Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS SKYRIMO

 

2016 m. liepos 11 d. Nr. 1K-711

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus 2016 m. liepos 7 d. teikimą,

s k i r i u nuo 2016 m. liepos 12 d. penkeriems metams Feliksą DOBROVOLSKĮ Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriumi.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė