STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2017 m. rugsėjo 27 d. Nr. SV6-37

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 ir 25.4 punktais:

1. akredituoju studijų programas remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais bei Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu (pagal 1 priedą);

2. pratęsiu akreditavimo terminus studijų programoms pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.4 punktą (pagal 2 priedą).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė


 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. SV6-37

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

Meno studijų KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612W10004,

6121PX023

Skulptūra

Vilniaus dailės akademija, Kauno fakultetas

2020 m. rugsėjo 30 d.

 

verslo ir viešosios vadybos studijų KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

6211LX004,

621N20033

Tarptautinė vadyba

LCC Tarptautinis universitetas

2020 m. rugsėjo 30 d.

6531LX081,

653N23002

Įmonių ir įstaigų administravimas

Šiaulių valstybinė kolegija

2023 m. rugsėjo 30 d.

653N80012,
6531LX083

Turizmas ir viešbučiai

Šiaulių valstybinė kolegija

2023 m. rugsėjo 30 d.

653N80011,
6531LX015

Svetingumo vadyba

Šv. Ignaco Lojolos kolegija

2020 m. rugsėjo 30 d.

658N90001,
6581LX005

Svetingumo vadyba

Utenos kolegija

2023 m. rugsėjo 30 d.

6531LX076,

653N90005

Verslo vadyba

Utenos kolegija

2020 m. rugsėjo 30 d.

6211LX028,

621N90006

Tarptautinė projektų vadyba

Vilniaus universitetas

2023 m. rugsėjo 30 d.

 

 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. SV6-37

2 priedas

 

 

UGDYMO MOKSLŲ studijų KRYPČIŲ GRUPĖ

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

631X10008,

6310MX003

Pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 m. spalio 31 d.

631X10007,

6310MX006

Pedagogika

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. spalio 31 d.

631X10009,

6310MX008

Pedagogika

Šiaulių universitetas

2017 m. spalio 31 d.

631X10010,

6310MX004

Mokyklos pedagogika

Vilniaus universitetas

2017 m. spalio 31 d.

631X10011,

6310MX005

Pedagogikos studijos

Kauno technologijos universitetas

2017 m. spalio 31 d.