Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. liepos 19 D. NUTARIMO NR. 1167 „DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 25 d. Nr. 200
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 21 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 30 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 29 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Vidaus tarnybos statuto 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinių piniginių išmokų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 3 punkte, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 21 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 30 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 29 straipsnio 1 dalies 2 punkte, Vidaus tarnybos statuto 23 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos civilinės krašto apsaugos tarnybos statuto 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte, valstybės tarnautojams skatinti skyrimo tvarką.“

2.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Kiekvienu atveju, nurodytu Aprašo 2.1–2.5 papunkčiuose, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo pareiginės algos. Statutiniams valstybės tarnautojams vienkartinės piniginės išmokos dydį nustato jų tarnybą reguliuojantys statutai ar Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas. Jeigu statutiniams valstybės tarnautojams jų tarnybą reguliuojantys statutai ar Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymas nenustato vienkartinės piniginės išmokos dydžio, taikomos Aprašo nuostatos.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė