Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 8 d. Nr. 22
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, ir išdėstyti 2 priedo 5 punkto trečiąją skiltį taip:

„Užsienio reikalų ministerija (atsakinga institucija), Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, Energetikos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Krašto apsaugos ministerija (Pastaba. Užsienio reikalų ministerija gali kviesti dalyvauti grupėje kitas institucijas, nurodytas Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 1 priedo 3 punkte, ES plėtros klausimais pagal jų veiklos sritį)“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius