Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl jonavos RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PANAIKINIMO, NUSTATYMO ir PAVADINIMŲ SUTEIKIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO

 

2015 m. gegužės 27 d. Nr. 524
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendime Nr. 1 TS-295 „Dėl pritarimo seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių ribų planams“, 2014 m. spalio 30 d. sprendime Nr. 1 TS-0324 „Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės kaimo gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ir keitimo, teritorijų ribų nustatymo, keitimo plano aiškinamajam raštui“, 2014 m. spalio 30 d. sprendime Nr. 1 TS-0325 „Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos rajono savivaldybės kaimo gyvenamosioms vietovėms“, 2014 m. gruodžio 18 d. sprendime Nr. 1 TS-0382 „Dėl 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 1TS-0324 dalinio pakeitimo“ ir 2014 m. gruodžio 18 d. sprendime Nr. 1 TS-0383 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės kai kurių gyvenamųjų vietovių panaikinimo“ išdėstytus pasiūlymus, pateiktus įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Panaikinti šias Jonavos rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves:

1.1. Dumsių seniūnijos:

1.1.1.   Dumsių geležinkelio stoties gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 2,46 hektaro priskirti Dumsių seniūnijos Barborlaukio kaimo teritorijai (0,58 hektaro) ir Dumsiškių kaimo teritorijai (1,88 hektaro);

1.1.2.   Gaižiūnų geležinkelio stoties gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 27,04 hektaro priskirti Dumsių seniūnijos Gaižiūnų kaimo teritorijai (26,46 hektaro), Ruklos seniūnijos Konstantinavos kaimo teritorijai (0,32 hektaro) ir Ruklos kaimo teritorijai (0,26 hektaro);

1.1.3.   Prapuolynės kaimą, o jo teritoriją – 13,44 hektaro priskirti Dumsių seniūnijos Meškonių kaimo teritorijai;

1.2. Šilų seniūnijos:

1.2.1.   Lokio kaimą, o jo teritoriją – 15,58 hektaro priskirti Šilų seniūnijos Lokėnėlių kaimo teritorijai;

1.2.2.   Šiaudinės kaimą, o jo teritoriją – 6,26 hektaro priskirti Šilų seniūnijos Laukagalių kaimo teritorijai (4,83 hektaro) ir Bazilionių kaimo teritorijai (1,43 hektaro);

1.3. Upninkų seniūnijos Sergiejevkos kaimą, o jo teritoriją – 159,53 hektaro priskirti Upninkų seniūnijos Dubių kaimo teritorijai (92,23 hektaro), Rizgonių kaimo teritorijai (66,86 hektaro) ir Užupių kaimo teritorijai (0,44 hektaro);

1.4. Užusalių seniūnijos Kalnėnų geležinkelio stoties gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 13,09 hektaro priskirti Užusalių seniūnijos Kalnėnų kaimo teritorijai (1,13 hektaro), Veseluvkos kaimo teritorijai (0,79 hektaro) ir Užusalių kaimo teritorijai (11,17 hektaro);

1.5. Žeimių seniūnijos:

1.5.1.   Varpėnų kaimą, o jo teritoriją – 153,00 hektaro priskirti Kulvos seniūnijos Pakapės kaimo teritorijai (0,14 hektaro), Jonkučių kaimo teritorijai (0,71 hektaro), Žeimių seniūnijos Naujasodžio kaimo teritorijai (4,74 hektaro) ir Terespolio kaimo teritorijai (147,41 hektaro);

1.5.2.   Žeimių geležinkelio stoties gyvenamąją vietovę, o jos teritoriją – 95,57 hektaro priskirti Žeimių seniūnijos Martyniškio kaimo teritorijai (6,52 hektaro), Kulvos seniūnijos Dargužių kaimo teritorijai (87,74 hektaro), Ručiūnų kaimo teritorijai (0,18 hektaro) ir Vanagiškių kaimo teritorijai (1,13 hektaro);

1.5.3.   Zofijaukos kaimą, o jo teritoriją – 47,88 hektaro priskirti Žeimių seniūnijos Naujokų kaimo teritorijai (47,19 hektaro) ir Bukonių seniūnijos Kačėnų kaimo teritorijai (0,69 hektaro).

2.  Nustatyti šias Jonavos rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves ir suteikti joms pavadinimus:

2.1. Bukonių seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Baravykų kaimo pavadinimą;

2.2. Šilų seniūnijos:

2.2.1. gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Kvietkučių kaimo pavadinimą;

2.2.2. gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Taukadažių kaimo pavadinimą;

2.3. Upninkų seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Gudonių kaimo pavadinimą;

2.4. Žeimių seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Pročkų kaimo pavadinimą.

3.  Nustatyti šių Jonavos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal pridedamus planus:

3.1. Bukonių seniūnijos: Biržulių kaimo (673,13 hektaro), Baravykų kaimo (421,08 hektaro), Bukonių kaimo (565,10 hektaro), Dovydonių kaimo (500,36 hektaro), Dukuvkos kaimo (68,59 hektaro), Gaižūnų kaimo (564,89 hektaro), Garniškių kaimo (226,68 hektaro), Gečių kaimo (66,66 hektaro), Juodžių kaimo (146,65 hektaro), Kačėnų kaimo (1 154,79 hektaro), Karaliūnų kaimo (500,78 hektaro), Kaupinų kaimo (42,90 hektaro), Knipų kaimo (52,44 hektaro), Liepių kaimo (741,78 hektaro), Liutkūnų kaimo (369,12 hektaro), Mačionių kaimo (218,38 hektaro), Madlinavos kaimo (114,27 hektaro), Mimainių kaimo (361,17 hektaro), Narauninkiškių kaimo (355,66 hektaro), Pasraučių kaimo (428,76 hektaro), Petrašiūnų kaimo (344,68 hektaro), Ražuotinės kaimo (98,90 hektaro), Rudėnų kaimo (145,87 hektaro), Rukuižių kaimo (230,81 hektaro), Šapovos kaimo (139,45 hektaro), Šiliūnų kaimo (167,99 hektaro), Širvių kaimo (594,98 hektaro), Vaiškonių kaimo (498,90 hektaro), Vaivadiškių kaimo (523,83 hektaro), Žeimelių kaimo (401,46 hektaro), Žvėryno kaimo (40,81 hektaro);

3.2. Dumsių seniūnijos: Albertavos kaimo (284,08 hektaro), Bagdonavos kaimo (48,08 hektaro), Bajoriškių kaimo (121,00 hektaras), Barborlaukio kaimo (95,91 hektaro), Bartonių kaimo (469,82 hektaro), Bulotų kaimo (160,77 hektaro), Dirvalių kaimo (45,69 hektaro), Dumsiškių kaimo (191,16 hektaro), Dumsių kaimo (181,82 hektaro), Gaižiūnų kaimo (500,21 hektaro), Gulbiniškių kaimo (339,59 hektaro), Gumbiškių kaimo (86,93 hektaro), Kisieliškių kaimo (113,50 hektaro), Klimynės kaimo (21,68 hektaro), Londono kaimo (300,24 hektaro), Lukošiškių kaimo (135,36 hektaro), Marinaukos kaimo (64,39 hektaro), Meškonių kaimo (174,66 hektaro), Naujatriobių kaimo (86,01 hektaro), Paryžiaus kaimo (71,15 hektaro), Petrynės kaimo (32,65 hektaro), Pušynėlio kaimo (50,58 hektaro), Ratušėlių kaimo (34,38 hektaro), Salupių kaimo (72,61 hektaro), Skarbinų kaimo (157,71 hektaro), Spanėnų kaimo (225,49 hektaro), Stašėnų kaimo (220,61 hektaro), Stepanavos kaimo (26,40 hektaro), Šalūgiškių kaimo (262,87 hektaro), Šileikų kaimo (63,39 hektaro), Šveicarijos kaimo (246,25 hektaro), Varpių kaimo (166,49 hektaro);

3.3. Kulvos seniūnijos: Aukštigalių kaimo (320,19 hektaro), Batėgalos kaimo (474,71 hektaro), Bešių kaimo (229,43 hektaro), Čičinų kaimo (550,05 hektaro), Čiūdų kaimo (249,23 hektaro), Daigučių kaimo (151,50 hektaro), Dargužių kaimo (106,11 hektaro), Dijokiškių kaimo (519,22 hektaro), Gineikių kaimo (512,73 hektaro), Gurelių kaimo (47,54 hektaro), Jonkučių kaimo (614,74 hektaro), Kulvos kaimo (221,23 hektaro), Kurmagalos kaimo (303,91 hektaro), Laikiškių kaimo (181,62 hektaro), Mardošiškių kaimo (53,82 hektaro), Marviliaus kaimo (126,63 hektaro), Mažųjų Žinėnų kaimo (96,81 hektaro), Melnytėlės kaimo (26,38 hektaro), Mykoliškių kaimo (59,72 hektaro), Naujasodžio I kaimo (219,99 hektaro), Pabartonių kaimo (150,24 hektaro), Pakapės kaimo (320,29 hektaro), Paupės kaimo (45,59 hektaro), Preišiogalėlės kaimo (506,67 hektaro), Ragožių kaimo (458,70 hektaro), Rimkų kaimo (488,79 hektaro), Ručiūnų kaimo (636,04 hektaro), Sangailiškių kaimo (386,96 hektaro), Skrebinų kaimo (646,59 hektaro), Smičkių kaimo (122,18 hektaro), Šmatų kaimo (43,60 hektaro), Šabūniškių kaimo (44,20 hektaro), Trakų kaimo (346,52 hektaro), Vanagiškių kaimo (768,43 hektaro), Varnutės kaimo (13,50 hektaro), Vešeikių kaimo (205,94 hektaro), Virbalų kaimo (188,11 hektaro), Žinėnų kaimo (565,35 hektaro);

3.4. Ruklos seniūnijos: Jonalaukio kaimo (644,22 hektaro), Kamšalų kaimo (234,34 hektaro), Konstantinavos kaimo (251,00 hektaras), Ruklos kaimo (3 264,37 hektaro), Ruklos miestelio (100,91 hektaro), Tartoko kaimo (702,80 hektaro), Venecijos kaimo (211,06 hektaro);

3.5. Šilų seniūnijos: Aklojo Ežero kaimo (398,49 hektaro), Balėnų kaimo (221,52 hektaro), Bareišių kaimo (354,35 hektaro), Bazilionių kaimo (43,40 hektaro), Beržų kaimo (164,22 hektaro), Bogušių kaimo (162,02 hektaro), Butkūnų kaimo (241,34 hektaro), Gedgaudų kaimo (123,31 hektaro), Gegutės kaimo (308,58 hektaro), Gudonių kaimo (60,80 hektaro), Gudžionių kaimo (247,87 hektaro), Ilgabradų kaimo (434,13 hektaro), Jadvygavos kaimo (49,08 hektaro), Jasudų kaimo (214,37 hektaro), Jaugeliškių kaimo (235,77 hektaro), Kaušankos kaimo (1 456,86 hektaro), Koncepto kaimo (27,14 hektaro), Konciapolio kaimo (97,17 hektaro), Kulšiškių kaimo (230,08 hektaro), Kvietkučių kaimo (197,37 hektaro), Laukagalių kaimo (56,12 hektaro), Liepų kaimo (121,28 hektaro), Linksmavietės kaimo (31,34 hektaro), Lokėnėlių kaimo (179,37 hektaro), Lukšių kaimo (427,66 hektaro), Makaronkos kaimo (128,68 hektaro), Mankūnų kaimo (134,95 hektaro), Markutiškių kaimo (502,80 hektaro), Milagainių kaimo (335,36 hektaro), Mogenių kaimo (213,34 hektaro), Paberžės kaimo (90,66 hektaro), Pagečių kaimo (463,58 hektaro), Palokio I kaimo (119,85 hektaro), Palokio II kaimo (151,53 hektaro), Panoterių miestelio (499,61 hektaro), Pasiekų kaimo (131,55 hektaro), Pasodos kaimo (484,87 hektaro), Piliakalnių kaimo (532,88 hektaro), Praulių kaimo (452,64 hektaro), Pupkulių kaimo (295,05 hektaro), Pūstelninkų kaimo (130,31 hektaro), Satkūnų kaimo (297,35 hektaro), Stašiūnų kaimo (263,38 hektaro), Stoškų kaimo (59,26 hektaro), Šemetiškių kaimo (120,75 hektaro), Šilų kaimo (283,65 hektaro), Tabalos kaimo (242,25 hektaro), Tarakėlių kaimo (517,00 hektaro), Taukadažių kaimo (92,77 hektaro), Užmiškių kaimo (70,35 hektaro), Vainių kaimo (144,16 hektaro), Varpėnų kaimo (70,11 hektaro), Vatėnų kaimo (245,55 hektaro);

3.6. Upninkų seniūnijos: Alekniškio kaimo (226,28 hektaro), Apeikiškių kaimo (356,60 hektaro), Arnotiškių kaimo (77,00 hektarai), Aukštakaimio kaimo (385,82 hektaro), Ąžuolynės kaimo (9,12 hektaro), Bajoriškių kaimo (348,42 hektaro), Baltromiškės kaimo (313,49 hektaro), Būdos kaimo (184,01 hektaro), Dienovidžių kaimo (101,65 hektaro), Dubių kaimo (235,24 hektaro), Eglinės kaimo (246,57 hektaro), Galijevkos kaimo (262,29 hektaro), Gegučių kaimo (62,82 hektaro), Gegužinės kaimo (179,92 hektaro), Gudonių kaimo (220,99 hektaro), Jakimaukos kaimo (47,95 hektaro), Jurkonių kaimo (126,77 hektaro), Karčiškių kaimo (110,34 hektaro), Karčių kaimo (83,39 hektaro), Karveliškių kaimo (75,74 hektaro), Keižonių kaimo (931,31 hektaro), Kernaviškių kaimo (65,64 hektaro), Kryžiaukos kaimo (326,77 hektaro), Kunigiškių kaimo (569,54 hektaro), Kūniškių kaimo (190,37 hektaro), Liudvikiškių kaimo (158,51 hektaro), Liukonėlių kaimo (107,14 hektaro), Makštavos kaimo (332,34 hektaro), Mančiušėnų kaimo (106,51 hektaro), Mantromiškių kaimo (268,54 hektaro), Medinų kaimo (248,21 hektaro), Padaigų kaimo (176,60 hektaro), Pageležių kaimo (349,17 hektaro), Pakalniškio kaimo (495,91 hektaro), Perelozų kaimo (329,23 hektaro), Rizgonių kaimo (559,89 hektaro), Saleninkų kaimo (279,52 hektaro), Santakos kaimo (30,65 hektaro), Šakių kaimo (139,21 hektaro), Šilėnų kaimo (124,38 hektaro), Upninkėlių kaimo (388,50 hektaro), Upninkų kaimo (265,13 hektaro), Užupių kaimo (297,35 hektaro), Vanagiškio kaimo (284,07 hektaro), Vareikių kaimo (621,58 hektaro), Vyšnialaukio kaimo (105,53 hektaro);

3.7. Užusalių seniūnijos: Būdų II kaimo (59,48 hektaro), Būdų III kaimo (47,31 hektaro), Būdų IV kaimo (39,04 hektaro), Būdų V kaimo (97,35 hektaro), Daukliūnų kaimo (193,79 hektaro), Didžiojo Raisto kaimo (820,72 hektaro), Girelių kaimo (200,98 hektaro), Girininkų II kaimo (128,35 hektaro), Guldynų kaimo (191,99 hektaro), Išorų kaimo (273,09 hektaro), Kalnėnų kaimo (246,59 hektaro), Krėslynų kaimo (54,43 hektaro), Kungušilų kaimo (264,71 hektaro), Mikainių kaimo (565,41 hektaro), Naujatriobių kaimo (94,29 hektaro), Pabiržio kaimo (154,15 hektaro), Pagojo kaimo (79,84 hektaro), Pašilių kaimo (76,55 hektaro), Paskutiškių kaimo (530,51 hektaro), Sunkinių kaimo (29,55 hektaro), Svilonėlių kaimo (355,04 hektaro), Svilonių kaimo (168,47 hektaro), Šafarkos kaimo (202,25 hektaro), Šešuvos kaimo (27,08 hektaro), Turžėnų kaimo (85,69 hektaro), Užusalių kaimo (905,95 hektaro), Veseluvkos kaimo (84,62 hektaro);

3.8. Žeimių seniūnijos: Aklių kaimo (538,90 hektaro), Akmenių kaimo (123,80 hektaro), Barsukinės kaimo (730,96 hektaro), Biliuškių kaimo (206,24 hektaro), Blauzdžių kaimo (674,18 hektaro), Drobiškių kaimo (336,97 hektaro), Girelių kaimo (185,31 hektaro), Jagėlavos kaimo (100,11 hektaro), Juljanavos kaimo (329,90 hektaro), Juškonių kaimo (555,57 hektaro), Kuigalių kaimo (561,09 hektaro), Liepkalnio kaimo (617,10 hektaro), Martyniškio kaimo (425,16 hektaro), Milašiškių kaimo (89,59 hektaro), Mimalių kaimo (788,37 hektaro), Mitėniškių kaimo (97,67 hektaro), Naujasodžio kaimo (549,23 hektaro), Naujokų kaimo (384,26 hektaro), Normainėlių kaimo (820,26 hektaro), Normainių I kaimo (491,88 hektaro), Normainių II kaimo (410,17 hektaro), Paduobių kaimo (388,52 hektaro), Palankesių kaimo (618,47 hektaro), Pamelnytėlės kaimo (176,49 hektaro), Pauliukų kaimo (419,87 hektaro), Pročkų kaimo (606,91 hektaro), Skrynių kaimo (140,76 hektaro), Svalkenių kaimo (1 168,96 hektaro), Terespolio kaimo (644,93 hektaro), Žeimių miestelio (198,11 hektaro), Žieveliškių kaimo (507,32 hektaro).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis