LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROGRAMOS „LIETUVOS KULTŪROS ORGANIZACIJŲ DALYVAVIMAS EUROPOS

SĄJUNGOS PROGRAMOSE „KŪRYBIŠKA EUROPA 2014–2020“ IR „KŪRYBIŠKA

EUROPA 2021-2027“ PROJEKTO PARAIŠKOS FORMOS IR PROJEKTO SĄMATOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 11 d. Nr. KMPF-3(1.15E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487 (toliau – Gairės), 3.10 papunkčiu:

 

Tvirtinu pridedamas Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programose „Kūrybiška Europa 2014–2020“ ir „Kūrybiška Europa 2021-2027“ projekto paraiškos formą ir projekto sąmatos formą.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                     Asta Pakarklytė