VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2008 M. RUGSĖJO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1S-86 „DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS VOKŲ ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS PROTOKOLŲ PRIVALOMŲJŲ REKVIZITŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 7 d. Nr. 1S-80

Vilnius

 

P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. 1S-86 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo patvirtinimo“ patvirtintus dokumentus:

1. Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo 19.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.10. jeigu, vykdant elektroninį pirkimą, tiekėjas pateikė užšifruotą pasiūlymą, tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ar, esant CVP IS techninėms problemoms, kitais būdais (perkančiosios organizacijos oficialiu telefonu, elektroniniu paštu, faksu ar raštu) perkančiajai organizacijai pateiktas slaptažodis.

2. Protokolo pavyzdinėje VPKt-2 formoje „Viešojo pirkimo komisijos vokų su nurodytomis kainomis atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą“ esančią lentelę, kurioje pateikiama informacija apie susipažinimą su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais išdėstau taip:

Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)

Tiekėjo pavadinimas

 

Užšifruoto pasiūlymo slaptažodis

Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Protokolo pavyzdinėje formoje VPKt-3 „Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal jų kainą“ esančią lentelę, kurioje pateikiama informacija apie susipažinimą su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais išdėstau taip:

Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)

Tiekėjo pavadinimas

 

 

Užšifruoto pasiūlymo slaptažodis

Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne)

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Protokolo pavyzdinėje formoje VPKt-4 „Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros, kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimą atliekant derybų būdu“ esančią lentelę, kurioje pateikiama informacija apie susipažinimą su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais išdėstau taip:

Pasiūlymo pateikimo laikas (data, valanda, minutė)

Tiekėjo pavadinimas

 

 

Užšifruoto pasiūlymo slaptažodis

Pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis (Taip/Ne)

Yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (Taip/Ne)

Pildoma, kai prašoma

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Diana Vilytė