herbas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS GARDINO VYSKUPUI ALEKSANDRUI KAŠKEVIČIUI

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-449

Šalčininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, remdamasi Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-292 „Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų bei garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudėties patvirtinimo“ bei Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-448 „Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“, išnagrinėjusi 2016 m. gegužės 18 d. Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos išvadą dėl garbės piliečio vardo suteikimo,  Šalčininkų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.      Suteikti Šalčininkų rajono garbės piliečio vardą kilusiam iš Šalčininkų rajono Baltarusijos Respublikos Gardino vyskupijos vyskupui Aleksandrui Kaškevičiui už aktyvią sielovadinę, bažnytinę, visuomeninę veiklą bei Šalčininkų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

2.      Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti viešą ir iškilmingą garbės piliečio vardo suteikimo ceremoniją.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Zdzislav Palevič