Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administravimo departamentas

2022 05 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Tarybos Statuto pakeitimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALINIO SEKRETORIAUS PROTOKOLAS

 

 

 

Statuto 41 straipsnio d dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta kopija

 

2022 m. balandžio 27 d.

 

Strasbūras

 


EUROPOS TARYBOS GENERALINIO SEKRETORIAUS

 

PROTOKOLAS

 

 

 

Kadangi Europos Tarybos Statuto 41 straipsnio d dalyje nustatyta, kad Ministrų Komiteto ir Konsultacinės Asamblėjos patvirtinti 23–35, 38 ir 39 straipsnių pakeitimai įsigalioja nuo tos dienos, kurią Generalinis sekretorius valstybių narių vyriausybėms perduoda pakeitimų patvirtinimo protokolą,

 

Generalinis sekretorius patvirtina, kad:

 

1. Ministrų Komitetas, 2022 m. balandžio 6 d. vykusiame 1 431-ajame Ministrų pavaduotojų susitikime priimdamas 2022 m. balandžio 6 d. Rezoliuciją Nr. CM/Res(2022)5, patvirtino Statuto 26 straipsnio pakeitimą, kurio tekstas pateikiamas toliau.

 

2. Parlamentinė Asamblėja patvirtino šį pakeitimą 2022 m. kovo 15 d. (Nuomonė Nr. 300(2022)).

 

3. Abiejų Europos Tarybos organų taip patvirtintas pakeitimas įsigalioja šią 2022 m. balandžio 27 dieną, kuri yra ir šio protokolo sudarymo diena, ir diena, kurią jis perduotas valstybių narių vyriausybėms.

 

Pakeistas 26 straipsnio tekstas išdėstomas taip:

 

„Valstybės narės turi teisę turėti tiek savo atstovų:

 

 

 

Airija                                           4

 

Albanija                                      4

 

Andora                                        2

 

Armėnija                                     4

 

Austrija                                       6

 

Azerbaidžanas                             6

 

Belgija                                         7

 

Bosnija ir Hercegovina               5

 

Bulgarija                                      6

 

Čekijos Respublika                     7

 

Danija                                          5

 

Estija                                           3

 

Graikija                                       7

 

Islandija                                      3

 

Ispanija                                        12

 

Italija                                           18

 

Jungtinė Didžiosios Britanijos

ir Šiaurės Airijos Karalystė         18

 

Juodkalnija                                  3

 

Kipras                                          3

 

Kroatija                                       5

 

Latvija                                         3

 

Lenkija                                        12

 

Lichtenšteinas                             2

 

Lietuva                                        4

 

Liuksemburgas                            3

 

Malta                                           3

 

Moldovos Respublika                 5

 

Monakas                                      2

 

Nyderlandai                                7

 

Norvegija                                    5

 

Portugalija                                   7

 

Prancūzija                                    18

 

Rumunija                                     10

 

Sakartvelas                                  5

 

San Marinas                                2

 

Serbija                                         7

 

Slovakijos Respublika                5

 

Slovėnija                                     3

 

Suomija                                       5

 

Šiaurės Makedonija                    3

 

Švedija                                        6

 

Šveicarija                                     6

 

Turkija                                         18

 

Ukraina                                       12

 

Vengrija                                      7

 

Vokietija                                     18“.

 


Priimta 2022 m. balandžio 27 d. Strasbūre.

 

 

 

 

 

Generalinė sekretorė

 

 

 

Marija Pejčinović  Burić

 

 

 

 

 

Patvirtinta tikra vienintelio originalaus dokumento, deponuoto Europos Tarybos archyvuose, kopija anglų ir prancūzų kalbomis.

 

 

 

 

 

Teisinės pagalbos ir viešosios tarptautinės teisės skyriaus

 

direktorius (juriskonsultas)

 

.........................................

 

 

 

Jörg Polakiewich