PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T1-84

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir atsižvelgdama į Žemaičių dailės muziejaus 2018 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 1-46, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. T1-5 „Dėl Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo”. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. balandžio 26 d.

sprendimu Nr.T1-84

 

Žemaičių dailės muziejaus teikiamų paslaugų kainos

 

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

Trukmė, kiekis, matas

 

Paslaugos kaina (Eur)

 

Pastabos

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1. Bilietų kainos

 

1.1.

Į Žemaitės memorialinį muziejų

 

1.1.1.

 

moksleiviams, studentams, pensininkams

 

1 vnt.

 

1,00

Plungės rajono moksleiviai organizuotomis grupėmis trečiadieniais muziejų lanko nemokamai

 

 

1.1.2.

 

suaugusiesiems

 

1 vnt.

 

2,00

 

 

1.1.3.

 

šeimos bilietas

 

1 vnt.

 

5,00

(2 suaugę ir iki 3 vaikų)

 

1.1.4.

 

šeimos bilietas

 

1 vnt.

 

4,00

(1 suaugęs ir iki 3 vaikų)

 

1.1.5.

 

įėjimo į kultūrinius renginius

 

1 vnt.

 

nuo 2,00 iki 10,00

 

 

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

 

1.1.6.

 

už ekskursijos vedimą lietuvių kalba

 

1 val.

 

10,00

 

Grupė iki 25 asmenų

 

1.1.7.

 

už ekskursijos vedimą užsienio kalba

 

1 val.

 

20,00

 

Grupė iki 25 asmenų

 

1.1.8.

 

edukacinis užsiėmimas

 

1 vnt.

nuo 15,00 iki 100,00

 

Grupė iki 25 asmenų.

Kiekvienam asmeniui perkamas bilietas į muziejų. Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

 

1.1.9.

 

fotosesija

 

1 val.

10,00 ir bilietas į muziejų

 

 

 

 

 

1.2.

 

Į Žemaičių dailės muziejų

 

1.2.1.

 

moksleiviams, studentams, pensininkams

 

1 vnt.

 

2,00

Plungės rajono moksleiviai organizuotomis grupėmis trečiadieniais muziejų lanko nemokamai

 

 

 

1.2.2.

 

suaugusiesiems

 

1 vnt.

 

3,00

 

 

 

1.2.3.

 

šeimos bilietas

 

1 vnt.

 

9,00

 

(2 suaugę ir iki 3 vaikų)

 

1.2.4.

 

šeimos bilietas

 

1 vnt.

 

6,00

 

(1 suaugęs ir iki 3 vaikų)

 

1.2.5.

 

įėjimas į kultūrinius renginius

 

1 vnt.

 

nuo 2,00 iki 25,00

 

 

 

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

 

1.2.6.

 

už ekskursijos vedimą po muziejų arba dvaro parką lietuvių kalba

 

1 val.

 

15,00

 

Grupė iki 25 asmenų

 

1.2.7.

 

už ekskursijos vedimą po muziejų arba dvaro parką užsienio kalba

 

1 val.

 

20,00

 

Grupė iki 25 asmenų

 

1.2.8.

 

edukacinis užsiėmimas

 

1 vnt.

 

Nuo 15,00 iki 100,00

 

 

Grupė iki 25 asmenų.

Kiekvienam asmeniui perkamas bilietas į muziejų. Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

 

1.2.9.

 

už ekskursijos vedimą po Plungės miestą ir rajoną lietuvių kalba

 

1 val.

 

30,00

 

 

1.2.10.

 

už ekskursijos vedimą po Plungės miestą ir rajoną užsienio kalba

 

1 val.

 

40,00

 

 

1.2.11.

 

fotosesija

 

1 val.

 

20,00 ir bilietas į muziejų

 

2. Patalpų nuoma

 

2.1.

Žemaičių dailės muziejuje

 

2.1.1.

 

reprezentacinė salė, I aukštas

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

500,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina  - 100,00 Eur

 

2.1.2.

 

konferencijų salė, II aukštas

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

450,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina – 50,00 Eur

 

2.1.3.

 

biblioteka, I aukštas

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

200,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina  - 25,00 Eur

 

2.1.4.

 

parodų salės, I aukštas

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

100,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina  - 25,00 Eur

 

2.1.5.

 

pietinis balkonas, II aukštas

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

100,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina  - 25,00 Eur

 

2.1.6.

 

šiaurinė terasa

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

150,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina  - 25,00 Eur

 

2.1.7.

 

rūsio salės

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

200,00

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina – 25,00 Eur

 

2.1.8.

 

parko centrinis parteris, pietinis parteris ir kitos teritorijos

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

nuo 150,00 iki 1 000,00 Eur

 

 

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

 

2.2.

Žemaitės memorialiniame muziejuje

 

2.2.1.

 

Ponų namas

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

150,00 Eur

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina – 25,00 Eur

 

2.2.2.

 

konferencijų salė

 

3 val. (įskaitant pasiruošimą ir darbus po renginio)

 

200,00 Eur

Nuomojant ilgesniam kaip 3 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina – 25,00 Eur

 

 

3. Kitos paslaugos

 

3.1.

 

Filmavimas, fotografavimas M. Oginskio dvaro rūmuose:

 

 

 

 

 

3.1.1.

 

pavieniams asmenims

 

vienkartinis leidimas

3,00

 

 

 

3.2.

 

Už medienos, paruoštos valant parką, realizaciją

1 kub. metras

25,00

Malkos (alksnis, guoba, eglė)

 

3.3.

 

Inventoriaus nuoma

1 vnt.

0,5 – 20,00

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam daiktui

 

3.4.

 

Įvažiavimas į parko teritoriją

vienkartinis leidimas

15,00

 

 

3.5.

 

Bilietų platinimo paslauga

1 vnt.

5 – 10 proc. nuo parduotų bilietų vertės

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam renginiui

 

3.6.

 

Konsignacinių prekių pardavimas

1 vnt.

10 – 30 proc. nuo nustatytos kainos

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiai prekei

 

3.7.

 

Pikniko vietos mokestis

vienkartinis leidimas

20,00

Pikniko mokestis taikomas žmonių grupėms, kurios atvyksta švęsti švenčių

 

3.8.

 

Leidimas prekiauti M. Oginskio dvaro teritorijoje

1 dienai

15,00 ir mokestis už elektros energijos sąnaudas

 

 

3.9.

 

Eksponatų skaitmeninimas

1 vnt.

2,00 – 50,00

Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus įsakymu nustatoma kaina konkrečiam eksponatui

 

_________________________________________________