STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr. SV6-13

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktais, pratęsiu akreditavimo terminą studijų programoms, kad jos būtų vertinamos kartu su kitomis tos pačios krypties (ar krypčių grupės) studijų programomis (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. SV6-13

1 priedas

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

Sveikatos mokslų studijų krypčių grupė

Eil. Nr.

Programos valstybinis kodas

Pavadinimas lietuvių kalba

Studijų kryptis

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

1

7330GX001

Abdominalinė chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

2

7330GX002

Akušerija ir ginekologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

3

7330GX003

Alergologija ir klinikinė imunologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

4

7330GX004

Anesteziologija ir reanimatologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

5

7330GX005

Chemoterapinė onkologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

6

7330GX006

Chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

7

7330GX007

Darbo medicina

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

8

7330GX008

Dermatovenerologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

9

7330GX009

Dietologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

10

7330GX010

Endokrinologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

11

7330GX011

Fizinė medicina ir reabilitacija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

12

7330GX012

Gastroenterologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

13

7330GX013

Geriatrija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

14

7330GX014

Genetika

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

15

7330GX015

Hematologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

16

7330GX016

Infekcinės ligos

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

17

7330GX017

Kardiologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

18

7330GX018

Klinikinė farmakologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

19

7330GX019

Klinikinė toksikologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

20

7330GX020

Kraujagyslių chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

21

7330GX021

Krūtinės chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

22

7330GX022

Laboratorinė medicina

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

23

7330GX023

Nefrologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

24

7330GX024

Neurochirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

25

7330GX025

Neurologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

26

7330GX026

Oftalmologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

27

7330GX027

Ortopedija traumatologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

28

7330GX028

Otorinolaringologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

29

7330GX029

Patologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

30

7330GX030

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

31

7330GX031

Psichiatrija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

32

7330GX032

Pulmonologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

33

7330GX033

Radiologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

34

7330GX034

Radioterapinė onkologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

35

7330GX035

Reumatologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

36

7330GX036

Skubioji medicina

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

37

7330GX037

Sporto medicina

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

38

7330GX038

Šeimos medicina

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

39

7330GX039

Širdies chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

40

7330GX040

Urologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

41

7330GX041

Vaikų chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

42

7330GX043

Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

43

7330GX044

Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

44

7330GX045

Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

45

7330GX046

Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

46

7330GX047

Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

47

7330GX048

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

48

7330GX049

Vaikų ligos ir vaikų kardiologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

49

7330GX050

Vaikų ligos

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

50

7330GX051

Vaikų ligos ir neonatologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

51

7330GX052

Vaikų ligos ir vaikų nefrologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

52

7330GX053

Vaikų ligos ir vaikų neurologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

53

7330GX054

Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

54

7330GX055

Vaikų ligos ir vaikų reumatologija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

55

7330GX056

Veido ir žandikaulių chirurgija

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

56

7330GX057

Vidaus ligos

Medicina

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

57

7330GX058

Burnos chirurgija

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

58

7330GX059

Endodontologija

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

59

7330GX060

Ortodontija

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

60

7330GX061

Ortopedinė odontologija

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

61

7330GX062

Periodontologija

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

62

7330GX063

Vaikų odontologija

Odontologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

63

7330GX064

Vidaus ligos

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

64

7330GX065

Vaikų ligos ir vaikų neurologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

65

7330GX066

Vaikų ligos ir vaikų intensyvioji terapija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

66

7330GX067

Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

67

7330GX068

Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

68

7330GX069

Vaikų ligos ir vaikų nefrologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

69

7330GX070

Vaikų ligos ir vaikų gastroenterologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

70

7330GX071

Vaikų ligos

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

71

7330GX072

Vaikų chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

72

7330GX073

Širdies chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

73

7330GX074

Oftalmologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

74

7330GX075

Klinikinė toksikologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

75

7330GX076

Infekcinės ligos

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

76

7330GX077

Šeimos medicina

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

77

7330GX078

Radiologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

78

7330GX079

Patologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

79

7330GX080

Otorinolaringologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

80

7330GX081

Ortopedija ir traumatologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

81

7330GX082

Hematologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

82

7330GX083

Geriatrija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

83

7330GX084

Dermatovenerologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

84

7330GX085

Chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

85

7330GX086

Anesteziologija ir reanimatologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

86

7330GX087

Gastroenterologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

87

7330GX088

Akušerija ir ginekologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

88

7330GX089

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

89

7330GX090

Psichiatrija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

90

7330GX091

Neurologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

91

7330GX092

Pulmonologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

92

7330GX093

Genetika

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

93

7330GX094

Nefrologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

94

7330GX095

Sporto medicina

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

95

7330GX096

Vaikų ligos ir vaikų onkohematologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

96

7330GX097

Kardiologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

97

7330GX098

Radioterapinė onkologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

98

7330GX099

Chemoterapinė onkologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

99

7330GX100

Fizinė medicina ir reabilitacija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

100

7330GX101

Endokrinologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

101

7330GX102

Dietologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

102

7330GX103

Vaikų ligos ir neonatologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

103

7330GX104

Teismo medicina

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

104

7330GX105

Urologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

105

7330GX106

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

106

7330GX107

Reumatologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

107

7330GX108

Laboratorinė medicina

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

108

7330GX109

Krūtinės chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

109

7330GX110

Neurochirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

110

7330GX111

Darbo medicina

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

111

7330GX112

Kraujagyslių chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

112

7330GX113

Alergologija ir klinikinė imunologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

113

7330GX114

Abdominalinė chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

114

7330GX115

Vaikų ligos ir vaikų kardiologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

115

7330GX116

Skubioji medicina

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

116

7330GX117

Vaikų ligos ir vaikų alergologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

117

7330GX118

Vaikų ligos ir vaikų infekcinės ligos

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

118

7330GX119

Vaikų ligos ir vaikų reumatologija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

119

7330GX120

Ortopedinė odontologija

Odontologija

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

120

7330GX121

Ortodontija

Odontologija

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

121

7330GX122

Veido ir žandikaulių chirurgija

Medicina

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

122

7330GX123

Burnos chirurgija

Odontologija

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

123

7330GX124

Periodontologija

Odontologija

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

124

7330GX125

Vaikų odontologija

Odontologija

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

125

7330GX126

Endodontologija

Odontologija

Vilniaus universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

 


 

 

 

Veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė

Eil. Nr.

Programos valstybinis kodas

Pavadinimas lietuvių kalba

Studijų kryptis

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

1

7330HX001

Gyvūninių produktų veterinarinė sanitarija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

2

7330HX002

Veterinarinė akušerija ir ginekologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

3

7330HX003

Veterinarinė chirurgija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

4

7330HX004

Veterinarinė epidemiologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

5

7330HX005

Veterinarinė genetika

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

6

7330HX006

Veterinarinė klinikinė hematologija ir toksikologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

7

7330HX007

Veterinarinė mikrobiologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

8

7330HX008

Veterinarinė neužkrečiamųjų ligų terapija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

9

7330HX009

Veterinarinė parazitologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

10

7330HX010

Veterinarinė patologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

11

7330HX011

Veterinarinė virusologija

Veterinarija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2020 rugpjūčio 31 d.

 

____________________