Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. BIRŽELIO 5 D. NUTARIMO NR. 561 „DĖL SPORTO RENGINIŲ, VYKSTANČIŲ LIETUVOJE, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. 79
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                                           Rimantas Šadžius

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 79
redakcija)

 

 

 

SPORTO RENGINIŲ, vykstančių Lietuvoje, DALYVIŲ VIENOS PAROS MAITINIMOSI IŠLAIDŲ PINIGINIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI

 

 

 

(eurais)

 

 

 

Sporto renginio pavadinimas

 

Sportininkai

 

Kiti sporto renginių dalyviai

 

vaikai, jaunučiai

 

jauniai

 

jaunimas, suaugusieji

 

olimpinės rinktinės nariai

 

1. Savivaldybių ir apskričių sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

 

3,48

 

4,34

 

5,79

 

 

5,79

 

2. Lietuvos čempionatai, kitos šalies masto sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

 

4,34

 

5,79

 

10,14

 

 

10,14

 

3. Tarptautinės sporto varžybos ir pasirengimo joms sporto stovyklos

 

7,24

 

10,14

 

13,03

 

 

11,58

 

4. Pasirengimas žiemos bei vasaros olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms

 

 

 

 

18,83

 

14,48

 

Pastabos: 1. Kitais sporto renginių dalyviais laikomi treneriai, teisėjai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai, vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas pagal tarptautinių sporto šakų varžybų taisyklių reikalavimus būtinas aptarnaujantis personalas.

2. Per jaunimo ir suaugusiųjų sporto renginius sportininkams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 3,48 euro.

3. Olimpinės rinktinės nariams, kurie sveria daugiau kaip 100 kilogramų arba yra aukštesni nei 195 centimetrų (vyrai) ir 190 centimetrų (moterys), prie nustatyto dydžio vienos paros maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos pridedama 5,21 euro.

 

 

––––––––––––––––––––