LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2019 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. EV-173 „DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ PRIEVOLĖS PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI TEMINĘ INFORMACIJĄ APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SĄLYGAS“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 3 d. Nr. EV-176

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindamas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, bei atsižvelgdamas į socialinių partnerių pateiktus papildomus duomenis apie greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančias įstaigas:

1. P a k e i č i u Greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių, kurių ekonominė veikla (EV) „869040 - Greitosios pagalbos veikla“, inspektuotinų elektroniniu būdu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. EV-173 „Dėl greitosios medicinos pagalbos įstaigų ir įmonių prievolės pateikti Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai teminę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas“, ir įtraukiu į šį sąrašą šias įstaigas, teikiančias greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugas:

 

Eil. Nr.

GMP paslaugas teikiančios įstaigos  pavadinimas

Įstaigos adresas

1.

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai 

Tel. (8 313) 54146

2.

VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras

Taikos g. 6A, 26115 Elektrėnai

Tel.: (8 528) 54304

3.

VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

Nepriklausomybės g. 38, Šalčininkai

4.

VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras

Mindaugo g.17, Trakai

5.

VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras

Vytauto g. 105 Ukmergė

Tel.: (8 340) 65023   

6.

VšĮ Varėnos rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna

Tel. : (8 310) 51 434, 8 687 11 298

7.

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Laisvės pr. 79, Vilnius

8.

VšĮ Kėdainių PSPC

Budrio g. 5, Kėdainiai

9.

VšĮ Prienų rajono PSPC

Pušyno g. 2, 59115 Prienai

Tel.: (8 319) 60435

10.

VšĮ Vilkaviškio PSPC

P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis

11.

VšĮ Tauragės raj. PSPC

V. Kudirkos g. 2, Tauragė

Tel. (8 446) 71 096

12.

VšĮ Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras

Žemaitės g. 20A, Gargždai 

13.

VšĮ Jurbarko pirminės sveikatos priežiūros centras

Vydūno g. 56D, Jurbarkas

14.

VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras

Žemaitės al. 1, Kretinga

15.

VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras

Taikos g. 11, Neringa

16.

Všį Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras

Rusnės g. 1, Šilutė

17.

VšĮ Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centras

Nepriklausomybės g. 2, Kelmė

18.

VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

J. Basanavičiaus g. 4 Pakruojis

19.

VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba

J. Tumo-Vaižganto g.91 Plungė

Tel.: 8-448-71 606

20.

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai

21.

VšĮ Telšių pirminės sveikatos priežiūros centras

Kalno g. 21a., Telšiai

Tel.: (8 612) 69125 ; (8 444) 52103

22.

VŠĮ Zarasų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Malūno g. 4 , Zarasai

23.

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Vinco Kudirkos g. 1, Anykščiai

24.

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono poliklinika

Ligoninės g. 13, Ignalina

25.

Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

Aukštakalnio g. 5, Utena

Tel.: (8 389) 71243, (8 389) 73509

26.

VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika

Vilniaus g. 117, Biržai

27.

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Krantinės g. 30, 40117 Kupiškis

28.

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

A. Jakšto g. 4, Panevėžys

29.

VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Geležinkeliečių g. 70, Pasvalys

30.

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Juodupės g. 1A, Rokiškis

 

2. N u r o d a u  Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius Jonas Gricius