Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI Jais PATIKĖJIMO TEISE ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBEI

 

 

2020 m. vasario 4 d. Nr. 1P-45-(1.3 E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto b, f papunkčiais, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. V.TS-95 „Dėl prašymo perduoti savivaldybei valdyti patikėjimo teise žemės sklypus“:

1Perduodu Elektrėnų savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise:

1.1. 1,0792 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:23,  unikalus  Nr. 4400-4656-2134,

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Rungos g. 13, Elektrėnų m. k. v., viešojo naudojimo poilsio objektams įrengti – vandens pramogų įrenginiams ir statiniams statyti;

1.2. 1,2684 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:241, unikalus Nr. 4400-0842-1005,

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Draugystės g. 22B, Elektrėnų m. k. v., viešojo naudojimo poilsio objektams įrengti – paplūdimio įrenginiams ir statiniams statyti;

1.3. 2,8033 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:238, unikalus Nr. 4400-0842-0022,

pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Draugystės g. 26B, Elektrėnų m. k. v., ūkinei komercinei veiklai – daugiafunkciniam sporto ir pramogų kompleksui statyti);

1.4. 0,5963 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:235, unikalus Nr. 4400-0841-9896, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Draugystės g. 12A, Elektrėnų m. k. v., ūkinei komercinei veiklai – poilsio namams statyti;

1.5. 0,5442 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:239, unikalus Nr. 4400-0842-0073, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Draugystės g. 16A, Elektrėnų m. k. v., ūkinei komercinei veiklai – moteliui statyti;

1.6. 1,0903 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:240, unikalus Nr. 4400-0842-0951, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Draugystės g. 20A, Elektrėnų m. k. v., ūkinei komercinei veiklai – daugiafunkciniams maitinimo, prekybos ir paslaugų paskirties statiniams statyti;

1.7. 5,8213 ha ploto žemės sklypą (kadastro Nr. 7930/0003:229, unikalus Nr. 4400-0451-1715, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos), esantį Elektrėnų mieste, Draugystės g. 30, Elektrėnų m. k. v., viešojo naudojimo poilsio objektams įrengti – sveikatingumo ir pramogų kompleksui statyti.

2. Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Elektrėnų skyriaus

vedėją pasirašyti Elektrėnų savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Elektrėnų skyriui prižiūrėti, kad Elektrėnų savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                    Laimonas Čiakas