A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2-109 „dėl AVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO, AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ VYKDOMŲ EGZAMINŲ TVARKOS IR AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ RENGIAMOS MOKYMO MEDŽIAGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 15 d. Nr. 2-45

Vilnius

 

 

Pakeičiu Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašą, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2-109 Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo:

1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Asmuo tą pačią dieną gali laikyti vieną ar kelis teorijos egzaminus, atsižvelgiant į tai, kiek skirtingų tikrinimo metodų šis asmuo naudos ir kiek skirtingų aviacijos saugumo funkcijų vykdys, jeigu yra iš anksto į šiuos egzaminus užsiregistravęs. Tą pačią dieną tą patį teorijos egzaminą asmuo gali laikyti vieną kartą.”

2. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Praktikos egzaminas gali būti laikomas tik aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka išlaikius teorijos egzaminą. Tą pačią dieną tą patį praktikos egzaminą asmuo gali laikyti vieną kartą.”

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Marius Baranauskas