LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-151 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO DANGŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ IR MEDŽIAGŲ MIŠINIŲ PANAUDOJIMO IR JŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT APM 10 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 7d. Nr. V-127

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisykles ĮT APM 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT APM 10 patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 97 punktą ir jį išdėstau taip:

97. Paviršiaus apdarą galima įrengti tik laikotarpiu nuo balandžio 15 d. iki rugsėjo 15 d. Įrengiant paviršiaus apdarą nurodyto laikotarpio pabaigoje, turi būti užtikrinama, kad pakankamai ilgą laiką ir palankiomis oro sąlygomis šiuo paviršiumi bus važinėjama.“

2.       Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Šlamo dangas galima įrengti tik laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Įrengiant šlamo dangą nurodyto laikotarpio pabaigoje, turi būti užtikrinama, kad bus išvengta nakties šalčio poveikio.

Šlamo dangos, esant žemesnei kaip +5 °C posluoksnio temperatūrai, nėra įrengiamos.“

3.       Pakeičiu 109 punktą ir jį išdėstau taip:

109. Galioja taisyklių ĮT ASFALTAS 08 reikalavimai, jei toliau šiame tekste nenurodyta kitaip.

Ploni asfalto sluoksniai, esant žemesnei kaip +10 °C oro temperatūrai ir žemesnei kaip +8 °C posluoksnio temperatūrai, nėra įrengiami.

Priklausomai nuo pasirinkto remonto būdo, posluoksnio savybių ir tiesimo sąlygų gali būti tikslinga taikyti ypatingas priemones:

–        posluoksnio pašildymą;

–        specialių tiesimo įrenginių naudojimą.

Įrengiant plonus asfalto sluoksnius ant hidroizoliacijos, bituminė emulsija purškiama ir asfalto mišinys klojamas vienu technologiniu ėjimu.

Plonus asfalto sluoksnius PAS-H klojant juostomis, išilginė siūlė gali būti specialiai neapdorojama, jeigu įrengiant hidroizoliaciją taip pat apipurškiama ir siūlės zona.“

 

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                 Eduardas Grinaveckas