LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-287 „DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, ATRANKOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 4 d. Nr. 3D-108

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-287 „Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, atrankos komitetų sudarymo“ ir išdėstau 4 punktą taip:

4. IV komitetą – išvadoms dėl projektų pagal Programos priemonę „Leader“ teikti:

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Artūras Milašauskas žemės ūkio ministro patarėjas, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Danukas Arlauskas – Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius (narys stebėtojas) (jos nesant – Gintas Umbrasas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys);

Renata Baltrušienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus l. e. p. vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Aušra Žliobaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja);

Guoda Burokienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Loreta Sirvidienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (narė stebėtoja) (jos nesant – Goda Grebelienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (narė stebėtoja) (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos „Leader“ informavimo skyriaus vedėjas);

Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja;

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolita Banytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Eglė Kairienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Tomas Keršys – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Gintarė Zajankauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos skyriaus vyriausioji specialistė);

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė (narė stebėtoja) (jos nesant – Nijolė Tirevičienė, Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Sigutė Mečkovskienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Žaneta Jucaitytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Milisenta Misevičiūtė – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Juozas Meldžiukas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas);

Tomas Orlickas – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas (narys stebėtojas) (jo nesant – Jonas Valikonis, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus vyresnysis patarėjas, arba Vida Ačienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja);

Laura Perevičiūtė – Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Rosita Pletienė – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Giedrė Kornijenkienė, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Kristina Sabaliauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas);

Milda Saudargė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Sigita Stakytė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė);

Irena Seliukaitė – Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriaus vedėja (jos nesant – Dovilė Jaugaitė, Kultūros ministerijos Strateginio planavimo ir kontrolės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Dalius Sungaila – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Giedrė Šarkutė-Stončienė, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vyriausioji specialistė);

Arūnas Survila – Nacionalinio socialinės integracijos instituto programų vadovas (narys stebėtojas) (jo nesant – Monika Stankevičiūtė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto programos „NVO Avilys“ vadovė);

Arūnas Svitojus – Baltijos labdaros fondo direktorius (narys stebėtojas) (jo nesant – Paulius Svitojus, Baltijos labdaros fondo lektorius).

Ona Šakalienė – Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Renata Čitavičienė, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas Kaimo ir teritorijų planavimo klausimais (narys stebėtojas) (jo nesant – Aleksandras Tiaškevičius, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais);

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Andrėja Chursiakaitė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Arvydas Žiogas – Žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas (narys stebėtojas) (jo nesant – Egidijus Narevičius, Žuvininkystės vietos veiklos grupių tinklo atstovas)“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                      Virginija Baltraitienė