Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ NUSTATYMO, PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO ir PAkeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 698

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendime Nr. T2-152 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo“ išdėstytus pasiūlymus, pateiktus įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti šių Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių pavadinimus:

1.1. Seredžiaus seniūnijos:

1.1.1. Padubysio kaimo (identifikavimo kodas 21631) pavadinimą ir vadinti jį Padubysio I kaimu;

1.1.2. Padubysio kaimo (identifikavimo kodas 21632) pavadinimą ir vadinti jį Padubysio II kaimu.

1.2. Skirsnemunės seniūnijos:

1.2.1. Naukaimio kaimo (identifikavimo kodas 21592) pavadinimą ir vadinti jį Naukaimio I kaimu;

1.2.2. Naukaimio kaimo (identifikavimo kodas 21593) pavadinimą ir vadinti jį Naukaimio II kaimu.

1.3. Šimkaičių seniūnijos:

1.3.1. Pabebirvio kaimo (identifikavimo kodas 21687) pavadinimą ir vadinti jį Pabebirvio I kaimu;

1.3.2. Pabebirvio kaimo (identifikavimo kodas 21686) pavadinimą ir vadinti jį Pabebirvio II kaimu.

2. Nustatyti šias Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves ir suteikti joms pavadinimus:

2.1. Girdžių seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Jerubiškių kaimo pavadinimą.

2.2. Juodaičių seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Pavietavos kaimo pavadinimą.

2.3. Jurbarkų seniūnijos:

2.3.1. gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Balnių kaimo pavadinimą;

2.3.2. gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Drebulynės kaimo pavadinimą.

2.4. Raudonės seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Ivoniškių kaimo pavadinimą.

2.5. Šimkaičių seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Pleteriškės kaimo pavadinimą.

3. Panaikinti šias Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves:

3.1. Girdžių seniūnijos Butkaičių II kaimą, o jo teritoriją – 188,30 hektaro priskirti Girdžių seniūnijos Butkaičių kaimo teritorijai (141,87 hektaro), Pavidaujo kaimo teritorijai (3,01 hektaro), Pavidaujo II kaimo teritorijai (11,95 hektaro) ir Vadžgirio girininkijos Lapgirių valstybinės reikšmės miško teritorijai (31,47 hektaro).

3.2. Jurbarkų seniūnijos Balnių I kaimą, o jo teritoriją – 394,80 hektaro priskirti Girdžių seniūnijos Džiugų kaimo teritorijai (0,09 hektaro) ir Jerubiškių kaimo teritorijai (0,4 hektaro), Jurbarkų seniūnijos Balnių kaimo teritorijai (318,52 hektaro), Buitkiškių kaimo teritorijai (0,02 hektaro), Jerubiškių kaimo teritorijai (11,85 hektaro), Vilniškių kaimo teritorijai (3,09 hektaro) ir Balandinės girininkijos valstybinės reikšmės miško teritorijai (60,83 hektaro).

3.3. Skirsnemunės seniūnijos Kalniškių kaimą, o jo teritoriją – 8,20 hektaro priskirti Skirsnemunės seniūnijos Skirsnemunės kaimo teritorijai.

3.4. Veliuonos seniūnijos Karalinavos kaimą, o jo teritoriją – 49,60 hektaro priskirti Juodaičių seniūnijos Mišiūnų kaimo teritorijai (0,68 hektaro), Veliuonos seniūnijos Akmeniškių kaimo teritorijai (0,44 hektaro) ir Liucinavos kaimo teritorijai (48,48 hektaro).

3.5. Viešvilės seniūnijos:

3.5.1. Baltupėnų kaimą, o jo teritoriją – 738,50 hektaro priskirti Viešvilės seniūnijos Pagulbinių kaimo teritorijai (12,82 hektaro) ir Viešvilės girininkijos Baltupėnų valstybinės reikšmės miško teritorijai (725,68 hektaro);

3.5.2. Smaladaržio viensėdį, o jo teritoriją – 6,80 hektaro priskirti Kalvelių girininkijos valstybinės reikšmės miško teritorijai.

4. Nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal pridedamus planus:

4.1. Eržvilko seniūnijos: Avietiškių kaimo (178,39 hektaro), Balandžių kaimo (228,37 hektaro), Baužaičių kaimo (309,01 hektaro), Būdų viensėdžio (128,81 hektaro), Būkintlaukio kaimo (407,57 hektaro), Būtaičių kaimo (194,64 hektaro), Čepaičių kaimo (277,61 hektaro), Daugėlių kaimo (536,96 hektaro), Dirvonų kaimo (184,91 hektaro), Dugnų kaimo (77,72 hektaro), Dūdlaukio kaimo (400,09 hektaro), Eimantų kaimo (194,56 hektaro), Eržvilko kaimo (215,70 hektaro), Eržvilko miestelio (120,07 hektaro), Fermų kaimo (286,67 hektaro), Gabšiškių kaimo (290,62 hektaro), Garšvilų kaimo (225,43 hektaro), Kalnučių kaimo (129,94 hektaro), Kartupių kaimo (266,20 hektaro), Klevinės kaimo (134,65 hektaro), Kubiliškės kaimo (502,26 hektaro), Kulvertiškių kaimo (230,46 hektaro), Lendrynės kaimo (108,91 hektaro), Lenkčių I kaimo (776,40 hektaro), Lenkčių II kaimo (157,08 hektaro), Lentinės kaimo (153,91 hektaro), Leonavo kaimo (260,27 hektaro), Lybiškių kaimo (666,90 hektaro), Milaičių kaimo (74,38 hektaro), Mosteikių kaimo (272,93 hektaro), Naujininkų kaimo (493,82 hektaro), Openiškės kaimo (625,14 hektaro), Paberžių kaimo (261,80 hektaro), Padvarninkų kaimo (59,30 hektaro), Pagatupio kaimo (77,20 hektaro), Pagirių kaimo (251,67 hektaro), Pagojo kaimo (408,93 hektaro), Palabaukščių kaimo (517,79 hektaro), Pašaltuonio kaimo (179,59 hektaro), Paupio kaimo (322,33 hektaro), Paupynio kaimo (162,70 hektaro), Paviščiovio kaimo (347,57 hektaro), Petkaičių kaimo (345,71 hektaro), Pikelių kaimo (329,97 hektaro), Plekių kaimo (584,81 hektaro), Polų kaimo (148,26 hektaro), Pratvalkų kaimo (713,59 hektaro), Pužiškių kaimo (160,46 hektaro), Rikyškių kaimo (156,47 hektaro), Rimšų kaimo (327,55 hektaro), Ropynės kaimo (169,42 hektaro), Rudžių kaimo (382,81 hektaro), Rutkiškių kaimo (484,64 hektaro), Sarakiškių kaimo (175,43 hektaro), Sarapiniškių kaimo (108,68 hektaro), Skliausčių kaimo (239,99 hektaro), Smaidrių kaimo (122,57 hektaro), Sniegoniškės kaimo (654,18 hektaro), Steponavos kaimo (104,93 hektaro), Stiegvilų kaimo (340,06 hektaro), Šveisčių kaimo (68,60 hektaro), Tadaušavos kaimo (122,82 hektaro), Taubučių kaimo (360,47 hektaro), Taučelių kaimo (84,37 hektaro), Trakų kaimo (120,03 hektaro), Užakmenių kaimo (111,89 hektaro), Užšešuvių kaimo (95,70 hektaro), Varlaukio kaimo (1064,56 hektaro), Varnaičių kaimo (1120,49 hektaro), Verėpų kaimo (63,93 hektaro), Viršiliškės kaimo (41,88 hektaro) ir Žukaičių kaimo (273,18 hektaro).

4.2. Girdžių seniūnijos: Bacių kaimo (296,19 hektaro), Butkaičių kaimo (587,28 hektaro), Būtrimų kaimo (343,75 hektaro), Dargių kaimo (370,57 hektaro), Drebulynės kaimo (337 hektarai), Džiugų kaimo (715,70 hektaro), Eidukiškių kaimo (101,91 hektaro), Girdžių kaimo (360 hektarų), Gudelių kaimo (406,89 hektaro), Jerubiškių kaimo (91,05 hektaro), Jokūbaičių I kaimo (682,94 hektaro), Jokūbaičių II kaimo (189,74 hektaro), Jurgeliškių kaimo (234,68 hektaro), Kavolių I kaimo (258,02 hektaro), Kavolių II kaimo (73,58 hektaro), Kuzių kaimo (109,07 hektaro), Miliušių kaimo (388,07 hektaro), Naujininkų kaimo (233,03 hektaro), Paantvardžio II kaimo (560,24 hektaro), Pavidaujo kaimo (267,18 hektaro), Pavidaujo I kaimo (609,04 hektaro), Pavidaujo II kaimo (294,80 hektaro), Pavidaujo III kaimo (190,04 hektaro), Pažėrų kaimo (589,64 hektaro), Pocaičių kaimo (234,34 hektaro) ir Ridikiškių kaimo (394,55 hektaro).

4.3. Juodaičių seniūnijos: Juodaičių kaimo (640,06 hektaro), Mišiūnų kaimo (754,26 hektaro), Pagausančio I kaimo (183,39 hektaro), Pagausančio II kaimo (707,74 hektaro), Pakarklio kaimo (462,28 hektaro), Pavietavos kaimo (385,71 hektaro) ir Užringio kaimo (76,54 hektaro).

4.4. Jurbarkų seniūnijos: Antkalniškių kaimo (430,69 hektaro), Antkalnių kaimo (45,74 hektaro), Balneliškių kaimo (17,17 hektaro), Balnių kaimo (533,20 hektaro), Balnių II kaimo (173,50 hektaro), Bandzinų I kaimo (203,80 hektaro), Bandzinų II kaimo (283,89 hektaro), Bendžių kaimo (223,48 hektaro), Buitkiškių kaimo (272,15 hektaro), Dainių kaimo (1208,99 hektaro), Dainių II kaimo (386,82 hektaro), Dargaitėlių kaimo (366,47 hektaro), Drebulynės kaimo (168,41 hektaro), Gedžių kaimo (203,77 hektaro), Geišių kaimo (389,30 hektaro), Giedrių kaimo (374,42 hektaro), Globių kaimo (282,74 hektaro), Greičių kaimo (292,79 hektaro), Jerubiškių kaimo (138,97 hektaro), Jokymiškių kaimo (107,18 hektaro), Jurbarkų kaimo (82,88 hektaro), Kalnėnų kaimo (555,99 hektaro), Kalniškių kaimo (212,57 hektaro), Kažemėkų kaimo (256,63 hektaro), Klišių kaimo (389,57 hektaro), Kriščiaviškės kaimo (278,36 hektaro), Kuturių kaimo (682,83 hektaro), Lemantiškių kaimo (84,88 hektaro), Lukšių kaimo (510,59 hektaro), Mantvilių kaimo (555,07 hektaro), Mantvilių II kaimo (75,37 hektaro), Meškininkų kaimo (486,48 hektaro), Mikutaičių I kaimo (189,96 hektaro), Mikutaičių II kaimo (189,78 hektaro), Naujasodžių kaimo (223,64 hektaro), Naujininkėlių kaimo (281,96 hektaro), Palėkių kaimo (288,72 hektaro), Pašvenčio kaimo (188,37 hektaro), Rauktiškių kaimo (165,69 hektaro), Rotulių kaimo (377,04 hektaro), Rotulių II kaimo (273,21 hektaro), Rukšnių kaimo (318,54 hektaro), Saukų kaimo (227,63 hektaro), Smukučių kaimo (296,50 hektaro), Telviakų kaimo (93,74 hektaro), Užkalnių kaimo (99,46 hektaro), Užvajočių kaimo (63,91 hektaro), Vajotų kaimo (317,17 hektaro), Valuckų kaimo (77,97 hektaro), Vanaginės kaimo (55,15 hektaro), Velėniškių kaimo (79,54 hektaro), Vertimų kaimo (325,31 hektaro), Vidugirio kaimo (0,94 hektaro), Vilniškių kaimo (250,80 hektaro), Žindaičių kaimo (699,02 hektaro) ir Žirniškių kaimo (115 hektarų).

4.5. Raudonės seniūnijos: Adomaitiškės kaimo (60,78 hektaro), Ambručių kaimo (272,01 hektaro), Andriušiūnų kaimo (84,61 hektaro), Balandžių kaimo (209,15 hektaro), Bartiškių kaimo (90,07 hektaro), Birbilų kaimo (437,60 hektaro), Čerbų kaimo (51,36 hektaro), Dangutiškės kaimo (200,51 hektaro), Dubinskių kaimo (256,21 hektaro), Graužėnų kaimo (399,46 hektaro), Ivoniškių kaimo (223,78 hektaro), Kybartų kaimo (191,26 hektaro), Klapatinės kaimo (630,31 hektaro), Milkūniškės kaimo (196,24 hektaro), Miškų kaimo (115,56 hektaro), Naujininkų kaimo (134,06 hektaro), Naujokų kaimo (246,47 hektaro), Paantvardžio kaimo (358,09 hektaro), Pamituvio I kaimo (321,20 hektaro), Pamituvio II kaimo (305,76 hektaro), Parevių kaimo (490,39 hektaro), Pasnietalio kaimo (325,99 hektaro), Pjaunių kaimo (221,15 hektaro), Pupkaimio kaimo (337,81 hektaro), Raudonėnų kaimo (788,81 hektaro), Raudonės kaimo (269,78 hektaro), Raudonės miestelio (327,52 hektaro), Sausgirių kaimo (446,99 hektaro), Stakių kaimo (253,87 hektaro), Stakių miestelio (96,04 hektaro), Šambaravos kaimo (103,09 hektaro) ir Vaičiuškų kaimo (425,41 hektaro).

4.6. Seredžiaus seniūnijos: Armeniškių kaimo (735,48 hektaro), Aukštrakio kaimo (130,56 hektaro), Belvederio kaimo (200,74 hektaro), Burbinės kaimo (922,07 hektaro), Burbiškių kaimo (434,96 hektaro), Dainaviškių kaimo (38,19 hektaro), Daugeliškių kaimo (131,49 hektaro), Daujotų kaimo (43,50 hektaro), Domantų kaimo (140,91 hektaro), Eimučių kaimo (100,11 hektaro), Eimutiškės kaimo (148,89 hektaro), Gadvaišų kaimo (281,09 hektaro), Girkų kaimo (203,63 hektaro), Goniūnų kaimo (256,15 hektaro), Grivančių kaimo (106,25 hektaro), Išlestakių kaimo (161,96 hektaro), Jurgiškių kaimo (422,30 hektaro), Klausučių kaimo (246,88 hektaro), Klumpės viensėdžio (7,56 hektaro), Merontiškių kaimo (81,67 hektaro), Motiškių kaimo (554,28 hektaro), Naciūnų kaimo (217,38 hektaro), Paarmenio kaimo (384,31 hektaro), Padubysio I kaimo (315,21 hektaro), Padubysio II kaimo (83,08 hektaro), Papartynų kaimo (116,82 hektaro), Pašilių kaimo (186,47 hektaro), Paupstalių kaimo (211,03 hektaro), Pavambalių kaimo (176,82 hektaro), Pavietavos kaimo (352,91 hektaro), Pieštvėnų kaimo (244,02 hektaro), Pikčiūnų kaimo (394,89 hektaro), Ramovės kaimo (18,78 hektaro), Rukšionių kaimo (556,83 hektaro), Rūstekonių kaimo (223,82 hektaro), Seredžiaus miestelio (168,55 hektaro), Skubų kaimo (231,25 hektaro), Spruktų kaimo (346,93 hektaro), Staciūnų kaimo (135,96 hektaro), Šapališkių kaimo (20,98 hektaro), Šilaitynės kaimo (589,56 hektaro), Vambalių kaimo (239,86 hektaro), Vitkūnų kaimo (284,51 hektaro), Vyliaudų kaimo (225,48 hektaro), Vosbutų kaimo (612,67 hektaro), Zabrano kaimo (74,71 hektaro), Žardiškių kaimo (787,01 hektaro) ir Žemaitaičių kaimo (164,61 hektaro).

4.7. Skirsnemunės seniūnijos: Antkalniškių kaimo (592,61 hektaro), Girvalakių kaimo (141,75 hektaro), Jakaičių kaimo (444,67 hektaro), Kaniūkų kaimo (499,52 hektaro), Kartupėnų kaimo (418,88 hektaro), Molynės kaimo (60,39 hektaro), Naubariškių kaimo (134,44 hektaro), Naukaimio I kaimo (459,31 hektaro), Naukaimio II kaimo (901,45 hektaro), Paantvardžio kaimo (444,85 hektaro), Panemunės kaimo (277,91 hektaro), Pilies I kaimo (168,80 hektaro), Pilies II kaimo (186,20 hektaro), Skirsnemunės kaimo (374,09 hektaro), Skirsnemuniškių I kaimo (853,95 hektaro), Skirsnemuniškių II kaimo (290,87 hektaro), Skirsnemuniškių III kaimo (384,32 hektaro), Sliekiškių kaimo (108,10 hektaro), Šilinės kaimo (89,58 hektaro), Švendriškių kaimo (353,30 hektaro), Vencloviškių kaimo (762,08 hektaro) ir Žvyrių kaimo (102,43 hektaro).

4.8. Smalininkų seniūnijos: Antšvenčių kaimo (231,86 hektaro), Endriušių kaimo (327,85 hektaro), Kazikėnų kaimo (290,69 hektaro), Naudvario viensėdžio (18,77 hektaro), Smalininkų kaimo (211,16 hektaro), Tetervinės viensėdžio (8,10 hektaro), Užbalių kaimo (367,46 hektaro), Užtilčių kaimo (90,85 hektaro), Vidkiemio kaimo (50,91 hektaro) ir Vilktakio viensėdžio (11,60 hektaro).

4.9. Šimkaičių seniūnijos: Akmeniškės kaimo (52,40 hektaro), Antanavos kaimo (204,80 hektaro), Apolonovkos kaimo (305,28 hektaro), Artelių kaimo (217,61 hektaro), Aukštrakių kaimo (275,23 hektaro), Aušgirio kaimo (420,73 hektaro), Baltraitiškės kaimo (207,30 hektaro), Barzdžių kaimo (27,52 hektaro), Baužų kaimo (57,98 hektaro), Bebirvų kaimo (186,28 hektaro), Bulzgeniškių kaimo (180,24 hektaro), Cigelnės kaimo (237,99 hektaro), Degimo kaimo (439,73 hektaro), Giegių kaimo (106,11 hektaro), Griaužų kaimo (317,35 hektaro), Grigožiškės kaimo (51,29 hektaro), Jovališkės kaimo (302,98 hektaro), Kalniškių kaimo (159,20 hektaro), Kalupių kaimo (76,94 hektaro), Kazokų kaimo (263,01 hektaro), Kebiškių kaimo (41,12 hektaro), Kniečių kaimo (409,58 hektaro), Lapgirių kaimo (440,45 hektaro), Liudvinavos kaimo (348,11 hektaro), Medininkų kaimo (455,20 hektaro), Naukaimio kaimo (253,11 hektaro), Paalsio I kaimo (1028,18 hektaro), Paalsio II kaimo (227,63 hektaro), Pabebirvio I kaimo (193,54 hektaro), Pabebirvio II kaimo (326,92 hektaro), Paišlynio kaimo (379,80 hektaro), Pamituvio kaimo (705,31 hektaro), Paparčių kaimo (292,66 hektaro), Paskynų kaimo (1014,60 hektaro), Paulių kaimo (1047,41 hektaro), Pavidaujo kaimo (202,40 hektaro), Peldžiūnų kaimo (457,51 hektaro), Pleteriškės kaimo (468,42 hektaro), Rievų kaimo (294,48 hektaro), Rupeikių kaimo (372,84 hektaro), Stulgių kaimo (139,91 hektaro), Šapališkės kaimo (483,82 hektaro), Šilišninkų kaimo (150,72 hektaro), Šilkalnio kaimo (200,17 hektaro), Šimkaičių kaimo (650,13 hektaro), Šimkaičių miestelio (44,62 hektaro), Vadžgirio kaimo (1191,07 hektaro), Vadžgirio miestelio (65,20 hektaro), Vidaujos kaimo (377,62 hektaro), Vidgirio kaimo (87,68 hektaro), Volungiškės kaimo (93,37 hektaro), Zagriaužio kaimo (356,34 hektaro) ir Žvirblaukio kaimo (222,87 hektaro).

4.10. Veliuonos seniūnijos: Akmeniškių kaimo (383,48 hektaro), Antkalnės kaimo (545,55 hektaro), Bereiviškių kaimo (288,48 hektaro), Birbiliškės kaimo (410,33 hektaro), Džiaugių kaimo (238,43 hektaro), Gausantiškių kaimo (540,39 hektaro), Gervėnų kaimo (188,70 hektaro), Gystėnų kaimo (316,91 hektaro), Gricių kaimo (260,51 hektaro), Gudžiūnų kaimo (344,42 hektaro), Kabučių kaimo (164,78 hektaro), Kalvių kaimo (289,09 hektaro), Kelmickų kaimo (223,77 hektaro), Klangių kaimo (398,28 hektaro), Liucinavos kaimo (485,78 hektaro), Minelgų kaimo (236,81 hektaro), Paagliuonio kaimo (802,80 hektaro), Pakalniškių kaimo (277,83 hektaro), Pamituvio kaimo (507,67 hektaro), Papiškių kaimo (205,95 hektaro), Pelučių kaimo (387,06 hektaro), Pelutėlių kaimo (502,80 hektaro), Skardinės kaimo (110,36 hektaro), Staliorių kaimo (207,85 hektaro), Šiaulių kaimo (121,03 hektaro), Škeršpylių kaimo (45,15 hektaro), Tamošių kaimo (554,01 hektaro), Terespolio kaimo (300,25 hektaro), Veliuonos miestelio (236,79 hektaro), Zubrickų kaimo (173,55 hektaro), Želmenų kaimo (255,24 hektaro) ir Žibintų kaimo (227,22 hektaro).

4.11. Viešvilės seniūnijos: Antupių kaimo (109,02 hektaro), Apšriūtų kaimo (13,55 hektaro), Išdagų kaimo (14,79 hektaro), Jūravos kaimo (15,12 hektaro), Kalvelių kaimo (163,96 hektaro), Leipgirių kaimo (23,99 hektaro), Naumalūnio viensėdžio (7,70 hektaro), Pagenaičių kaimo (15,24 hektaro), Pagulbinių kaimo (1292,30 hektaro), Ridelkalnio kaimo (211,59 hektaro), Viešvilės kaimo (612,99 hektaro), Viešvilės miestelio (247,37 hektaro), Vilkdaubio viensėdžio (6,72 hektaro) ir Žardelių kaimo (11,87 hektaro).

5. Pakeisti Smalininkų miesto teritorijos ribas pagal pridedamą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas