LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 20202021 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. V-306

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu:

1. T v i r t i n u 20202021 mokslo metų brandos egzaminų tvarkaraštį (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-1344 „Dėl 2020–2021 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                   Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-306

 

2020–2021 MOKSLO METŲ BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

1. Technologijos

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

2. Menai

Mokyklinis

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės 10 d.

3. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2021 m. balandžio 2 d. – 2021 m. gegužės 18 d., išskyrus balandžio 6–9 dienomis*

4. Brandos darbas:

4.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

4.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2020 m. spalio 1 d. – 2021 m. gegužės10 d.

2021 m. sausio 30 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

 

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

5. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2021 m. birželio 7 d. (P)

9 val.

6. Biologija

Valstybinis

2021 m. birželio 9 d. (T)

9 val.

7. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2021 m. birželio 10 d. (K)

9 val.

8. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. birželio 11 d. (Pt)

9 val.

9. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 14 d. (P)

9 val.

10. Geografija

Valstybinis

2021 m. birželio 16 d. (T)

9 val.

11. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 17 d. (K)

9 val.

12. Matematika

Valstybinis

2021 m. birželio 18 d. (Pt)

9 val.

13. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 21, 22, 23  d. (P, A, T)          

9 val.

14. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 22, 23 d. (A, T)

9 val.

15. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. birželio 23 d. (T)

9 val.

16. Istorija

Valstybinis

2021 m. birželio 25 d. (Pt)

9 val.

17. Chemija

Valstybinis

2021 m. birželio 28 d. (P)

9 val.

18. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2021 m. birželio 29 d. (A)

9 val.

19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2021 m. birželio 30 d. (T)

9 val.

20. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2021 m. liepos 1 d. (K)

9 val.

21. Fizika

Valstybinis

2021 m. liepos 2 d. (Pt)

9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 

22. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2021 m. liepos 5 d. (P)

 

9 val.

 

23. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2021 m. liepos 5 d. (P)

 

13 val.

 

24. Biologija

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 7 d. (T)

 

9 val.

 

25. Geografija

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 7 d. (T)

 

13 val.

 

26. Istorija

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 8 d. (K)

 

9 val.

 

27. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 8 d. (K)

 

13 val.

 

28. Matematika

 

Valstybinis

 

2021 m. liepos 9 d. (Pt)

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2021 m. liepos 9 d. (Pt)

 

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2021 m. liepos 12 d. (P)

9 val.

31. Informacinės technologijos

Valstybinis

2021 m. liepos 13 d. (A)

9 val.

 

32. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2021 m. liepos 13 d. (A)

 

13 val.

 

33. Fizika

 

Valstybinis

2021 m. liepos 14 d. (T)

 

9 val.

 

34. Chemija

 

Valstybinis

2021 m. liepos 14 d. (T)

 

13 val.

 

35. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 15 d. (K)

 

9 val.

 

36. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 15 d. (K)

 

13 val.

 

37. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2021 m. liepos 20 d. (A)

 

9 val.

* Brandos egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

___________________________