Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

 

2016 m. spalio 5 d. Nr. 1K-772

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 7 straipsnio 9 punktu, 91 straipsniu ir 30 straipsniu,

n u s p r e n d ž i u, kad Diana ŽILIUTĖ-MARIA, gimusi 1976 m. gegužės 28 d. Lietuvoje, gyvenanti Italijos Respublikoje, išsaugo Lietuvos Respublikos pilietybę.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                              Tomas Žilinskas