HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-210 „DĖL VIETOVIŲ, ATITINKANČIŲ GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS, SĄRAŠO, SKIRTO PATEIKTI EUROPOS KOMISIJAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-318

Vilnius

 

Pakeičiu Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 17 punktą ir išdėstau jį taip:

„17

Asvejos ežerynas

10452

Molėtų r., Švenčionių r., Vilniaus r.

Ribos sutampa su Asvejos regioninio parko ribomis, išskyrus rekreacinio, žemės ūkio bei gyvenamojo prioriteto zonas

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis

3,0

 

 

 

 

 

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

125,0

 

 

 

 

 

3160, Natūralūs distrofiniai ežerai

3,7

 

 

 

 

 

7110, Aktyvios aukštapelkės

523,0

 

 

 

 

 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

105,0

 

 

 

 

 

9070, Medžiais apaugusios ganyklos

1,0

 

 

 

 

 

9180, Griovų ir šlaitų miškai

1,0

 

 

 

 

 

91D0, Pelkiniai miškai

42,0

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė

 

 

 

 

 

 

Dvijuostė nendriadusė

 

 

 

 

 

 

Kūdrinis pelėausis

 

 

 

 

 

 

Plačioji dusia

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas

 

 

 

 

 

 

Šarvuotoji skėtė

 

 

 

 

 

 

Šneiderio kirmvabalis

 

 

 

 

 

 

Ūdra

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė

 

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis“

 

 

2. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18

Aukštaitijos nacionalinis parkas

33048

Ignalinos r., Utenos r., Švenčionių r.

Patenka į Aukštaitijos nacionalinį parką (dalis nacionalinio parko). Buveinių apsaugai svarbiomis teritorijomis nelaikomos nacionalinio parko rekreacinio, žemės ūkio ir gyvenamojo prioriteto zonos bei buveinių apsaugai svarbios teritorijos „Žeimenos upė“ dalis, kuri patenka į Aukštaitijos nacionalinį parką. Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (8 priedas)

3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis

5,8

 

 

 

 

 

3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis

590,2

 

 

 

 

 

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

35,7

 

 

 

 

 

3160, Natūralūs distrofiniai ežerai

10,0

 

 

 

 

 

5130, Kadagynai

5,2

 

 

 

 

 

6230, Rūšių turtingi briedgaurynai

0,5

 

 

 

 

 

6410, Melvenynai

0,4

 

 

 

 

 

7110, Aktyvios aukštapelkės

15,3

 

 

 

 

 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai

21,5

 

 

 

 

 

7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės

2,9

 

 

 

 

 

7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte

10,6

 

 

 

 

 

7230, Šarmingos žemapelkės

4,4

 

 

 

 

 

9010, Vakarų taiga

444,2

 

 

 

 

 

9050, Žolių turtingi eglynai

7,0

 

 

 

 

 

9070, Medžiais apaugusios ganyklos

42,3

 

 

 

 

 

9080, Pelkėti lapuočių miškai

75,7

 

 

 

 

 

91D0, Pelkiniai miškai

310,3

 

 

 

 

 

Auksuotoji šaškytė

 

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas

 

 

 

 

 

 

Kūdrinis pelėausis

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kirtiklis

 

 

 

 

 

 

Pelkinė uolaskėlė

 

 

 

 

 

 

Plačialapė klumpaitė

 

 

 

 

 

 

Raudonpilvė kūmutė

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas

 

 

 

 

 

 

Šarvuotoji skėtė

 

 

 

 

 

 

Šneiderio kirmvabalis

 

 

 

 

 

 

Ūdra

 

 

 

 

 

 

Žvilgančioji riestūnė

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė“

 

 

3. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

4. Pripažįstu netekusiu galios 137 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 188 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 220 punktą.

7. Pripažįstu netekusiu galios 230 punktą.

8. Pripažįstu netekusiu galios 246 punktą.

9. Pakeičiu 299 punktą ir jį išdėstau taip:

„299

Baltijos Šventosios upė

27

Kretingos r., Palangos m.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (187 priedas)

Upinė nėgė

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė”

 

 

10. Pripažįstu netekusiu galios 312 punktą.

11. Pripažįstu netekusiu galios 333 punktą.

12. Pripažįstu netekusiu galios 370 punktą.

13. Pripažįstu netekusiu galios 387 punktą.

14. Pripažįstu netekusiu galios 389 punktą.

15. Pripažįstu netekusiu galios 395 punktą.

16. Pripažįstu netekusiu galios 413 punktą.

17. Pripažįstu netekusiais galios 415, 416, 417 punktus.

18. Papildau 476 punktu:

„476

Mūrinės miškas

17,7

Vilniaus r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (295 priedas)

91D0, Pelkiniai miškai

17,7“

 

19. Papildau 477 punktu:

„477

Sacharos pelkė

88

Rokiškio r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (296 priedas)

7120, Degradavusios aukštapelkės

38

 

 

 

 

 

7140, Tarpinės pelkės ir liūnai

12,5

 

 

 

 

 

91D0, Pelkiniai miškai

24,1“

 

20. Papildau 478 punktu:

„478

Šienlaukio miškas

50,7

Raseinių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (297 priedas)

Niūriaspalvis auksavabalis“

 

 

21. Papildau 479 punktu:

„479

Kelpšiškių miškas

6,3

Zarasų r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (298 priedas)

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

6,3

 

 

 

 

 

Niūriaspalvis auksavabalis“

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas