VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymO Nr. VA-78 „Dėl Vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą taisyklių patvirtinimo“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. VA-62

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. VA-78 „Dėl Vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos informavimo apie Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatytų prekių gamybą taisyklių patvirtinimo“.

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                               Artūras Klerauskas