Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1206 „DĖL VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO, VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJOS BAZINIO DYDŽIO, MAKSIMALIOS NEPERSKAIČIUOTOS PENSIJOS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 614
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1206 „Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO, VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJOS BAZINIO DYDŽIO, MAKSIMALIOS NEPERSKAIČIUOTOS PENSIJOS DYDŽIO IR VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BAZĖS DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, 36 straipsnio 2 dalimi ir 52 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti:

1. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį – 108 eurai;

2. valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos bazinį dydį – 21 euras;

3. maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydį – 236 eurai;

4. valstybinių pensijų bazės dydį – 58 eurai.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė