.13.    Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

„41

 

H15–H22; Z94.7

Odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligos:

 

41.1

 

Ligos, sukeliančios progresuojantį  regos silpnėjimą

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

41.2

 

Recidyvuojančios lėtinės ligos

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

41.3

 

Neprogresuojan-čios, retai recidyvuojančios vienos ar abiejų akių ligos, kai funkcijų sutrikimai nedideli

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.14 Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45

 

H43–H45; Z97.0

Stiklakūnio ir akies obuolio ligos:

 

45.1

 

Vidutiniai ar dideli regėjimo sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

45.2

 

Nedideli regėjimo sutrikimai

5

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.15.    Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48

 

H52

Akies akomodacijos ir  refrakcijos sutrikimai:

 

48.1

 

Trumparegystė ar toliaregystė viename iš meridianų 8.0 D ir daugiau

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

48.2

 

Trumparegystė ar toliaregystė viename iš meridianų iki 8.0 D

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.16 Pakeičiu 56.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„56.2

 

Vienpusis kurtumas ar abipusis prikurtimas

6

Netinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.17.  Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

„74

 

L83; L85; L87–L92; L95; L98–L99

Diskeratozės, hiperkeratozės, hipertrofiniai ar atrofinės, granulominės odos ligos, vaskulitai ir kita

6

Individualiai

Netinkami

Tinkami 

Tinkami“

 

1.18.  Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

„101

 

S16; S20; S21; S22; S30; S31; S31; S32, (išskyrus S32.0, S32.7); S33, (išskyrus S33.0, S33.1); S40; S41; S42; S43; S46–S53; S56; S57; S58–S63; S66–S73; S76–S83; S86–S93; S96–S99; T00–T07; T10-T14; T92, (išskyrus T92.4); T93, (išskyrus T93.4); T94; T95; Z09.0; Z09.4; Z94.6; Z54.4; Z96.6; Z97.1; Z98.1

Sužalojimai ir tam tikrų išorinių poveikių padariniai:

 

101.1

 

Ryškūs anatominiai pakitimai, kai yra ryškūs ir stabilūs funkcijos sutrikimai

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

101.2

 

Vidutiniškai ryškūs anatominiai pakitimai su nežymiu funkcijos sutrikimu

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

101.3

 

Būklės po traumų su nežymiais anatominiais pakitimais be funkcijos sutrikimo, su skausmo sindromu ar be jo

6

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

101.4

 

Ūmios traumos ir ankstyvasis pooperacinis periodas

6

Netinkami,

pakartotinė ekspertizė

Individualiai

Tinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami“

 

1.19.    Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

„106

 

C00–C75; C76–C80; D00–D09; Z08

Piktybiniai navikai, pirminiai arba laikomi pirminiais, patikslintos lokalizacijos, išskyrus limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių navikus. Navikai in situ. Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo:

 

106.1

 

Kai yra metastazių su organų funkcijos sutrikimu

 

Netinkami

Netinkami

Netinkami

Netinkami

106.2

 

Būklė po operacijos ar kito gydymo, kai liko metastazių, be organų funkcijos sutrikimo

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

106.3

 

Būklė po radikalios operacijos ar kito gydymo, be organų funkcijos sutrikimo, kai nėra metastazių

6

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami

106.4

 

Taikomas operacinis ar kitas gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami“

 

1.20.  Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

„107

 

D10-D36 (išskyrus D32; D33)

Burnos ertmės, ryklės, didžiųjų seilių liaukų, storosios (gaubtinės), tiesiosios žarnos, išangės ir išangės kanalo, vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos, kaulo ir sąnarinės kremzlės, riebalinio, mezotelinio audinio, retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės minkštųjų audinių, jungiamojo audinio, melanocitinis apgamas, kiti odos gerybiniai navikai, šlapimo organų, akies ir akies priedų, skydliaukės, kitų ir nepatikslintų lokalizacijų gerybinis navikas:

 

107.1

 

Ryškiai ar vidutiniškai trikdantys organų funkciją ir (ar) trukdantys vilkėti drabužius

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

107.2

 

Nežymiai trikdantys organų funkciją ir (ar) nežymiai trukdantys vilkėti drabužius

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

107.3

 

Be organų funkcijos sutrikimų, netrukdantys vilkėti drabužių

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

107.4

 

Taikomas, kai reikalingas operacinis ar kitas gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Tinkami

Tinkami“

 

1.21.    Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

„108

 

D37–D48 (išskyrus D42; D43)

Neaiškios ar nežinomos eigos navikai:

 

108.1

 

Ryškiai ar vidutiniškai trikdantys organų funkciją ir (ar) trukdantys vilkėti drabužius

6

Netinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

108.2

 

Nežymiai trikdantys organų funkciją ir (ar) nežymiai trukdantys vilkėti drabužius

4

Tinkami

Netinkami

Tinkami

Tinkami

108.3

 

Be organų funkcijos sutrikimų, netrukdantys vilkėti drabužių

3

Tinkami

Tinkami

Tinkami

Tinkami

108.4

 

Taikomas, kai yra reikalingas operacinis ar kitas gydymas

 

Netinkami, pakartotinė ekspertizė

Netinkami

Tinkami

Tinkami“

 

1.22.  Pakeičiu Paaiškinimus ir juos išdėstau taip:

„Paaiškinimai

*

Punktų ir papunkčių taikymas atliekant asmens sveikatos būklės įvertinimą paaiškintas Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų (toliau – Kriterijai) 1 priede pateiktuose Tinkamumo karo, šaulio ar žvalgybos pareigūno tarnybai  pagal sveikatos būklę kriterijų taikymo paaiškinimuose.

**

Pagal 1 skiltį tikrinami  asmenys:

šaukiami į privalomąją pradinę karo tarnybą;

stojantys į  savanorišką nenuolatinę karo tarnybą;

stojantys į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius;

stojantys į profesinę karo tarnybą (išskyrus stojančius į profesinę karo tarnybą

pagal Karinių specialybių, kurias turintiems asmenims taikomi profesinės karo tarnybos karių sveikatos reikalavimai, sąrašą (Kriterijų 2 priedas);

stojantys į karo mokymo įstaigas;

privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.

***

Pagal 2 skiltį tikrinami asmenys, vykstantys į tarptautines operacijas.

 

****

Pagal 3 skiltį tikrinami asmenys:

tolesnei profesinei karo tarnybai;

stojantys į profesinę karo tarnybą pagal Karinių specialybių, kurias turintiems asmenims taikomi profesinės karo tarnybos karių sveikatos reikalavimai, sąrašą (Kriterijų 2 priedas);

stojantys į tarnybą žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno sutartį;

atliekantys tarnybą žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno sutartį;

karo mokymo įstaigų absolventai, stojantys į profesinę karo tarnybą;

vykstantys mokytis į užsienio šalių mokymo įstaigas;

profesinę karo tarnybą atlikusieji atsargos kariai, stojantys į profesinę karo tarnybą;

profesinę karo tarnybą atlikusieji atsargos kariai, stojantys į tarnybą aktyviajame rezerve;

tolesnei savanoriškai nenuolatinei karo tarnybai;

tolesnei tarnybai Lietuvos šaulių sąjungos koviniuose būriuose;

tolesnei tarnybai aktyviajame kariuomenės personalo rezerve.

*****

Pagal 4 skiltį tikrinami karo prievolininkai, šaukiami į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją, ir kariai, atliekantys šią tarnybą.

TLK-10-AM kodas

Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimto pataisyto ir papildyto leidimo Australijos modifikacijos sisteminio ligų sąrašo kodas

FKl

Funkcinė klasė

ŠN

Širdies nepakankamumas

CNS

Centrinė nervų sistema

TO

Tarptautinė operacija“

 

1.23Pakeičiu 1 priedą:

1.23.1.   Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3 papunktis taikomas asmenims, sergantiems lėtinėmis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, be organų funkcijos nepakankamumo arba išsivysčius nežymiam organų funkcijos nepakankamumui. Lėtinių virusinių hepatitų minimalaus aktyvumo atveju (kepenų fermentų kiekis nepadidėjęs arba padidėjęs nežymiai, nedidelis viruso kiekis kraujyje (HBV-DNR, HCV-RNR mažiau arba lygu 103 TV/ml), kai nereikalingas antivirusinis gydymas.“

 

1.23.2.   Pakeičiu 1.4 papunktį ir i jį šdėstau taip:

1.4 papunktis taikomas asmenims, sergantiems nekomplikuotomis ūminėmis infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis. Po virusinių hepatitų antivirusinio gydymo, pasiekus stabilią virusologinę remisiją (remisija ne mažiau nei 3 metų, HBV-DNR ar HCV-RNR nerasta). Po gydymo asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai pagal visas skiltis.“

 

1.23.3.   Pakeičiu 3 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

3 punktas. Limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių piktybiniai navikai (C81–C96). Tikroji policitemija (D45). Mielodisplaziniai sindromai (D46). Kiti limfinio, kraujodaros ar jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai (D47). Mitybinės anemijos (D50–D53). Hemolizinės anemijos (D55–D59). Aplazinės ir kitos anemijos (D60–D64). Krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės (D65–D69). Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos (D70–D77). Splenomegalija (blužnies padidėjimas), neklasifikuojama kitur (R16.1). Padidėjęs eritrocitų nusėdimo greitis ir pakitęs plazmos klampumas (R70.0). Įgimtos blužnies formavimosi ydos (Q89.0).“

 

1.23.4.   Pakeičiu  5 punktą ir jį išdėstau taip:

5 punktas. Skydliaukės funkcijos sutrikimai (E00–E07). Gliukozės reguliavimo sutrikimai ir cukrinis diabetas (E09–E14). Kiti gliukozės reguliavimo ir kasos vidaus sekrecijos funkcijos sutrikimai (E15–E16). Kiti endokrininių liaukų funkcijų sutrikimai (E20–E35). Vidaus sekrecijos ir medžiagų apykaitos sutrikimai, pasireiškę po procedūrų, neklasifikuojami kitur (E89). Osteoporozė su patologiniu lūžiu (M80). Osteoporozė be patologinio lūžio (M81). Osteoporozė sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (M82). Suaugusiųjų osteomaliacija (M83). Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje (R73). Glikozurija (R81). Cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu (O24). Kitų endokrininių liaukų įgimtos formavimosi ydos (Q89.2). Kitos moteriškosios lytinės chromosomos aberacijos, neklasifikuojamos kitur(Q97). Kitos vyriškosios lytinės chromosomos aberacijos, neklasifikuojamos kitur (Q98).

5.1 papunktis taikomas sergant nekoreguojamomis ar sunkiai medikamentais koreguojamomis endokrininėmis ligomis arba kai, ligai progresuojant, atsiranda ryškūs funkcijos sutrikimai: diabetinė pėda ir / ar neuropatija ir / ar vidutiniškai pažengusi proliferacinė retinopatija ir / ar diabetinė nefropatija (III lėtinės inkstų ligos stadija).

Jei sergant kurio nors tipo cukriniu diabetu nuolatiniam gydymui skiriamas insulinas, asmenys pripažįstami netinkamais tarnybai pagal visas skiltis.

Tiriamieji, kurių ūgis mažesnis nei 150 cm, pagal 1 ir 3 skiltis pripažįstami netinkamais tarnybai.

5.2 papunktis taikomas endokrininių ligų, lengvai koreguojamų medikamentine terapija ir / ar dieta, kai organų funkcija sutrikusi vidutiniškai ar nežymiai, atvejais.

Sergant II ar kito tipo cukriniu diabetu, gydomu peroraliniais medikamentais ir / ar dieta, glikozilintas hemoglobinas turi būti ne didesnis kaip 7,0 proc. Pirmą kartą nustačius kurio nors tipo cukrinį diabetą, skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų.

Nustačius skydliaukės morfologinius ir funkcinius pakitimus; pooperacinės hipotirozės (kai pašalinta visa arba dalis skydliaukės) atvejais; skydliaukės aplazijos; hipotirozių ir (ar) hipertirozių, koreguojamų medikamentais, atvejais.

Gestacinio diabeto atveju, kai nėštumo metu gydyti skiriamas insulinas, dėl tinkamumo tarnybai sprendžiama pakartotinės ekspertizės metu.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, taikomą gydymą, kontrolės lygį bei stebėjimo periodiškumą), fizinio krūvio toleravimą, profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę. Asmuo pripažįstamas netinkamu vykti į TO, kai nustatomas vidutinis funkcijos sutrikimas.

5.3 papunktis taikomas sergantiems endokrininėmis ligomis, kai organų funkcija nesutrikusi.

5.4 papunktis taikomas sergant ūminėmis endokrininėmis ligomis ir lėtinių endokrininių ligų ar jų komplikacijų chirurginio ar kito gydymo laikotarpiu. Tiriamiesiems pagal 1 ir 2 skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė po 6 (šešių) mėnesių.“

 

1.23.5.   Pakeičiu  6 punktą ir jį išdėstau taip:

6 punktas. Prasta mityba (E40–E46). Kitų medžiagų trūkumas dėl prastos mitybos (E50–E64). Nutukimas ir kitas maisto medžiagų perteklius (E65–E68).

Svorio trūkumas ar perteklius nustatomi įvertinus kūno masės indeksą (KMI) pagal 1 lentelę.

KMI = kūno masė (kg) / ūgis (m)². 

 

1 lentelė. KMI vertinimas.

Parametrai

Nepakankamas svoris

Norma

Antsvoris

I laipsnio nutukimas

II laipsnio nutukimas

III laipsnio nutukimas

KMI

Mažesnis nei 18,5 kg/m²

18,5–24,9 kg/m²

 

25–29,9 kg/m²

30–34,9 kg/m²

35–39,9 kg/m²

40 kg/m² ir daugiau“

 

6.1 papunktis taikomas, kai tiriamieji pagal visas skiltis pripažįstami netinkamais, jei serga III laipsnio nutukimu ar II laipsnio nutukimu, kai kartu yra diagnozuota daugiau negu viena liga, didinanti  mirtingumo riziką (kurio nors tipo cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių sistemos, lėtinė kvėpavimo sistemos, lėtinė inkstų liga), ir nustatomas organų sistemų funkcijos nepakankamumas bei gydymas yra neefektyvus arba nustatomas svorio trūkumas (KMI 17,4 kg/m2 ir žemesnis). Pirmą kartą nustačius svorio trūkumą tiriamiesiems pagal 3 skiltį ekspertizė atliekama pagal 6.2 papunktį.

6.2 papunktis taikomas tiriamiesiems, kuriems diagnozuotas II laipsnio nutukimas be gretutinių vidaus ligų, didinančių mirtingumo riziką.

Tiriamieji pagal 3 skiltį, kuriems pirmą kartą nustatomas II laipsnio nutukimas arba II laipsnio nutukimas su viena ar daugiau gretutinių vidaus ligų, didinančių mirtingumo riziką, bet nenustatomas organizmo sistemos funkcijos nepakankamumas, pripažįstami tinkamais ir skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 (vienų) metų. Šis laikotarpis skiriamas svoriui mažinti. Atliekant pakartotinę ekspertizę po 1 (vienų) metų, esant teigiamai ligos dinamikai (per pirmus šešis mėnesius kūno svoris turi sumažėti iki 10 procentų nuo pradinio kūno svorio, kitus šešis mėnesius kūno svoris turi mažėti iki 2 kg per mėnesį), tačiau nepasiekus siektino kūno svorio, skiriama pakartotinė ekspertizė po 1 metų. Dviejų pakartotinų ekspertizių metu nustatant II laipsnio nutukimą, asmuo pripažįstamas netinkamu.

Nustačius II laipsnio nutukimą be gretutinių ligų, didinančių mirtingumo riziką, asmenys pripažįstami tinkamais pagal 2 skiltį.

6.3. papunktis taikomas tiriamiesiems, kuriems diagnozuotas I laipsnio nutukimas arba nedidelis svorio trūkumas (KMI 17,5–18,4 kg/m2).

Kariai, tęsiantys tarnybą ir tikrinami pagal 3 skiltį, nustačius svorio trūkumą, kai nediagnozuojama svorio trūkumą sukeliančių gretutinių ligų, kurios yra vertinamos vadovaujantis joms atitinkamais Kriterijų punktais, pripažįstami tinkamais tęsti tarnybą. Jeigu nustatyta ligų, lemiančių svorio trūkumą, tinkamumas tarnybai nustatomas vertinant pagrindinę ligą, taikant atitinkamą papunktį. Kai ūgis daugiau kaip 200 cm, vertinamas KMI, gretutinės ligos.“

 

1.23.6.   Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. papunktis taikomas esant medžiagų apykaitos sutrikimams, kai nustatomas didelio laipsnio kurios nors organų sistemos funkcijos nepakankamumas, taikomas gydymas neefektyvus.

Nustačius izoliuotą cholesterolio kiekio padidėjimą ≥8 mmol/l, mažo tankio cholesterolio kiekio padidėjimą ≥6 mmol/l ir / ar trigliceridų kiekio padidėjimą ≥11 mmol/l, tiriamieji pripažįstami netinkamais pagal 2 skiltį.“

 

1.23.7.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8 punktas. Ūminis reumatas (I00–I09). Širdies išeminės ligos (I20–I25). Plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos (I26–I28). Kitos širdies ligų formos (I30–I52). Aterosklerozė (I70). Aortos aneurizma ir atsisluoksniavimas (I71). Kitos aneurizmos (I72). Kitos periferinių kraujagyslių ligos (I73). Kiti nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai (I95–I99). Širdies ritmo sutrikimai (R00.0–R00.1). Apalpimas ir kolapsas (R55).

8.1 papunktis taikomas ligų, sukėlusių širdies nepakankamumo D ar C stadijas, II funkcinės klasės (2 lentelė), kai yra sumažėjusi širdies inotropinė funkcija ir (ar) plautinės hipertenzijos požymių, atvejais. 

Šis papunktis taikomas, kai nustatoma viena ar kelios toliau paminėtos ligos ar būklės, nepriklausomai nuo širdies nepakankamumo (ŠN) funkcinės klasės:

pirminė kardiomiopatija;

aortos aneurizma, gresianti aortos disekacija (kai reikalingas chirurginis gydymas);

po klinikinės mirties, nesusijusios su nelaimingais atsitikimais;

po tromboembolizacijos į plaučius ar į kitus organus;

persirgus infekciniu endokarditu;

po aortos aneurizmos ar kurio nors širdies vožtuvo chirurginio gydymo;

po aortokoronarinės jungties operacijos (AKJO);

po perkutaninės koronarinės angioplastikos arba širdies ritmo / laidumo sutrikimų chirurginio gydymo, kai atlikus pakartotinius tyrimus (fizinio krūvio mėginį ir / ar echokardiografinį tyrimą, ir / ar Holterio 24 val. EKG monitoravimą, ir / ar koronarografiją) išryškėja miokardo išemijos požymiai ir / ar hemodinamiškai reikšmingi ritmo ar laidumo sutrikimai ir / ar nuolatiniam gydymui skiriami antikoaguliantai;

permanentinis prieširdžių virpėjimas (PV) ar plazdėjimas (PP);

paroksizminis arba persistentinis PV ir / ar PP, kai ritmo sutrikimai kartojasi dažniau nei kartą per mėnesį ir / ar nuolatiniam gydymui skiriami antikoaguliantai;

VPV fenomenas, jei efektyvusis refrakterinis periodas ≤250 ms arba sindromas, kiti preeksitacijos sindromai (arba prieširdiniai ritmo sutrikimai, susiję su papildomais laidžiaisiais takais);

ilgo QT, Brugada sindromas, katecholaminerginė polimorfinė skilvelinė tachikardija ir kiti genetiškai determinuoti sindromai, kuriems esant padidėja staigios mirties rizika;

širdies ritmo ir laidumo sutrikimai, nepasiduodantys konservatyviam gydymui ir kuriems gydyti rekomenduojamas / įstatytas kardioverteris-defibriliatorius ar elektrostimuliatorius:

didesnės nei II funkcinės klasės pagal Launą skilvelinės (ne funkcinės) ekstrasistolės (dažnos polimorfinės ir / ar dažnos bigeminus tipo, ir / ar kupletai (po dvi), ir / ar salvinės (trys ir daugiau iš eilės), ir / ar ankstyvos („R ant T“ fenomenas)), ir / ar fizinio krūvio metu atsirandančios ar gausėjančios, trikdančios hemodinamiką, ir / ar labai dažnos skilvelinės ir / ar supraventrikulinės ekstrasistolės (ekstrasistolių daugiau kaip 10000–15000 per 24 val.), ir/ar paroksizminės tachikardijos, ir / ar nustatyta struktūrinė širdies liga ir / ar aritmogeninė liga (gydoma ar negydoma) arba kita kliniškai reikšminga vidaus organų liga, jeigu gydyti nuolat skiriami I ar III klasės antiaritminiai vaistai;

visiška atrioventrikulinė (AV) blokada, II laipsnio antrojo tipo (Mobico) ar II laipsnio trečiojo tipo AV blokada, medicininėje dokumentacijoje fiksuotos kliniškai išreikštos būklės.

Visais atvejais asmenys pripažįstami netinkamais tarnybai, jeigu kairiojo skilvelio išmetimo frakcija (KS IF) mažesnė nei 45 proc. (vertinant Simpsono metodu).

 

2 lentelė. ŠN funkcinės klasės (NYHA stadijos pagal Niujorko kardiologų asociaciją)

Eil. Nr.

Funkcinė klasė

Požymiai

1.

I (kompensacinė)

Minimalus širdies funkcijos sutrikimas, kai toleruojamas fizinis krūvis. Krūvio ir ramybės metu diskomforto nejaučiama, bet tiriant nustatoma širdies patologija.

2.

II

Širdies plakimas, dusulys, greitas nuovargis tik sunkaus fizinio krūvio metu. Gerai jaučiamasi ramybės būsenos ir vidutinio sunkumo fizinio darbo metu.

Normalus minutinis širdies tūris, padidėjęs galinis diastolinis, sisteminis veninis spaudimas plautiniame kamiene.

3.

III

Diskomfortas vidutinio fizinio krūvio metu, bet gera savijauta ramybės ir nedidelio įprastinio fizinio krūvio metu.

Ryškiai sutrikusi hemodinamika.

4.

IV

Net ir nedidelis fizinis aktyvumas sukelia nemalonius jutimus. Diskomforto reiškiniai – dusulys, tachikardija, krūtinės angina yra ir ramybės metu.

 

ŠN stadijos:

A stadija – yra ŠN išsivystymo rizikos veiksnių, bet nėra struktūrinio širdies pažeidimo;

B stadija – nustatyta struktūrinė širdies liga, bet nėra kairiojo skilvelio disfunkcijos simptomų;

C stadija – nustatyta struktūrinė širdies liga ir yra ar buvo ŠN simptomų ir požymių;

D stadija – nustatytas gydymui nepasiduodantis ŠN.

8.2 papunktis taikomas ligų, sukeliančių vidutiniškai ryškų širdies ir vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, sukėlusių C stadijos II funkcinės klasės ŠN, atvejais, kai yra pakankama širdies inotropinė funkcija ir nėra plautinės hipertenzijos požymių.

Šis papunktis taikomas, kai nustatoma viena ar kelios toliau paminėtos ligos ir / ar būklės:

po miokardo infarkto (MI) ir kitų kardiovaskulinės sistemos ligų operacinio ir / ar medikamentinio gydymo, kai atlikus pakartotinius tyrimus (elektrokardiogramą (EKG) ir / ar fizinio krūvio mėginį, ir / ar echokardiografinį tyrimą, ir / ar Holterio 24 val. EKG monitoravimą, ir / ar koronarografiją, ir / ar kt.) neišryškėja patologinių pakitimų;

išeminės širdies ligos I ir II funkcinės klasės stabili krūtinės angina / III funkcinės klasės stabili krūtinės angina, mažos rizikos, kai atlikus tyrimus (fizinio krūvio mėginį ir / ar echokardiografinį tyrimą ir / ar Holterio 24 val. EKG monitoravimą) nustatoma kairiojo skilvelio išmetimo frakcija (IF) >45 proc., Duke'o krūvio indeksas didesnis ar lygus 5 balams, echoskopijos metu neatsiranda naujų hipokinezės ar akinezės zonų;

manifestuojantis, intermituojantis plačių QRS kompleksų VPV fenomenas (būtina elektrofiziologo konsultacija dėl tolesnės gydymo taktikos);

Raynaud sindromas, kai sutrikusi trofika;

dažnos skilvelinės ir / ar supraventrikulinės ekstrasistolės: kai atliekant veloergometriją nedidelio fizinio krūvio metu arba po jo (50 W–100W) atsiranda ar pagausėja ekstrasistolių ir atliekant Holterio 24 val. monitoravimą suskaičiuojama 3000–9000 ekstrasistolių per 24 val., bet nėra polimorfinių ekstrasistolių ar kupletų, kuriuos reikia gydyti;

visiška kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada;

II laipsnio I tipo (Venkebacho) AV blokada;

įgytos mitralinio ir / ar aortos vožtuvo ydos (esant stenozei), kurioms nereikalingas chirurginis gydymas, ir esant I funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui;

įgytos mitralinio ir / ar aortos vožtuvo ydos (esant nesandarumui, kai regurgitacija II laipsnio arba didesnė), kurioms nereikalingas chirurginis gydymas, ir esant I funkcinės klasės kraujotakos nepakankamumui;

paroksizminis prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas, kai ritmo sutrikimai (fiksuoti gydytojo), netrikdantys hemodinamikos, kartojasi ne daugiau nei 2 kartus per metus;

embolizacija, įvykusi po kaulų lūžių, taip pat esant aiškioms, efektyviai gydomoms embolizacijos priežastims, kai po gydymo neliko liekamųjų reiškinių, funkcijos sutrikimo, nuolatiniam gydymui (ilgiau negu vieniems metams) neskirti antikoaguliantai.

Jeigu ritmo ar laidumo sutrikimų atveju reikalingas chirurginis ar medikamentinis gydymas, sprendimas dėl tiriamųjų pagal 3 skiltį priimamas po gydymo (laikotarpiu nuo 6 mėnesių iki 1 metų skiriama pakartotinė ekspertizė). Naujai priimamieji pagal 3 skiltį pripažįstami netinkamais, skiriama pakartotinė ekspertizė.

8.3 papunktis taikomas sergant ligomis, sukeliančiomis neryškų širdies ir vainikinių arterijų kraujotakos nepakankamumą, sukėlusiomis B ir C I funkcinės klasės širdies nepakankamumą, taip pat kai nustatoma viena ar kelios toliau išvardytos ligos ir / ar būklės:

trivarčio vožtuvo nesandarumas, kai nustatoma II laipsnio ir / ar didesnė regurgitacija;

mitralinio vožtuvo nesandarumas, kai nustatoma didesnė kaip I laipsnio regurgitacija ir / ar vožtuvų burių miksomatozė, ir nėra ritmo ir / ar laidumo sutrikimų ir jie neišprovokuojami veloergometrijos metu;

aortos vožtuvo nesandarumas, esant triburiam aortos vožtuvui, kai regurgitacija yra I laipsnio ir nėra ritmo ir / ar laidumo sutrikimų ir jie neišprovokuojami veloergometrijos metu;

aortos vožtuvo nesandarumas, esant dviburiam aortos vožtuvui, su minimalia regurgitacija ir nėra ritmo ir / ar laidumo sutrikimų ir jie neišprovokuojami veloergometrijos metu;

simptominė hipotenzija ir ortostatinės sinkopės (patvirtinta dokumentais);

Raynaud sindromas, kai nėra trofikos sutrikimų;

dalinė kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (priekinės šakelės, užpakalinės šakelės), kai nustatyta struktūrinė širdies liga ir / ar ritmo sutrikimai;

visiška dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada.

PV ir / ar PP epizodas fiksuotas anamnezėje, nesikartojantis, kuriam nereikalingas nuolatinis gydymas antiaritminiais vaistais.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į objektyvią būklę, medicininių dokumentų duomenis (ligos sunkumą, eigą, nustatytus struktūrinius širdies pakitimus, fizinio krūvio toleravimą, ritmo sutrikimus, taikomą gydymą bei stebėjimo periodiškumą). Esant gerai krūvio tolerancijai, koreguotiems rizikos veiksniams, nenustačius pavojingų ritmo sutrikimų, įvertinus profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę, asmuo pripažįstamas tinkamu tarnybai TO.

8.4 papunktis taikomas, kai nustatoma būklė, be širdies ir vainikinių arterijų nepakankamumo, sukelianti A stadijos ŠN, arba kai nenustatytas nepakankamumas:

miokardo, vožtuvų burių ir / ar tarpskilvelinės pertvaros fibrozė, kai atlikus veloergometrinį tyrimą nenustatoma ryškių ritmo ir / ar laidumo sutrikimų;

mitralinio vožtuvo nesandarumas, kai nustatoma pėdsakinė ar I laipsnio regurgitacija, ≤I laipsnio triburio vožtuvo nesandarumas;

nustačius dviburį aortos vožtuvą, be regurgitacijos, jeigu nėra ritmo sutrikimų ir jie neišprovokuojami veloergometrijos metu;

aortos vožtuvo nesandarumas, esant triburiam aortos vožtuvui, kai regurgitacija yra iki I laipsnio (kliniškai nereikšminga);

retos, besimptomės ekstrasistolės, kai nėra aritmogeninės ar struktūrinės širdies ligos (gydomos ar negydomos),  ekstrasistolių mažiau nei 3000 per 24 val., nėra polimorfinių ekstrasistolių ar kupletų, kuriems reikalingas gydymas, ekstrasistolių nedaugėja fizinio krūvio metu (diagnozė patikslinama atlikus veloergometriją, Holterio 24 val. monitoravimą, kardioechoskopiją, įvertinus kairiojo skilvelio hipertrofiją ir išmetimo funkciją ir (ar) kitus tyrimus);

sportinė širdis;

anamnezėje užfiksuoti buvę ritmo ir laidumo sutrikimai, atsiradę dėl hipoksijos, elektrolitų balanso sutrikimų, operacijos ir praėję panaikinus priežastį, kai atlikus veloergometrinį tyrimą nenustatoma ryškių ritmo ir (ar) laidumo sutrikimų, asmenys pripažįstami sveikais, tinkamais pagal visas skiltis, papunktis netaikomas;

I laipsnio AV blokada, dalinė dešiniosios Hiso pluošto kojytės blokada, prieširdinis ritmas, kai nėra struktūrinės širdies ligos, nėra kliniškai reikšmingos vidaus organų ligos ar būklės;

siaurų skilvelinių kompleksų preeksitacijos fenomenas, jei nėra ritmo sutrikimų ir jie neišprovokuojami elektrofiziologinio tyrimo ir (ar) veloergometrinio tyrimo metu;

būklė po sėkmingos papildomų laidumo takų radijo dažninės abliacijos (RDA) procedūros (po operacijos 0,5 metų ribojamas fizinis krūvis, vėliau, pakartojus elektrofiziologinį tyrimą ir (ar)  fizinio krūvio mėginį ir neužfiksavus ritmo ir laidumo sutrikimų, asmenys pripažįstami sveikais);

persirgus nekomplikuotu perikarditu, reumatu, jeigu paskutinius vienerius metus nebuvo jokių simptomų ir nesusiformavo perikardo konstrikcija ar širdies ydos;

anamnezėje buvo užfiksuota sinkopių, bet atlikus kardiologinį tyrimą nenustatyta ritmo ir laidumo sutrikimų;

dalinė kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada (priekinės šakelės, užpakalinės šakelės), kai nenustatyta struktūrinė širdies liga ir / ar ritmo sutrikimų;

nuolatinė sinusinė tachikardija (daugiau kaip 100 kartų per minutę) arba bradikardija (ne mažiau kaip 40 kartų per minutę) kai atlikus papildomus tyrimus nenustatyta organinė patologija.“

8.5 papunktis taikomas sergantiesiems ūminėmis ligomis, pavyzdžiui, ūminiu miokarditu, perikarditu, reumatu. Tiriamiesiems pagal 1, 2 ir 4 skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė.“

 

1.23.8.   Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12 punktas. Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos (K20–K31). Diafragmos išvarža (K44). Neinfekcinis enteritas ir kolitas (K50–K52). Žarnų divertikulinė liga (K57). Dirgliosios žarnos sindromas (K58). Kiti funkciniai žarnyno sutrikimai (K59). Kepenų ligos (K70–K77). Cholecistitas (K81). Kitos tulžies pūslės ligos (K82). Kitos tulžies latakų ligos (K83). Ūminis pankreatitas (K85). Kitos kasos ligos (K86). Tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (K87). Kitos virškinimo sistemos ligos (K90–K93). Vartų venos trombozė (I81). Kita veninė embolija ir trombozė (I82). Stemplės venų mazgai (I85). Įgimtos stemplės formavimosi ydos (Q39). Kitos įgimtos viršutinės virškinimo trakto dalies formavimosi ydos (Q40). Kitos įgimtos žarnų formavimosi ydos (Q43). Įgimtos tulžies pūslės, tulžies latakų ir kepenų formavimosi ydos (Q44). Kitos įgimtos virškinimo sistemos formavimosi ydos (Q45). Hepatomegalija (kepenų padidėjimas), neklasifikuojamas kitur (R16.0). Hepatomegalija (kepenų padidėjimas) su splenomegalija (blužnies padidėjimu) (R16.2).

12.1 papunktis taikomas asmenims, sergantiems sunkios eigos virškinimo organų ligomis, pasižyminčiomis epizodiniu viduriavimu / epizodiniais arba pastoviais tyrimų pakitimais / svorio mažėjimu:

skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige, nepasiduodančia medikamentiniam gydymui, esant komplikacijoms (randinė deformacija, kuri komplikuota dvylikapirštės žarnos arba prievarčio stenoze / opos penetracija);

Krono (Crohn) liga (KL), kai nustatyta vidutinė ar sunki eiga (po gastroenterologo konsultacijos), atsižvelgiant į KL sukeltų pažeidimų lokalizaciją bei išplitimą;

vidutinio sunkumo ar sunkios formos opiniu kolitu (OK) (sunkumas vertinamas pagal Monrealio klasifikaciją, po gastroenterologo konsultacijos);

lėtiniu pankreatitu, kai nustatomas egzokrininės ir / ar endokrininės kasos funkcijos nepakankamumas / kai nėra kasos funkcijos nepakankamumo, bet nustatyti dažni paūmėjimai (2 ir daugiau kartų per metus) / persirgtu ūminiu nekrotiniu pankreatitu;

kepenų ciroze (patvirtinta biopsijos metu), kai yra I laipsnio portinės hipertenzijos požymiai;

malabsorbcijos sindromu, esant mitybos nepakankamumui;

toksiniu alkoholiniu hepatitu (alkoholine kepenų liga);

gastroezofaginio refliukso liga (GERL) (D pagal Los Andželo klasifikaciją);

randiniais stemplės susiaurėjimais, kuriuos reikia sistemiškai plėsti.

12.2 papunktis taikomas sergant vidutinio sunkumo virškinimo organų ligomis, pasireiškiančiomis epizodiniu viduriavimu, epizodiniais tyrimų pakitimais, paūmėjimai kelis kartus per metus:

GERL erozine (C pagal Los Andželo klasifikaciją), neerozine arba atipine forma, kai reikalingas nuolatinis medikamentinis gydymas, dažni recidyvai, taikytas arba indikuotinas operacinis gydymas;

po opaligės komplikacijų (pasikartojančio kraujavimo / perforacijos);

lėtiniu mažai aktyviu nevirusinės kilmės hepatitu, epizodiniai tyrimų pakitimai;

lėtiniais tulžies pūslės uždegimais, jeigu reikalingas nuolatinis medikamentinis gydymas;

dirgliosios žarnos sindromu (DŽS), kai reikalingas nuolatinis medikamentinis gydymas;

lėtiniu pankreatitu, kai nėra egzokrininės arba endokrininės funkcijos nepakankamumo, paūmėjimai ne dažnesni nei 2 kartus per metus;

I–II stadijos pirmine bilijine kepenų ciroze;

lėtiniu atrofiniu, hipertrofiniu, hemoraginiu gastritu ir / ar duodenitu, kai dažni paūmėjimai (dažniau kaip 3 kartus per metus);

recidyvuojančia polipoze, divertikulioze (išsivysčius ryškiai anemijai);

diagnozavus nepatikslintą hepatomegaliją / portinę hipertenziją / abscesą;

Bareto stemplė;

malabsorbcijos sindromu be mitybos nepakankamumo.

Pastaba. Nustačius kitas, čia neišvardytas, ligas, tačiau esant ryškiam virškinimo funkcijos sutrikimui ir kūno masės mažėjimui, taikomas 12.1 papunktis.

12.3 papunktis taikomas sergant lengvos eigos virškinimo organų ligomis, kai sveikatos sutrikimai laikini:

gastroezofaginio refliukso liga / refliuksiniu ezofagitu (A tipo pagal Los Andželo klasifikaciją; B tipo po gydymo);

neopine dispepsija;

lėtiniu paviršiniu gastritu / duodenitu;

padaugėjus kepenų fermentų (atlikus pilvo organų echoskopiją ir nenustačius pakitimų);

būklės po sėkmingo opaligės gydymo. Vertinant pagal 1 ir 2 skiltis remisija po gydymo turi būti ne mažiau kaip 3 mėn., reikalinga fibroezofagogastroduodenoskopija (FEGDS), jeigu po gydymo praėjo mažiau negu 1 metai;

pirmą kartą diagnozavus ūminį pankreatitą, jei nėra kasos egzokrininės arba endokrininės funkcijos sutrikimo (remisija mažiausiai 6 mėn. po gydymo);

diafragmos išvaržos, kai nenustatomas nepraeinamumas arba gangrena.

Dėl tinkamumo pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, vertinat būklę ir medicininius dokumentus (ligos eigą, komplikacijas, ligos išsivystymo priežastis (pvz.: medikamentinės, stresinės opos), ligų paūmėjimų dažnį, kompleksinio gydymo efektyvumą), profesinę riziką, aplinkos sąlygas ir TO trukmę.

12.4 papunktis taikomas ūminių ir lėtinių virškinamojo trakto ligų ar jų paūmėjimų atveju.

Sergant kitomis, čia nepaminėtomis, virškinimo organų ligomis, ekspertizės išvados daromos atsižvelgiant į ligos priežastį, sunkumą, gydymo rezultatus.

Jeigu medicininėje dokumentacijoje užfiksuota lėtinių virškinamojo trakto ligų, tačiau paūmėjimų nebuvo 1 (vienus) metus, o atliekant kontrolinius tyrimus (FEGDS, pilvo organų echoskopiją ir kt.) pakitimų nerandama, tiriamieji pripažįstami tinkamais tarnybai pagal visas skiltis.“

 

1.23.9.      Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14 punktas. Glomerulų ligos (N00–N08). Inkstų kanalėlių ir intersticinio audinio ligos (N10–N16). Inkstų nepakankamumas (N17–N19). Pakitimai dėl sutrikusios inkstų kanalėlių funkcijos (N25). Kiti inksto ir šlapimtakio pažeidimai, neklasifikuojami kitur (N28). Kiti inksto ir šlapimtakio pažeidimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (N29). Cistitas (N30). Šlapimo pūslės neuroraumeninė disfunkcija, neklasifikuojama kitur (N31). Šlapimo pūslės sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (N33). Kiti šlapimo sistemos sutrikimai (N39). Po atliktų procedūrų išsivystę lytinių ir šlapimo takų sutrikimai, neklasifikuojami kitur (N99). Hematurija, nepatikslinta (R31). Izoliuota proteinurija (R80).

14.1 papunktis taikomas sergantiems lėtinėmis, dažnai paūmėjančiomis inkstų ligomis, esant III–V lėtinės inkstų ligos stadijai.

 

7 lentelė. Lėtinių inkstų ligų stadijos ir lėtinio inkstų nepakankamumo laipsniai

Eil. Nr.

Stadijos

LIN (lėtinis inkstų nepakankamumas) laipsnis pagal GFG (glomerulų filtracijos greitis) (ml/min.)

1.

I

Funkcija gera (Oº)

120–90

2.

II

Lengvas (Iº)

89–60

3.

III

Vidutinis (IIº)

59–30

4.

IV

Sunkus (IIIº)

29–15

5.

V

Galutinis (IVº)

<15

 

Vertinant pagal 4 skiltį, mobilizacijos atveju papunktis taikomas sergantiems lėtinėmis, dažnai paūmėjančiomis inkstų ligomis, esant III–IV–V lėtinės inkstų ligos stadijai.

14.2 papunktis taikomas asmenims, sergantiems lėtinėmis, retai paūmėjančiomis inkstų ligomis, esant I ir II lėtinės inkstų ligos stadijai. Taip pat šis papunktis taikomas nustačius proteinuriją (>200 mg/24 val. arba baltymo ir kreatinino santykis šlapimo tyrime didesnis nei 0,2), išskyrus ortostatinę proteinuriją.

14.3 papunktis taikomas asmenims, sergantiems lėtinėmis inkstų ligomis, stabilios ilgalaikės remisijos fazės (paūmėjimų nebuvo trejus ir daugiau metų) metu, kai nėra inkstų nepakankamumo. Taip pat šis papunktis taikomas nustačius nežymią proteinuriją, nefrologo nustatytą ortostatinę proteinuriją, persistuojančią (nuolatinę) asimptominę hematuriją arba leukocituriją.

14.4 papunktis taikomas sergant ūminėmis, nekomplikuotomis inkstų ir šlapimo pūslės ligomis, ekspertizė atliekama visiškai pasveikus.“

 

1.23.10.    Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16 punktas. Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, nepatikslinti ir neklasifikuojami kitur (R00–R99, išskyrus R16.0; R16.1; R16.2; R31; R51; R55; R70.0; R73; R80; R81).

Nustačius tokius simptomus ir pakitimus, tiriamasis siunčiamas papildomai ištirti, siekiant nustatyti simptomo priežastį. Nustačius priežastį, ekspertizė atliekama taikant atitinkamą papunktį konkrečiai diagnozuotai ligai.

Šiais atvejais gali būti skiriama pakartotinė ekspertizė, laikotarpis nurodomas individualiai (iki 1 metų).“

 

1.23.11.    Pakeičiu 21.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.4 papunktis taikomas persirgus ūmiomis / poūmėmis uždegiminėmis, infekcinėmis arba parazitinėmis CNS ligomis. Asmenims, tiriamiems pagal 1 ir 2 skiltis, ekspertizė atliekama baigus gydymą.“

 

1.23.12.    Pakeičiu 22 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

22 punktas. Smegenų dangalų piktybinis navikas (C70). Smegenų piktybinis navikas (C71). Nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybinis navikas (C72). Hemangioma ir limfangioma (D18). Smegenų dangalų gerybinis navikas (D32). Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis navikas (D33). Smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas (D42). Galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas (D43). Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą (G10–G13). Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai (G20–G26). Kitos degeneracinės nervų sistemos ligos (G30–G32). Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos (G35–G37). Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos (G70–G73). Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai (G80–G83). Kiti nervų sistemos sutrikimai (G90–G99). Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos (Q00–Q07).“

 

1.23.13.    Pakeičiu 25.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.4 papunktis taikomas nustačius ūmios / poūmės eigos ligas, kai funkcija atsinaujina ir nelieka organinės pažeidimo simptomatikos. Tiriamiesiems, kuriems rekomenduojamas gydymas, ekspertizė atliekama po gydymo.“

 

1.23.14.    Pakeičiu 41 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

41 punktas. Odenos, ragenos, rainelės ir krumplyno ligos (H15–H22), Ragenos transplantantas (Z94.7).

 

1.23.15.    Pakeičiu 45 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

45 punktas. Stiklakūnio ir akies obuolio ligos (H43–H45). Dirbtinė akis (Z97.0).“

 

1.23.16.    Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48 punktas. Refrakcijos ir akomodacijos sutrikimai (H52).

Punktas taikomas pagal geresnės akies refrakcijos anomalijos rūšį ir laipsnį, nustatant refraktometrijos ar skiaskopijos būdu, prireikus cikloplegijos sąlygomis. Blogesnės akies refrakcijos anomalijos ribos nenustatomos, tačiau regėjimo aštrumas vertinamas su toleruojama binokuline korekcija. Ekspertizės metu rekomenduojamas koreguojančių lęšių stiprumo skirtumas tarp akių (anizometropija) ne didesnis nei 3,0 D, koreguojant astigmatizmą, rekomenduojama neviršyti 3,0 D cilindro stiprumo. Intraokuliniai lęšiai nelaikomi korekciniais lęšiais.

Apribojimo laipsnis nustatomas, naudojantis Tinkamumo karo, šaulio ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijų taikymo paaiškinimų 8 lentele „Regėjimo aštrumas“, jo dydį lemia silpnesnės akies rega. Regėjimo į tolį aštrumas vertinamas be korekcijos ir su leistina toleruojama korekcija.

Tiriamieji, kuriems reikalinga korekcija, medicininio tyrimo metu privalo su savimi turėti regos korekcijos priemones.

48.1 papunktis taikomas, kai refrakcija viename iš meridianų +/- 8,0 D ir daugiau. Tiriamieji pagal 1 ir 2 skiltis pripažįstami netinkamais. Tiriamieji pagal 3 ir 4 skiltis pripažįstami tinkamais, jeigu regėjimo aštrumas su korekcija ne mažesnis nei 0,5 viena akimi ir 0,2 kita akimi. Apribojimo laipsnis nustatomas taikant  8 lentelę.

48.2 papunktis taikomas, kai refrakcija iki +/–8,0 D.

Po lazerinių refrakcijos ydų korekcijos tinkamumas tarnybai vertinamas praėjus 3 mėnesiams.

 

1.23.17.    Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49 punktas. Regėjimo sutrikimai ir aklumas (H53–H54).

49.1 papunktis taikomas, didelio regėjimo sutrikimo ir aklumo atvejais (9 lentelė); nustačius regėjimo lauko susiaurėjimą: abiejų akių akipločio susiaurėjimai ne mažiau kaip dvejuose meridianuose iki 30 laipsnių nuo fiksacijos taško arba vienos akies iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško; centrinės skotomos 10 laipsnių ir daugiau; paracentrinės susiliejančios plačiosios (daugiau 30 laipsnių) skotomos; hemianopsija.“

49.2 papunktis taikomas esant vienos akies regai su korekcija nuo 0,05 iki 0,2, jei kitos akies regėjimas su korekcija 0,5 arba silpnesnis; akipločio pavienės reliatyvios ir/ar absoliučios (mažiau 30 laipsnių) skotomos.

49.3 papunktis taikomas, kai esant pavienėms reliatyvioms skotomoms horizontalus regėjimo laukas binokuliariai ne mažiau nei 160 laipsnių ir ne mažiau 30 laipsnių į viršų bei 30 laipsnių į apačią.

Subjektyvūs regėjimo sutrikimai ir ambliopija vertinami pagal regos funkcijos būklę.“

 

1.23.18.    Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56 punktas. Kondukcinis, neurosensorinis prikurtimas (H90). Kitos kilmės prikurtimas (H91). Kitos ausies ligos, neklasifikuojamos kitur (H93). Įgimtos ausies formavimosi ydos, sutrikdančios klausą (Q16). Kitos įgimtos ausies formavimosi ydos (Q17).

56.1 papunktis taikomas abipusio kurtumo, ryškaus prikurtimo atveju (1–2 balai pagal devynbalę Stanine skalę).

56.2 papunktis taikomas vienpusio kurtumo atveju, kai kitos ausies klausa susilpnėjusi ne daugiau kaip 50 proc. arba kai kitos ausies klausa nesutrikusi (3–4 balai pagal devynbalę Stanine skalę).

56.3 papunktis taikomas, remiantis toninės audiometrijos tyrimu, kai vienos ar abiejų ausų klausa, vertinant pagal devynbalę Stanine skalę, atitinka 5–6 balus. Pagal 1 skiltį pripažįstami tinkamais, kai audiologiškai 0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkiai 25 dB, o pavienių dažnių 6–8 kHz diapazone slenksčiai iki 60 dB.

56.4 papunktis taikomas, remiantis toninės audiometrijos tyrimu, kai klausa gera, vertinant pagal devynbalę Stanine skalę, atitinka 7 balus.

Kai ausies formavimosi ydos įgimtos ir trikdo klausos funkciją (Q16–Q17), taikomas 56 punktas, priklausomai nuo klausos pažeidimo.

 

10 lentelė. Klausos jautrumas*

Eil. Nr.

 

Vertinimas pagal devynbalę skalę

Apribo-jimo laipsnis

Orinio laidumo klausos slenksčiai

1.

9

 

Visi dažniai abiejose ausyse iki 20 dB.

2.

8

 

Visi dažniai geriau girdinčioje ausyje iki 20 dB, blogiau girdinčioje – iki 25 dB.

3.

7

1

Visi dažniai geriau girdinčioje ausyje iki 25 dB, blogiau girdinčioje – 0,5–1–2–4 kHz slenksčių vidurkis – iki 25 dB, o pavienių dažnių 6–8 kHz diapazone slenksčiai gali būti iki 45 dB.

2

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse iki 25 dB, o pavienių dažnių 6–8 kHz diapazone slenksčiai gali būti iki 45 dB.

4.

6

3

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis geriau girdinčioje ausyje – iki 20 dB, blogiau – iki 35 dB, arba 0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse iki 25 dB, o aukštų dažnių slenksčiai didesni kaip 45 dB.

5.

5

4

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis geriau girdinčioje ausyje – iki 25 dB, blogiau – iki 40 dB, arba 0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse – iki 30 dB.

6.

4

5

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis geriau girdinčioje ausyje – iki 26–30 dB, blogiau – daugiau kaip 40 dB arba 0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse 31–35 dB.

7.

3

6

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse 36–50 dB.

8.

2

 

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse 51–70 dB.

9.

1

 

0,5–1–2 kHz slenksčių vidurkis abiejose ausyse >70 dB.

 

*Parodo klausos organų funkciją, jos sutrikimo laipsnį. Nustato gydytojas otorinolaringologas tyrimo ir audiometrijos metu. Vertinama pagal devynbalę Stanine skalę.“

 

1.23.19.    Pakeičiu 87.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

87.2  papunktis taikomas sėklidės varikocelės, sukėlusios sėklidės atrofiją, atveju.

Tiriamieji siunčiami urologo konsultacijos. Nustačius ligas, kurioms gydyti yra taikomas operacinis gydymas, tiriamiesiems rekomenduojamas operacinis gydymas. Tiriamiesiems pagal 1 ir 2 skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė po 6 mėn. Po operacinio gydymo nutarimas priimamas  praėjus ne mažiau kaip 1 mėn. po operacijos. Atsisakę operacinio gydymo tiriamieji pagal 1, 3 ir 4 skiltis pripažįstami tinkamais.

Ankstyvuoju pooperaciniu gijimo periodu taikomas 103.4 papunktis.“

 

1.23.20.    Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88 punktas. Išvaržos (K40–K43), (K45–K46).

Visos išvaržos turi būti operuojamos. Po efektyvaus gydymo asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai.

88.1 papunktis taikomas, kai operacinio gydymo rezultatai nepatenkinami / kartojasi išvaržos po buvusios operacijos (4 ir daugiau kartų)/ eiseną sunkinančios arba vidaus organų funkciją trikdančios išvaržos, kai operacinis gydymas negalimas arba kai jo atsisakoma.

88.2 papunktis taikomas vertinamiesiems, kuriems diagnozuota nekomplikuota išvarža. Nustačius išvaržą, tiriamiesiems rekomenduojamas operacinis gydymas. Tiriamiesiems pagal visas skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė po 6 mėn. Po operacinio gydymo nutarimas priimamas praėjus ne mažiau kaip 2 mėn. po operacijos. Atsisakiusieji operacinio gydymo pagal 1 ir 2 skiltis pripažįstami netinkamais.

Ankstyvuoju pooperaciniu gijimo periodu taikomas 103.4 papunktis.“

 

1.23.21.    Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90 punktas. Hemorojus (K64).

90.1 papunktis taikomas, kai yra dažni hemorojaus paūmėjimai (daugiau kaip 3 kartus per metus), vystosi komplikacijos ir gydymas neduoda teigiamo rezultato.

90.2 papunktis taikomas esant retai paūmėjančiam hemorojui (mažiau nei 3 kartus per metus), kai gydymo rezultatai geri.

90.3. papunktis taikomas ūmių ligų arba lėtinių ligų paūmėjimo atvejais. Sprendimas priimamas po gydymo. Tiriamieji pagal 1 ir 2 skiltis pripažįstami tinkamais po gydymo. Atliekant ekspertizę dėl tinkamumo karo rezervo tarnybai ūmių ligų ir/ar traumų atveju, pooperaciniu ligų ir traumų sveikimo periodu šaukimas atidedamas, skiriama pakartotinė ekspertizė.

Nustačius ligas, kurioms gydyti taikomas operacinis gydymas, tiriamiesiems rekomenduojamas operacinis gydymas. Tiriamiesiems pagal 1 ir 2 skiltis skiriama pakartotinė ekspertizė po 6 mėn. Sprendimas dėl tinkamumo po operacinio gydymo priimamas praėjus ne mažiau kaip 1 mėn. po operacijos. Atsisakę operacinio gydymo tiriamieji pagal 1 skiltį pripažįstami tinkamais, tiriamieji pagal 2 skiltį – netinkamais.

Ankstyvuoju pooperaciniu gijimo periodu taikomas 103.4 papunktis.“

 

1.23.22.    Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

 

92 punktas. Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos: Pūlinis artritas (M00). Trauminė artropatija (M12.5). Artrozės (M15–M19). Įgytos rankų ir kojų pirštų deformacijos (M20). Kitos įgytos galūnių deformacijos (M21, išskyrus M21.4). Girnelės ligos (M22). Kelio sąnario vidiniai pažeidimai (M23). Kiti specifiniai sąnario pažeidimai (M24). Kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur (M25). Minkštųjų audinių svetimkūnio tipo granulioma, neklasifikuojama kitur (M60.2). Raumenų kalkėjimas (kalcifikacija) ir kaulėjimas (osifikacija) (M61). Kitos raumenų ligos (M62). Sinovijos ir sausgyslių ligos (M65–M68). Kitos minkštųjų audinių ligos (M70–M77). Riebalinio kūno (po girnele) hipertrofija (M79.4). Išliekantis svetimkūnis minkštuosiuose audiniuose (M79.5). Galūnės skausmas (M79.6). Kitos patikslintos minkštųjų audinių ligos (M79.8). Minkštųjų audinių liga, nepatikslinta (M79.9). Kaulo vientisumo pažeidimai (M84). Atskira kaulo cista (M85.4). Aneurizminė kaulo cista (M85.5). Kita kaulo cista (M85.6). Kiti patikslinti kaulų tankio ir struktūros pažeidimai (M85.8). Kaulo tankio ir struktūros pažeidimas, nepatikslintas (M85.9). Kitos osteopatijos (M86–M90). Chondropatijos (M91–M94). Kita įgyta galvos deformacija (M95.2). Įgyta kaklo deformacija(M95.3). Įgyta krūtinės ir šonkaulių deformacija (M95.4). Įgyta dubens deformacija (M95.5). Kitos patikslintos įgytos raumenų ir skeleto deformacijos (M95.8). Įgyta raumenų ir skeleto deformacija, nepatikslinta (M95.9). Raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur (M96). Kitos įgimtos raumenų ir skeleto deformacijos: Įgimta klubo sąnario deformacija (Q65). Įgimtos pėdos deformacijos (Q66 išskyrus Q66.5). Kitos įgimtos raumenų ir skeleto deformacijos (Q68). Polidaktilija (Q69). Sindaktilija (Q70). Redukciniai rankos defektai (Q71). Redukciniai kojos defektai (Q72, išskyrus Q72.3). Kitos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos (Q74). Osteochondrodisplazija su ilgųjų kaulų ir stuburo augimo defektais (Q77). Kitos osteochondrodisplazijos (Q78). Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur (Q79). 

92.1 papunktis taikomas nustačius ryškiai arba vidutiniškai susilpnėjusią bent vieno stambiojo sąnario funkciją / kai yra nustatoma ryškių rentgenologinių pakitimų:

III–IV  funkcinio nepakankamumo klasės stambiųjų ir / ar vidutinių sąnarių artrozė su III–IV rentgenologine stadija;

sergant kaulų ar sąnarių tuberkulioze (nepriklausomai nuo išplitimo) / osteomielitu, kai atsiranda sekvestrinių ertmių / sekvestrų / ilgai neužgyjančių (ilgiau nei 4 mėnesius) fistulių / recidyvuojančio (1 ir daugiau kartų per metus) lėtinio osteomielito, fiksuoto medicininiuose dokumentuose per 3 metus, atvejais / esant stambiųjų kaulų cistoms, užimančioms daugiau nei pusę kaulo storio;

kai nustatoma galūnių deformacija ir / ar jų sutrumpėjimas (rankos arba kojos sutrumpėjimas yra didesnis nei 5 cm), ribojantis galūnių funkciją arba trukdantis vilkėti drabužius, avėti avalynę / genus varus, kai atstumas tarp vidinių šlaunikaulių epikondilų didesnis nei 20 cm / genus valgus, kai atstumas tarp vidinių kulkšnelių didesnis kaip 15 cm;

kai yra ryški trijų ir daugiau vienos plaštakos delnakaulių ir/ar pirštų / abiejų nykščių / abiejų smilių deformacija, ryškiai trikdanti rankos funkciją / III laipsnio halux valgus, kai yra skausminis sindromas ir neįmanoma pritaikyti standartinės avalynės / vienos arba abiejų pėdų polidaktilija, trukdanti pritaikyti standartinę avalynę (pridėtiniai nykščiai / 7 ir daugiau pirštų) / plaštakos bet kurių pirštų / pėdos I–II pirštų kaulinė sindaktilija;

kai yra šie redukciniai (įgimti) rankos arba kojos pirštų defektai:

vienos rankos trijų ir daugiau pirštų;

trijų pirštų iš abiejų plaštakų visų pirštų;

bet kurios rankos vieno nykščio;

abiejų rankų antrųjų pirštų;

vienos rankos nykščio distalinės falangos ir antro–penkto pirštų vidurinių falangų;

nykščio distalinės falangos ir viso antro vienos rankos piršto;

abiejų rankų nykščių distalinių falangų ir vienos kurios nors rankos viso piršto;

trijų ir daugiau vienos pėdos visų pirštų arba abiejų pėdų visų pirštų distalinių falangų;

abiejų pėdų nykščių.

Šis papunktis taikomas, kai yra įgimtos arba įgytos pėdos deformacijos (išskyrus plokščiapėdystę), ryškiai trikdančios pėdos funkciją ir kai negalima pritaikyti standartinės avalynės.

Šis papunktis taikomas, kai yra kitos (neišvardintos) įgimtos arba įgytos plaštakos deformacijos, ryškiai trikdančios plaštakos funkciją.

92.2  papunktis taikomas:

kai yra I–II funkcinio nepakankamumo klasės stambiųjų ir / ar vidutinių sąnarių artrozė su III–IV rentgenologine stadija, I–III funkcinio nepakankamumo klasės stambiųjų ir / ar vidutinių sąnarių artrozė su II rentgenologine stadija;

sergant kaulų ir raumenų sistemos ligomis, kai uždegiminis procesas pasibaigęs, bet išliko rentgenologinių pokyčių / vidutinis ar ryškus sąnario funkcijos sutrikimas / rankos ar kojos sutrumpėjimas  2 – 5 cm / genus varus, kai atstumas tarp vidinių šlaunikaulių epikondilų  9 – 20 cm / genus valgus, kai atstumas tarp vidinių kulkšnelių 9 – 15 cm / kai yra mažiau nei trijų vienos plaštakos delnakaulių ir/ar  pirštų / vieno nykščio / vieno smiliaus ryški deformacija, trikdanti rankos funkciją / II laipsnio halux valgus, kai yra skausminis sindromas / kitos pėdos pirštų deformacijos, dėl kurių gali kilti problemų dėvint karišką avalynę / plaštakos pirštų visiška odinė sindaktilija / pėdos bet kurių antrojo – penktojo pirštų kaulinė ar daugybinės odinės sindaktilijos / plaštakų bet kurio antrojo – penktojo piršto pridėtinis pirštas / pėdos polidaktilija su ryškiai deformuotais pridėtiniais pirštais (kai gali būti sunku pritaikyti karišką avalynę);

kai nustatomi šie redukciniai (įgimti) rankos ar kojos pirštų defektai:

dešinės (dešiniarankio) ar kairės (kairiarankio) rankos nykščio distalinės falangos;

vienos rankos dviejų pirštų distalinių ir vidurinių falangų;

dešinės (dešiniarankio) ar kairės (kairiarankio) rankos antrojo piršto distalinės ir vidurinės falangos;

kurios nors rankos viso antrojo piršto;

antrojo – penktojo pirštų distalinių falangų;

dešinės (dešiniarankio) ar kairės (kairiarankio) plaštakos antrojo piršto distalinės ir trečiojo piršto distalinės ir vidurinės falangos;

vienos pėdos pirštų pirmojo ar kitų dviejų pirštų, vienos pėdos visų pirštų distalinių falangų. 

Šis papunktis taip pat taikomas, kai yra įgimtos ar įgytos pėdos deformacijos (išskyrus plokščiapėdystę), kai pėdos funkcija sutrikusi nežymiai arba nesutrikusi, tačiau neįmanoma pritaikyti standartinės kariškos avalynės.

Šis papunktis taikomas, kai yra kitos (neišvardytos) įgimtos arba įgytos plaštakos deformacijos, vidutiniškai trikdančios plaštakos funkciją.

92.3  papunktis taikomas sergant kaulų ir raumenų sistemos ligomis ir, jei yra jų pasekmių, kai nustatoma nežymių rentgenologinių ar anatominių pakitimų, bet sąnario ar raumenų funkcijos nesutrikusios.

Taip pat šis papunktis taikomas, kai yra kitų, neišvardytų 92.1 ir 92.2 papunkčiuose, lengvesnių redukcinių (įgimtų) rankos ir kojos pirštų defektų / nustačius halux valgus / rigidus / kitas pėdos pirštų deformacijas / polidaktiliją / pėdos pirštų dalinę arba pavienę odinę sindaktiliją, kai nėra problemų dėvint karišką avalynę.

Šis papunktis taip pat taikomas, kai yra įgimtos ar įgytos pėdos deformacijos (išskyrus plokščiapėdystę), kai pėdos funkcija nesutrikusi ir kai galima pritaikyti standartinę avalynę.

Šis papunktis taikomas, kai yra kitos (neišvardytos) įgimtos arba įgytos plaštakos deformacijos, netrikdančios plaštakos funkcijos.

92.4 papunktis taikomas, kai tęsiasi osteochondropatinis procesas, ūmių susirgimų atvejais pagal 1 ir 2 skiltis tiriami asmenys pripažįstami netinkamais, po gydymo skiriama pakartotinė ekspertizė.

Ūmių susirgimų atvejais tiriamiesiems pagal 1 skiltį skiriama pakartotinė ekspertizė po 6 mėn.

PASTABOS:

1. Osteomielitinis procesas yra pasibaigęs, jei ne mažiau kaip per 3 (trejus) metus nebuvo paūmėjimo ir nėra sekvestrinių ertmių ar sekvestro. Tuberkuliozinis procesas yra pasibaigęs, jei ne mažiau kaip 3 (trejus) metus nebuvo paūmėjimo. 

2. Persirgus osteochondropatinėmis, kitomis kaulų, sąnarių ar raumenų ligomis be liekamųjų reiškinių, šis punktas netaikomas.

3. Sąnario judesiai vertinami pagal 13 lentelę (sąnario judesio amplitudė) ir schemą (sąnario judesių amplitudė). Piršto sausgyslių, nervų, kaulų ligos ar įgimti defektai, sukeliantys visišką pirštų nejudrumą, kontraktūrą, vertinami kaip pirštų nebuvimas. Kai pažeista dešiniarankio dešinė ranka, kairiarankio kairė ranka, apribojimo laipsnis padidinamas 1 laipsniu, bet negali viršyti didžiausio apribojimo laipsnio, nurodyto tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijuose.

4. Jei taikomas operacinis gydymas, ankstyvuoju pooperaciniu gijimo periodu taikomas 101.4 papunktis.“

 

1.23.23. Pakeičiu 93 punktą ir jį išdėstau taip:

93 punktas. Dorsopatijos: Kifozė ir lordozė (M40). Skoliozė (M41). Spondilolistezė (M43). Slankstelio osteomielitas (M46.2). Tarpslankstelinio disko infekcija (pūlinė) (M46.3). Įgimta stuburo deformacija (Q67.5). Įduba krūtinė (pectus excavatum) (Q67.6). Pleištiška krūtinė (pectus carinatum) (Q67.7). Kitos įgimtos krūtinės ląstos deformacijos (Q67.8). Įgimtos galvos sukamojo raumens deformacijos (Q68.0). Įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos (Q76). Kaklo lūžis (S12). Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas (S13). Šonkaulio (-ių), krūtinkaulio ir krūtininės stuburo dalies lūžis (S22). Krūtinės ląstos sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas (S23). Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis (S32). Juosmeninės stuburo dalies ir dubens sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas (S33). Lūžiai, apimantys galvą ir kaklą (T02.0). Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį (T02.1). Išnirimai ir patempimai, apimantys galvą ir kaklą (T03.0). Išnirimai ir patempimai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį (T03.1). Stuburo lūžio padariniai (T91.10). Kito krūtinės ląstos ir dubens lūžio padariniai (T91.2).

93.1 papunktis taikomas, kai yra:

ryškių  įgimtų arba įgytų stuburo defektų ir deformacijų;

ryški skoliozė, kai Kobo kampas yra 26 laipsniai ir daugiau;

kifozė, kai yra daugybinės slankstelių kūnų deformacijos ir skausmo sindromas;

slankstelių osteomielitas, kai atsiranda sekvestrinių ertmių / sekvestrų/ ilgai neužgyjančių (ilgiau kaip 4 mėnesius) fistulių / recidyvuojančio (1 ir daugiau kartų per metus) lėtinio osteomielito atvejais. Osteomielitiniam procesui pasibaigus be liekamųjų reiškinių, šis papunktis netaikomas. Osteomielitinis procesas yra pasibaigęs, jei ne mažiau kaip per 3 (trejus) metus nebuvo paūmėjimo ir nėra sekvestrinių ertmių ar sekvestro;

daugybinė deformuojanti spondiliozė, ribojanti stuburo judesius;

ryški (II–IV laipsnio) spondilolistezė. Jos laipsnis nustatomas remiantis rentgenogramomis, matuojant slankstelio kūno pasislinkimą procentais, palyginti su aukščiau esančiu slankstelio kūnu (11 lentelė);

daugybiniai slankstelių kūno lūžimų padariniai, sukeliantys stuburo deformaciją;

slankstelio kūno potrauminis pažemėjimas daugiau nei 50 proc.;

4 ir daugiau šonkaulių pašalinimas;

krūtinkaulio defektas;

stuburo slankstelio pašalinimas;

svetimkūniai slanksteliuose su klinikine simptomatika;

kitos stuburo ligos ir būklės nenurodytos 93 punkte.

93.2 papunktis taikomas, kai yra:

vidutiniškai išreikštų įgimtų arba įgytų stuburo defektų ir deformacijų, ligų ir/ar jų padarinių;

ligos ir jų padariniai vidutiniškai riboja stuburo judesius:

skoliozė, kai Kobo kampas yra 15–25 laipsniai;

kifozė, kai kampas yra daugiau nei 40 laipsnių;

įgyti fiksuotieji stuburo iškrypimai liekamieji reiškiniai po slankstelių kūno kompresinio lūžimo (slankstelio kūno potrauminis pažemėjimas – nuo 25 iki 50 proc.). Lūžus slankstelio kūnui, tinkamumas pagal 1 ir 2 skiltis nustatomas po traumos praėjus 1 (vieniems) metams;

nežymi spondilolistezė su nuolatinio skausmo sindromu;

svetimkūniai slanksteliuose, bet klinikinės simptomatikos nėra;

ne daugiau kaip 4 šonkaulių pašalinimas;

po slankstelio kūno rekonstrukcinių operacijų;

įgyta (įskaitant chirurgines fiksacijas), įgimta 2 ir daugiau slankstelių kūnų fiksacija (atliekant ekspertizę tiriamieji pagal 3 skiltį pripažįstami tinkamais su apribojimu);

įgyta ar įgimta krūtinės ląstos deformacija, kai nustatomas kvėpavimo funkcijos nepakankamumas / yra suspausti krūtinės ląstos organai / deformacija trukdys dėvėti amuniciją;

kitos stuburo ligos ir būklės nenurodytos 93 punkte.

93.3 papunktis taikomas:

stuburo ir krūtinės ląstos kaulų ligos, įgytos ir įgimtos deformacijos, kai yra nežymių rentgenologinių pavienių slankstelių pakitimų;

esant skoliozei, kai Kobo laipsnis mažesnis nei 15 laipsnių;

esant kifozei, kai kampas yra 28 – 40 laipsnių;

esant potrauminiam slankstelio kūno pažemėjimui iki 25 proc., kai nėra klinikinės simptomatikos;

esant krūtinės ląstos deformacijai, kai krūtinės ląstos organų funkcija nesutrikusi ir yra nežymių stuburo deformacijos požymių;

kitos stuburo ligos ir būklės nenurodytos 93 punkte.

93.4 papunktis taikomas ūminių ligų ar lėtinių ligų paūmėjimo metu, tiriamieji pagal 1 ir 2 skiltis pripažįstami tinkamais po gydymo. Šis papunktis taip pat taikomas ankstyvuoju stuburo ar krūtinės ląstos kaulų traumų potrauminiu periodu.

Ūmių susirgimų ar lėtinių ligų paūmėjimo atvejais tiriamiesiems pagal 1 skiltį skiriama  pakartotinė ekspertizė po 6 mėn. Kai taikomas operacinis stuburo ar krūtinės ląstos traumų ar ligų gydymas, pooperaciniu periodu (1 – 6 mėn., trukmė priklauso nuo operacijos pobūdžio) taikomas 101.4 papunktis.

 

11 lentelė. Spondilolistezės laipsniai

Eil. Nr.

Laipsnis

Slankstelio kūno pasislinkimas (proc.)

1.

I

<25

2.

II

26–50

3.

III

51–75

4.

IV

75–100

 

12 lentelė. Rentgenologinis skoliozės laipsnio nustatymas

Eil. Nr.

Laipsnis

Iškrypimo lankas (laipsniais)

1.

I

Iki 15°

2.

II

15°–25°

3.

III

25°–40°

4.

IV

>40°“

 

 

1.23.24. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94 punktas. Lyties ir šlapimo sistemos ligos. Lėtinis obstrukcinis pielonefritas  (N11.1). Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija (N13). Inkstų ir perinefrinis abscesas (N15.1). Inkstų ir šlapimo takų akmenligė (N20-N23). Kiti patikslinti inksto ir šlapimtakio pažeidimai (N28). Kiti šlapimo pūslės sutrikimai (N32). Šlaplės striktūra (N35). Kiti šlaplės sutrikimai (N36). Sėklidės užsisukimas (N44). Orchitas ir epididimitas (N45). Apyvarpės perteklius, fimozė ir parafimozė (N47). Kitos varpos ligos (N48). Uždegiminės vyro lyties organų ligos, neklasifikuojamos kitur (N49). Kitos vyro lyties organų ligos (N50). Šlaplės susiaurėjimas po procedūrų (N99.1). Mažojo dubens pilvaplėvės sąaugos po procedūrų (N99.4). Lytinės ir šlapimo sistemos sutrikimai po procedūrų, nepatikslinti (N99.9). Įgimtos šlapimo organų sistemos formavimosi ydos (Q60–Q64). Šlapimo ir dubens organų sužalojimas (S37). Išorinių lyties organų traiškytinis sužalojimas (S38.0). Pilvo ertmės ir dubens organo sužalojimo padariniai (T91.5).

94.1 papunktis taikomas, kai nustatomos ligos, sukeliančios ryškius ar vidutiniškai ryškius inkstų funkcijos sutrikimus:

lėtinės inkstų akmenligės komplikacijos, sukeliančios II–III laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumą;

III laipsnio nefroptozė su inkstų funkcijos sutrikimu (nefroptozės laipsnis turi būti nustatytas atliekant intravenines urogramas);

abiejų inkstų policistozė su inkstų funkcijos sutrikimu;

chirurginės urogenitalinės sistemos (išskyrus ginekologines) ligos, sukeliančios nuolatinį šlapimo nelaikymą; 

šlapimtakių / šlaplės striktūros / fistulės, jei gydymas neefektyvus ir  trinka organo funkcija;

inkstų ar šlapimo takų traumų padariniai, kurie sukelia ryškius funkcijos sutrikimus.

Šis punktas taikomas ir tada, kai nėra vieno inksto (nepriklausomai nuo genezės)/ aplazija / hipoplazija (kai inkstas nefunkcionuoja), net jei kito inksto funkcija normali.

94.2 papunktis taikomas, kai nustatomos ligos, sukeliančios nežymius inkstų funkcijos sutrikimus:

inkstų akmenys (didesni nei 0,5 cm diametro), sukeliantys simptomus (skausmą, hematuriją arba kitus) / 3 kartus ir daugiau per metus priepuolinio tipo skausmus (kolikas);  

kitų šlapimo organų akmenligė, sukelianti klinikinių simptomų;

II laipsnio nefroptozė ir nežymus funkcijos sutrikimas (nefroptozės laipsnis turi būti nustatytas atliekant intravenines urogramas);

inksto cistos / cistos su pertvaromis ar išaugomis, sukeliančios skausmą, parenchimos spaudimą, kurioms reikalingas operacinis gydymas;

urogenitalinės sistemos traumų padariniai, kai išlieka organinių pakitimų ir funkcijos sutrikimas;

inkstų ir šlapimo takų traumų padariniai, kurie sukelia nežymius funkcijos sutrikimus.

Nustačius urogenitalinės sistemos ligas, traumų ir / ar operacinio gydymo padarinius, vystymosi anomalijas, dėl tinkamumo pirmiausia sprendžiama pagal organo funkciją, o ne pagal anatominius organų pakitimus.

Ekspertinei išvadai priimti pagal šią skiltį asmenys siunčiami į urologo konsultaciją. Dėl tinkamumo sprendžiama po operacijos praėjus ne mažiau kaip 3 mėnesiams.

94.3 papunktis taikomas, kai nustatomos ligos / būklės be inkstų funkcijos sutrikimo:

asimptominė inkstų akmenligė;

pašalinus akmenis, kai nesutrinka inkstų funkcija;

I laipsnio nefroptozė, jei nėra skausmo sindromo;

ankstyvas (iki 2 mėnesių) periodas po inksto kontuzijos;

kai nustatoma kitų urogenitalinės sistemos ligų ar vystymosi anomalijų, traumų ir /ar operacinio gydymo padarinių, kurie nesukelia funkcijos sutrikimo.

Nustačius inkstų akmenligę ar kitas inkstų ligas, reikalinga urologo arba nefrologo konsultacija.  

Po šlapimtakių / šlaplės striktūros / fistulės operacinio gydymo praėjus 6 mėnesiams ir visiškai atsikūrus funkcijai, tiriamieji pripažįstami tinkamais tarnybai pagal visas skiltis.

Tiriamieji pagal 2 skiltį, kuriems nustatyta bet kokios lokalizacijos urogenitalinės sistemos akmenligė, nepriklausomai nuo klinikos ar komplikacijų, pripažįstami netinkamais.

94.4. papunktis taikomas ūmių arba lėtinių ligų paūmėjimo atvejais, inkstų bei šlapimo takų traumų ūmiu potrauminiu periodu. Sprendimas priimamas po gydymo. 

Ankstyvuoju pooperaciniu gijimo periodu taikomas 103.4 papunktis.“

 

1.23.25. Pakeičiu 96.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

96.2 papunktis taikomas, kai nustatomos krūties ligos / ligų ar operacinio gydymo padariniai be skausmo sindromo.

Krūties ūmių uždegiminių ligų atvejais 96 punktas netaikomas, tačiau ekspertinė išvada priimama baigus gydymą, išaiškėjus galutiniams gydymo rezultatams, skiriama atvykti pakartotinio vertinimo.

Nustačius ginekomastiją (krūties hipertrofiją) vyrams, jie siunčiami endokrinologo konsultacijos, ir šis papunktis netaikomas.

Ankstyvuoju pooperaciniu gijimo periodu taikomas 103.4 papunktis.“

 

1.23.26. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99 punktas. Įgimtos pėdos deformacijos (Q66.5). Įgytos pėdos deformacijos (M21.4).

99.1 papunktis taikomas, kai pėdos deformacija yra ryški (IIIo plokščiapėdystė ir artroziniai pėdos sąnarių pakitimai ar kt.), trikdo jos funkciją ir neįmanoma avėti standartinės avalynės. 

99.2 papunktis taikomas, kai nustatoma pėdos deformacija (IIo plokščiapėdystė su ryškesniais nei pradiniai  (didesni nei ) artroziniai pakitimai / IIIplokščiapėdystė, kai nėra artrozinių pėdos sąnarių pakitimų ir kitų pėdos deformacijų arba jie yra nežymūs ir nesukeliantys klinikinių simptomų) ir galima pritaikyti standartinę avalynę.

99.3 papunktis taikomas, kai nustatoma IIo plokščiapėdystė be artrozinių pakitimų pėdos sąnariuose. Rekomenduojama nešioti ortopedines priemones.

Nustačius Io plokščiapėdystę apribojimai netaikomi.

 

13 lentelė. Pėdos išilginių skliauto aukščio ir kampo radiologinės diagnostikos parametrai

Eil. Nr.

Plokščiapėdystės laipsnis

Išilginio skliauto aukštis

Išilginio skliauto kampas

1.

Išgaubta pėda

40 mm ir daugiau

mažiau kaip 125°

2.

Normali pėda

36–39 mm

125°–130°

3.

I° plokščiapėdystė

26–35 mm

131°–140°

4.

II° plokščiapėdystė

17–25 mm

141°–155°

5.

III° plokščiapėdystė

mažiau kaip 17 mm

daugiau kaip 155°

 

1 schema. Plokščiapėdystės laipsnis nustatomas naudojant 1 schemą

Išilginio pėdos skliauto kampo (α) ir aukščio (h) matavimo schema: 1 – blauzdikaulis; 2 – šokikaulis; 3 – laivakaulis; 4 – vidinis pleištukas; 5 – I padikaulis; 6 – kulno gumburas; 7 – sezamoidinis kaulas.

 

Pastaba. Pėdų įvertinimas atliekamas tiriamajam stovint ant plantoskopo. Nustatant plokščiapėdystės laipsnį, rentgenogramos atliekamos tiriamajam stovint ant tiriamos kojos. Jei pėdos išilginių skliauto aukščio ir kampo radiologinės diagnostikos parametrų reikšmės priskiriamos skirtingiems plokščiapėdystės laipsniams, plokščiapėdystės laipsnis vertinamas pagal to diagnostikos parametro reikšmę, kuri priskiriama aukštesniam plokščiapėdystės laipsniui. Nustačius įgaubtą pėdą ekspertizė atliekama pagal 92 punktą.“

 

1.23.27.   Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

101 punktas. Sužalojimai ir tam tikrų išorinių poveikių padariniai: Kaklo raumenų ir sausgyslių sužalojimas (S16). Krūtinės ląstos paviršinis sužalojimas (S20). Krūtinės ląstos žaizda (S21). Šonkaulio (-ių), krūtinkaulio ir krūtininės stuburo dalies lūžis (S22). Paviršinis pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens sužalojimas (S30). Pilvo, nugaros apatinės dalies ir dubens žaizda (S31). Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžis (S32, išskyrus S32.0, S32.7). Juosmeninės stuburo dalies ir dubens sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas (S33, išskyrus S33.0–S33.1). Peties ir žasto paviršinis sužalojimas (S40). Peties ir žasto žaizda (S41). Peties ir žasto lūžis (S42). Peties juostos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai (S43). Raumenų ir sausgyslių sužalojimas peties ir žasto lygyje (S46). Peties ir žasto traiškytinis sužalojimas (S47). Peties ir žasto trauminė amputacija (S48). Kiti ir nepatikslinti peties bei žasto sužalojimai (S49). Dilbio paviršinis sužalojimas (S50). Dilbio žaizda (S51). Dilbio lūžis (S52). Dilbio kaulų išnirimas ir alkūnės sąnario raiščių patempimas (S53).  Raumenų ir sausgyslių sužalojimas dilbio lygyje (S56). Dilbio traiškytinis sužalojimas (S57). Dilbio trauminė amputacija (S58). Kiti ir nepatikslinti dilbio sužalojimai (S59). Riešo ir plaštakos paviršinis sužalojimas (S60). Riešo ir plaštakos žaizda (S61). Lūžis riešo ir plaštakos lygyje (S62). Riešo ir plaštakos sąnarių išnirimai bei raiščių patempimai (S63). Raumenų ir sausgyslių sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje (S66). Riešo ir plaštakos traiškytinis sužalojimas (S67). Riešo ir plaštakos trauminė amputacija (S68). Kiti ir nepatikslinti riešo bei plaštakos sužalojimai (S69). Klubo ir šlaunies paviršinis sužalojimas (S70). Klubo ir šlaunies žaizda (S71). Šlaunikaulio lūžis (S72). Šlaunikaulio išnirimas bei klubo sąnario raiščių patempimas (S73). Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje (S76). Klubo ir šlaunies traiškytinis sužalojimas (S77). Klubo ir šlaunies trauminė amputacija (S78). Kiti ir nepatikslinti klubo bei šlaunies sužalojimai (S79). Blauzdos paviršinis sužalojimas (S80). Blauzdos žaizda (S81). Blauzdos, įskaitant čiurną, lūžis (S82). Blauzdos kaulų išnirimas ir kelio sąnario raiščių patempimai (S83). Raumenų ir sausgyslių sužalojimas blauzdos lygyje (S86). Blauzdos traiškytinis sužalojimas (S87). Blauzdos trauminė amputacija (S88). Kiti ir nepatikslinti blauzdos sužalojimai (S89). Čiurnos ir pėdos paviršinis sužalojimas (S90). Čiurnos ir pėdos žaizda (S91). Pėdos lūžis, išskyrus čiurną (S92). Čiurnos ir pėdos sąnarių išnirimai ir raiščių patempimai (S93). Čiurnos bei pėdos raumenų ir sausgyslių sužalojimas (S96). Čiurnos bei pėdos traiškytinis sužalojimas (S97). Čiurnos ir pėdos trauminė amputacija (S98). Kiti ir nepatikslinti čiurnos bei pėdos sužalojimai (S99). Kelių kūno sričių sužalojimai (T00–T07). Rankos lūžis, lygis nepatikslintas (T10). Kiti rankos sužalojimai, lygis nepatikslintas (T11). Kojos lūžis, lygis nepatikslintas (T12). Kiti kojos sužalojimai, lygis nepatikslintas (T13). Nepatikslintos kūno srities sužalojimas (T14). Rankos sužalojimų padariniai (T92, išskyrus T92.4). Kojos sužalojimų padariniai (T93, išskyrus T93.4). Sužalojimų, apimančių kelias ir nepatikslintas kūno sritis, padariniai (T94). Nudegimų ir nušalimų padariniai (T95). Stebėjimas po kitų būklių chirurginio gydymo (Z09.0). Stebėjimas po lūžio gydymo (Z09.4). Kaulo transplantatas (Z94.6). Sveikimas po lūžio gydymo (Z54.4). Ortopediniai sąnarių implantai (Z96.6). Dirbtinė galūnė (visa / dalis) (Z97.1). Artrodezė (Z98.1).

101.1 papunktis taikomas, kai yra:

traumų ir operacijų padarinių, kurie ryškiai arba vidutiniškai sutrikdo stambaus sąnario funkciją (ankilozė / artrodezė) / išsivystęs patologinis judrumas (pseudoartrozė); 

stambių sąnarių endoprotezai, kai sąnario funkcija sutrikusi. 

Šis papunktis taip pat taikomas esant įgytiems rankos arba kojos pirštų defektams, kai nėra:

vienos rankos trijų ir daugiau pirštų;

trijų pirštų iš abiejų plaštakų visų pirštų;

bet kurios rankos vieno nykščio;

abiejų rankų antrųjų pirštų;

vienos rankos nykščio distalinės falangos ir antro–penkto pirštų vidurinių falangų;

nykščio distalinės falangos ir viso antrojo vienos rankos piršto;

abiejų rankų nykščių distalinių falangų ir vienos kurios nors rankos viso piršto;

trijų ir daugiau vienos pėdos visų pirštų ar abiejų pėdų visų pirštų distalinių falangų;

abiejų pėdų nykščių.

101.2 papunktis taikomas:

kai yra stambių sąnarių endoprotezai, kai sąnario funkcija sutrikusi nežymiai ar visai nesutrikusi (pagal 3 skiltį asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai, taikomas 6 apribojimo laipsnis);

traumų ar operacijų padarinių atvejais, kai stambaus sąnario judesiai nežymiai riboti. Galutinė ekspertinė išvada pagal šį papunktį priimama tik baigus gydymą.

Šis papunktis taip pat taikomas esant įgytiems rankos ir kojos pirštų defektams, kai nėra:

dešinės (dešiniarankio) ar kairės (kairiarankio) rankos nykščio distalinės falangos;

vienos rankos dviejų pirštų distalinių ir vidurinių falangų;

dešinės (dešiniarankio) ar kairės (kairiarankio) rankos antrojo piršto distalinės ir vidurinės falangos;

kurios nors rankos viso antrojo piršto;

antrojo–penktojo pirštų distalinių falangų;

dešinės (dešiniarankio) ar kairės (kairiarankio) plaštakos antrojo piršto distalinės ir trečiojo piršto distalinės ir vidurinės falangos;

penktojo piršto;

vienos pėdos pirmojo arba kitų dviejų pirštų;

vienos pėdos visų pirštų distalinių falangų.

101.3 papunktis taikomas, kai dėl traumų arba operacinio gydymo padarinių sąnario judesiai neriboti ir funkcija nesutrikusi, bet yra nežymių rentgenologinių pakitimų.

Šis papunktis taip pat taikomas, kai yra kitų, neišvardytų 101.1 ir 101.2 papunkčiuose, lengvesnių įgytų rankos ir kojos pirštų defektų. Asmenys tinkamais tarnybai pripažįstami su apribojimais.

Piršto sausgyslių, nervų arba kaulų pažeidimai, sukeliantys visišką pirštų nejudrumą / kontraktūrą, vertinami kaip pirštų nebuvimas.

Po sąnario raiščių plastikos, praėjus pooperaciniam ir reabilitaciniam periodui (ne mažiau kaip 6 mėn.), jei nėra funkcijos sutrikimo, skausmo, tiriami asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai pagal visas skiltis.

101.4 papunktis taikomas ankstyvuoju pooperaciniu periodu bei traumų potrauminiu gijimo periodu (po stambiųjų sąnarių ir ilgųjų kaulų, raiščių operacijų – iki 6 mėnesių, kitais atvejais – iki 1 mėnesio) dėl judamojo aparato traumų ar ligų. Šis papunktis taip pat taikomas stuburo / krūtinės ląstos kaulų traumų ankstyvuoju pooperaciniu periodu. Atliekant ekspertizę pagal 1 ir 2 skiltis asmenys pripažįstami tinkamais po gydymo.

Jei po gydymo kaule liko medicininė metalinė konstrukcija (išskyrus pavienius smulkius metalinius medicininius implantus – varžtus, „inkarinius“ sraigtus ir pan.), asmenys, tikrinami pagal 1 skiltį, pripažįstami netinkamais, pakartotinė ekspertizė skiriama po medicininių metalinių konstrukcijų operacinio pašalinimo. Atsisakius operacinio medicininės metalinės konstrukcijos pašalinimo (išskyrus pavienius smulkius metalinius medicininius implantus – varžtus, „inkarinius“ sraigtus, sagas ir pan.), pripažįstami netinkamais. Atliekant ekspertizę pagal 2 skiltį sprendžiama individualiai, įvertinus funkcijos sutrikimo riziką dėl organizmo reakcijos į aplinkos ir gamtinių sąlygų pasikeitimą. Tiriamieji pagal 3 skiltį pripažįstami tinkamais tarnauti, taikant ne mažesnį kaip 5 apribojimo laipsnį.

Esant kaulų lūžiams PPKT metu, apie karių tinkamumą tarnybai sprendžiama individualiai. Kai sužalojama dešiniarankio dešinė ranka, kairiarankio – kairė ranka, apribojimo laipsnis padidinamas 1 laipsniu, bet negali viršyti didžiausio apribojimo laipsnio, nurodyto Tinkamumo karo, šaulio koviniame būryje ar žvalgybos pareigūno tarnybai pagal sveikatos būklę kriterijuose.

Diagnozavus rankos / pėdos pirštų įgimtus deformacijas arba defektus, ekspertizė atliekama pagal 92 punktą.

Sąnario judesiai vertinami vadovaujantis 14 lentele ir 2 schema.

14 lentelė. Sąnario judesių vertinimas

Eil. Nr.

 

 

 

Judesių ribotumas

Sąnarys

Judesys

Norma, laipsniai

Nežymus, laipsniai

Vidutinis, laipsniai

Ryškus, laipsniai

1.

Peties

Lenkimas

180

115

100

80

Ištiesimas

40

30

20

15

Atvedimas, rankos judesys į šoną

90

80

60

45

2.

Alkūnės

Sulenkimas

140

100

90

80

Ištiesimas

0

30

40

60

3.

Riešo

Lenkimas

45

30

20

15

Tiesimas

45

30

20

15

Atvedimas

 

 

 

 

Radialinis

20

10

5

3

Ulnarinis

40

25

15

10

4.

Klubo

Lenkimas

105

80

70

60

Tiesimas

0

10

20

30

Atvedimas

50

35

20

15

5.

Kelio

Lenkimas

110

90

60

48

Tiesimas

0

5

10

20

6.

Čiurnos*

Dorsofleksija

25

15

10

5

Plantofleksija

40

30

20

10

 

2 schema. Sąnario judesių vertinimas. Peties sąnarys

 

 

 

a – tiesimas ir lenkimas;

b – atvedimas ir privedimas;

c – tiesimas ir lenkimas horizontalioje plokštumoje;

d – išorinė ir vidinė rotacija nuleistos rankos (fleksija per alkūnės sąnarį 90);

e – išorinė ir vidinė rotacija sulenktos rankos (fleksija per alkūnės sąnarį 90).

 

Alkūnės sąnarys

 

 

a – lenkimas ir tiesimas;

b – supinacija ir pronacija.

 

Riešo sąnarys

 

 

 

a – lenkimas ir tiesimas.

b – atvedimas: radialinis, ulnarinis

 

Klubo sąnarys

 

 

a – lenkimas ir tiesimas;

b – išorinė ir vidinė rotacija;

c – atvedimas ir privedimas. 

 

Kelio sąnarys

 

 

lenkimas ir tiesimas

 

Čiurnos sąnarys

 

 

 

a – pronacija ir supinacija;

b – eversija ir inversija;

c – lenkimas (plantofleksija) ir tiesimas (dorsofleksija). 

 

 

1.23.28. Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103 punktas. Kaklo žaizda (S11). Širdies sužalojimas (S26). Kitų ir nepatikslintų krūtinės ląstos organų sužalojimas (S27). Pilvo ertmės organų sužalojimas (S36). Krūtinės ląstos organų sužalojimai kartu su pilvo ertmės ir dubens organų sužalojimais (T06.5). Kvėpavimo takų nudegimas (T27). Kitų vidaus organų nudegimas (T28). Krūtinės ląstos organo sužalojimo padariniai (T91.4). Pilvo ertmės ir dubens organo sužalojimo padariniai (T91.5). Stebėjimas po piktybinių navikų chirurginio gydymo (Z08.0). Stebėjimas po kitų būklių chirurginio gydymo (Z09.0). Sveikimas po chirurginio gydymo (Z54.0). Persodinti organai ir audiniai (Z94.1–Z94.4, Z94.8–Z94.9). Žarnyno jungtis ir anastomozė (Z98.0).

103.1 papunktis taikomas, jei nustatoma traumų ir/ar ligų pooperacinių padarinių, kai yra ryškių ar vidutiniškų organų funkcijų ir (ar) kraujotakos sutrikimų:

virškinimo sutrikimų po stemplės, skrandžio, kepenų, kasos, plonųjų žarnų, storųjų žarnų didesnės apimties operacijų, periodiškai įstringančios diafragmos išvaržos (kai operacinis gydymas neefektyvus);

po vidaus organų transplantacijos, net jei organo funkcija nesutrikusi.

103.2 papunktis taikomas, kai nustatoma nežymių vidaus organų funkcijos sutrikimų:

pilvaplėvės ertmės sąaugų, patvirtintų tyrimais;

operacijų pasekmių, lemiančių nežymų virškinimo funkcijos sutrikimą;

kitų operacijų pasekmių, lemiančių nuolatinį organų funkcijos sutrikimą.

103.3 papunktis taikomas tada, kai yra anatominių traumų ar operacinio gydymo pasekmių, kurios nesukelia organų funkcijos sutrikimų.

103.4 papunktis taikomas pooperacinio sveikimo periodu nuo 1 iki 6 mėnesių (gijimo trukmė nustatoma individualiai pagal patologiją ir operacijos pobūdį). Tiriamiesiems pagal 1 skiltį medicinos ekspertizė atliekama po 3–6 mėnesių (priklauso nuo operacijos pobūdžio).

Esant širdies veiklos sutrikimams, išsivysčiusiems po traumų, operacijų, ekspertizė atliekama pagal 20 punktą. Po urogenitalinės sistemos operacijų ekspertizė atliekama pagal 96 punktą. Esant kvėpavimo funkcijos sutrikimui, išsivysčiusiam po kvėpavimo organų operacijų ar traumų, ekspertizė atliekama pagal 10 punktą. Esant virškinimo sistemos traumų ar operacijų padariniams, kai yra virškinimo funkcijos sutrikimai, taip pat po bariatrinių (skirtos nutukimui mažinti) operacijų ekspertizė atliekama pagal 12 punktą).

Atliekant ekspertizę pagal šį punktą vertinamas organų funkcijos sutrikimas, o ne operacijos apimtis.“

 

1.23.29.    Papildau 106.4 papunkčiu:

106.4  papunktis taikomas operacinis ar kitas gydymas.

Pagal 1, 2 skiltį asmenys pripažįstami tinkamais tarnybai praėjus 5 m. po operacinio ar kito gydymo, kai nenustatoma naviko recidyvo.

 

1.23.30. Pakeičiu 107 punkto pirmą pastraipą ir ją ir išdėstau taip:

107 punktas. Gerybiniai navikai (D10–D36, išskyrus D32, D33).“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintos Sveikatos būklės įvertinimo metodiką ir 17.5 papunktį išdėstau taip:

17.5. kai asmeniui, vertinamam pagal 3 skiltį, išskyrus stojančiam į profesinę karo tarnybą ir tarnybą žvalgybos institucijoje pagal žvalgybos pareigūno sutartį, diagnozuojamas ūmus sveikatos sutrikimas, lėtinės ligos paūmėjimas ar trauma, dėl kurių asmuo turėtų būti pripažįstamas netinkamu, ir numatoma gydymo trukmė ilgesnė nei 3 mėn., kitų aplinkybių, dėl kurių asmuo turėtų būti pripažintas netinkamu, nėra, nustatoma L sveikatos grupė. L sveikatos grupė atsižvelgiant į numatomą gydymo trukmę suteikiama iki 12 mėnesių.“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                     Arvydas Anušauskas

 

 

 

SUDERINTA

Sveikatos apsaugos ministerijos

2022-03-14 raštu Nr. 10-1328