Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL J. PETRAUSKIENĖS PRIĖMIMO Į LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

 

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. 1124

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 14 punktu, 291 straipsnio 8 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir 21 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Priimti nuo 2019 m. lapkričio 15 d. Jūratę Petrauskienę į Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus pareigas (pareiginės algos koeficientas – 18,5) 5 metų kadencijai, perkeliant ją iš Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėjo pareigų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka