LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. birželio 30 d. Nr. V-348

Vilnius

 

Pakeičiu Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą TRA ASFALTAS 08, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašą TRA BITUMAS 08/14;“.

2.  Papildau 6.38 papunkčiu:

„6.38. LST EN 12697-11 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 dalis. Mineralinės medžiagos ir bitumo sukibimo gebos nustatymas.“.

3.  Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

„10.   Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.“.

4.  Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas bei fizikinis ir cheminis sukibimas (adhezija), kad būtų užtikrinta reikiama sukibimo geba ir kuo mažesnis asfalto mišinio jautrumas vandeniui. Mineralinės medžiagos ir rišiklio sukibimui pagerinti turi būti naudojami priedai. Sukibimo geba turi būti nustatyta pagal standarto LST EN 12697-11 5 skyriuje nurodytą metodą po 6 bandymo valandų naudojant 8/11 frakcijos mineralinę medžiagą (galima naudoti ir 5/8 frakcijos mineralinę medžiagą, jeigu asfalto mišiniui nenaudojama 8/11 frakcijos mineralinė medžiaga). Reikalaujama sukibimo geba turi būti ≥ 80 %.“.

5.  Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

5 lentelė. Reikalavimai asfalto apatinio sluoksnio mišiniams

Pavadinimas

Kate-gorija

Mato vienetas

AC 22

AS

AC 16

AS

AC 16

AN

AC 11

AN1)

Medžiagos

 

 

 

 

 

 

Mineralinės medžiagos:

 

 

 

 

 

 

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas

C

 

C100/02)

C100/02)

C90/1

C90/1

atsparumas trupinimui

SZ/LA

 

SZ18/LA20;

SZ22/LA253)

SZ18/LA20;

SZ22/LA253)

SZ22/LA25

SZ22/LA25

bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2

 

s

³ 35

³ 35

³ 30

³ 30

 

 

 

 

 

 

 

Rišiklis, rūšis ir markė

 

 

PMB 25/55-60

50/70

(PMB 45/80-55)

(PMB 10/40-65)

(35/50)

PMB 25/55-60

50/70

(PMB 45/80-55)

(PMB 10/40-65)

(35/50)

50/70

50/70

Asfalto mišinio sudėtis

 

 

 

 

 

 

Mineralinių medžiagų mišinys:

 

 

 

 

 

 

išbiros per sietus

 

 

 

 

 

 

31,5 mm

 

masės %

100

 

 

 

22,4 mm

 

masės %

90–100

100

100

 

16 mm

 

masės %

65–80

90–100

90–100

100

11,2 mm

 

masės %

 

65–80

60–80

90–100

8 mm

 

masės %

 

 

 

60–80

2 mm

 

masės %

25–33

25–30

25–40

30–50

0,125 mm

 

masės %

5–10

5–10

5–15

5–18

0,063 mm

 

masės %

3–7

3–7

3–8

3–8

 

 

 

 

 

 

 

Mažiausias rišiklio kiekis

Bmin

 

Bmin 4,0

Bmin 4,2

Bmin 4,2

Bmin 4,4

Asfalto mišinys

 

 

 

 

 

 

Mažiausias oro tuštymių kiekis

Vmin

 

Vmin 3,5

Vmin 3,5

Vmin 2,5

Vmin 2,5

Didžiausias oro tuštymių kiekis            

Vmax

 

Vmax 6,5

Vmax 6,5

Vmax 5,5

Vmax 5,5

Bitumu užpildytų tuštymių      kiekis

VFB

 

TBR

TBR

TBR

TBR

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausias santykinis vėžės      gylis

PRDAIR

 

TBR

TBR

PRDAIR NR

PRDAIR NR

 

 

 

 

 

 

 

1) tik išlyginamiesiems sluoksniams

2) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1 , galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu

3) išskyrus SV dangos konstrukcijos klasę, naudojimas ar naudojimas iš dalies mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra SZ22/LA25 , galimas ir yra prioritetinis, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu

(...) – tik ypatingais atvejais“.

 


 

6.  Pakeičiu 7 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

7 lentelė. Reikalavimai skaldos ir mastikos asfaltui

Pavadinimas

Kate-gorija

Mato vienetas

SMA 11

S

SMA 8

S

SMA 5

S

Medžiagos

 

 

 

 

 

Mineralinės medžiagos:

 

 

 

 

 

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas

C

 

C100/01)

C100/01)

C100/01)

atsparumas trupinimui

SZ/LA

 

SZ18/LA20

SZ18/LA20

SZ18/LA20

atsparumas poliruojamumui

PSV

 

PSV50

PSV50

PSVdeklaruojama(48)

bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2

 

s

³ 35

³ 35

³ 35

 

 

 

 

 

 

Rišiklis, rūšis ir markė

 

 

PMB 25/55-60

PMB 45/80-55

PMB 25/55-60

PMB 45/80-55

PMB 65/105-50;

(50/70);

(PMB 45/80-55)

 

Asfalto mišinio sudėtis

 

 

 

 

 

Mineralinių medžiagų mišinys:

 

 

 

 

 

išbiros per sietus

 

 

 

 

 

16 mm

 

masės %

100

 

 

11,2 mm

 

masės %

90100

100

 

8 mm

 

masės %

5065

90100

100

5,6 mm

 

masės %

3545

3555

90100

2 mm

 

masės %

2030

2030

3040

0,063 mm

 

masės %

812

812

712

 

 

 

 

 

 

Mažiausias rišiklio kiekis

Bmin

 

Bmin 6,4

Bmin 6,8

Bmin 7,2

Rišiklį stabilizuojantis priedas

 

masės %

0,3–1,5

0,3–1,5

0,3–1,5

Asfalto mišinys

 

 

 

 

 

Mažiausias oro tuštymių kiekis

Vmin

 

Vmin 2,0

Vmin 2,0

Vmin 2,0

Didžiausias oro tuštymių kiekis            

Vmax

 

Vmax 3,0

Vmax 3,0

Vmax 3,0

Bitumu užpildytų tuštymių      kiekis

VFB

 

TBR

TBR

TBR

 

 

 

 

 

 

Didžiausias santykinis vėžės      gylis

PRDAIR

 

TBR

TBR

PRDAIR NR

 

 

 

 

 

 

1) naudojimas ar naudojimas iš dalies stambiosios mineralinės medžiagos, kurios kategorija yra C90/1 , galimas, kai statytojas (užsakovas) turi ilgametę teigiamą patirtį, susijusią su tokių medžiagų naudojimu

(...) – tik ypatingais atvejais

 

7 lentelės pabaiga

Pavadinimas

Kate-gorija

Mato vienetas

SMA 8

N

SMA 5

N

Medžiagos

 

 

 

 

Mineralinės medžiagos:

 

 

 

 

aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas

C

 

C90/1

C90/1

atsparumas trupinimui

SZ/LA

 

SZ18/LA20

SZ18/LA20

atsparumas poliruojamumui

PSV

 

PSVdeklaruojama(48)

PSVdeklaruojama(48)

bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2

 

s

³ 30

³ 30

 

 

 

 

 

Rišiklis, rūšis ir markė

 

 

PMB 45/80-55

PMB 65/105-50

(70/100)

PMB 45/80-55

PMB 65/105-50

(70/100)

 

Asfalto mišinio sudėtis

 

 

 

 

Mineralinių medžiagų mišinys:

 

 

 

 

išbiros per sietus

 

 

 

 

16 mm

 

masės %

 

 

11,2 mm

 

masės %

100

 

8 mm

 

masės %

90100

100

5,6 mm

 

masės %

3560

90100

2 mm

 

masės %

2030

3040

0,063 mm

 

masės %

712

712

 

 

 

 

 

Mažiausias rišiklio kiekis

Bmin

 

Bmin 6,8

Bmin 7,2

Rišiklį stabilizuojantis priedas

 

masės %

0,3–1,5

0,3–1,5

Asfalto mišinys

 

 

 

 

Mažiausias oro tuštymių kiekis

Vmin

 

Vmin 1,5

Vmin 1,5

Didžiausias oro tuštymių kiekis            

Vmax

 

Vmax 3,0

Vmax 3,0

Bitumu užpildytų tuštymių      kiekis

VFB

 

TBR

TBR

 

 

 

 

 

Didžiausias santykinis vėžės      gylis

PRDAIR

 

PRDAIR NR

PRDAIR NR

 

 

 

 

 

(...) – tik ypatingais atvejais“.

 

 

7.  Pakeičiu 11 lentelę ir ją išdėstau taip:

11 lentelė. Standarto LST EN 13108-21 įgyvendinimo dokumentai

Standartas

Taikymo dokumentas

LST EN 12591

TRA BITUMAS 08/14

LST EN 12697-1, -2; -5, -6, -8, -18, -20, -22, -30, -33, ir 35 dalys

-

LST EN 13043

TRA MIN 07

LST EN 13108-1, -5, -6, -7 ir -20 dalys

TRA ASFALTAS 08

LST EN 13108-8

TRA NAG 09 (rengiamas)

LST EN 14023

TRA BITUMAS 08/14“.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                Egidijus Skrodenis