LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS     14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 17 d. Nr. V-72

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Licencijuojamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 27 punktą.

1.2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„28.

 

Onkologija radioterapija

2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242 1.2 papunktis

2004-04-30 įsakymo Nr. V-310 1 punktas“

 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą:

2.1. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„58.

 

Echoskopija****

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas

2017-04-13 įsakymo Nr. V-432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 1 punktas“

 

2.2. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„59.

 

Endoskopija****

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas“

 

 

2.3. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„63.

 

Klinikinė fiziologija****

 

2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 1 punktas“

 

 

2.4. Papildau pastaba ****:

„**** Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijoje prie echoskopijos, endoskopijos ir klinikinės fiziologijos paslaugų, jei šios paslaugos teikiamos ne visų sričių, skliausteliuose turi būti nurodyta konkrečios (-ių) srities (-ių) echoskopija, endoskopija, klinikinė fiziologija.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga