LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-807 „DĖL LEADER METODO ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 1 d. Nr. 3D-550

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 3D-807 „Dėl LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

„1. Sudarau LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupę (toliau – koordinavimo grupė):

Gintas Saulius Cironka – žemės ūkio viceministras, koordinavimo grupės pirmininkas;

Vilma Daugalienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė, koordinavimo grupės pirmininko pavaduotoja (jos nesant – Mindaugas Palionis, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktoriaus pavaduotojas);

Vida Ačienė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Neringa Pukalskienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja);

Janina Augustinavičienė – Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno rajono vietos veiklos grupės projekto koordinatorė);

Kristina Burke-Žilinskienė – Šiaulių rajono vietos veiklos grupės projekto administratorė (jos nesant – Algirdas Bučys, Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Guoda Burokienė – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė (jos nesant – Erika Buikauskienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininko pavaduotoja);

Olga Celova – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vedėja (jos nesant – Živilė Bilotienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Neringa Čemerienė – Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė (jos nesant – Vilma Juodagalvytė-Baranovskaja, Panevėžio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė- administratorė);

Jolanta Čironienė – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vedėja (jos nesant – Goda Grebelienė, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito departamento Kaimo plėtros fondo paramos audito skyriaus vyriausioji specialistė);

Raimonda Damulienė – vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Vilija Vaškienė, Skuodo rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Arūnas Grumadas – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vedėjas (jo nesant – Andrius Valickas, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Lina Gumbrevičienė – Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktorė (jos nesant – Tomas Didžiulis, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos „Leader“ ir informavimo skyriaus vedėjas);

Kristina Indriošienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja (jos nesant – Inga Venciulytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pavaduotoja);

Violeta Jankauskienė – Vilniaus rajono vietos veiklos grupės projekto vadovė (jos nesant – Danutė Aleksiūnienė, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės projekto vadovė);

Andrius Jautakis – Kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Dovilė Jaugaitė, Kultūros ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Eglė Kairienė – Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolanta Armanavičienė, Žemės ūkio ministerijos Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė);

Alvyda Kazakevičiūtė Staniūnaitienė – Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto pirmininkė (jos nesant – Vita Janavičienė, Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė);

Tomas Keršys – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėjas (jo nesant – Gintarė Zajankauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Voldemaras Kesminas – asociacijos „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“ pirmininkas (jo nesant – Arvydas Veikšra, Zarasų–Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės pirmininkas);

Sonata Kiselienė – Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymų skyriaus vedėja (jos nesant – Simona Švoilaitė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų Mokymų skyriaus vyriausioji specialistė;

Reda Kneizevičienė – Sūduvos vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė (jos nesant – Lina Mineikienė, Marijampolės vietos veiklos grupės pirmininkė);

Sigutė Mečkovskienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Žaneta Jucaitytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Juozas Meldžiukas – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos l. e. direktoriaus pareigas;

Vytautas Pranas Mickus – Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacijos narys;

Artūras Milašauskas – žemės ūkio ministro patarėjas;

Romas Pakalnis – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas (jo nesant – Dalia Čebatariūnaitė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė);

Loreta Rubežienė – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Laima Dockevičienė, vietos veiklos grupės „Rietavo iniciatyvos“ pirmininkė ir projekto vadovė);

Ilona Sadovskaitė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Vaida Juralevičiūtė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Algirdas Sereika – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriaus pavaduotojas (jo nesant – Renatas Makelis, Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausiasis specialistas);

Aušra Slidziauskienė – Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkė (jos nesant – Valdas Aleknavičius, Kalvarijos vietos veiklos grupės pirmininkas);

Ligita Smagurauskienė – Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė (jos nesant Virgilijus Šironas, Molėtų vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ pirmininkas);

Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė – Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Helena Simonaitienė, Pasvalio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Nijolė Tirevičienė – Tauragės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Teresė Jankauskienė, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė);

Jolanta Vaičiūnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Jolita Banytė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė);

Aušra Vaidotienė – Kėdainių vietos veiklos grupės pirmininkė ir projekto vadovė (jos nesant – Juozas Jokimas, Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas);

Alvydas Valeiša – Varėnos krašto vietos veiklos grupės pirmininkas (jo nesant – Alvydas Varanis, Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas ir projekto vadovas);

Aleksandras Zinovičius – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patarėjas;

Povilas Žagunis – Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Panevėžio rajono savivaldybės meras (jo nesant – Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas);

Marija Žiubrienė – vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė (jos nesant – Romas Kalvaitis, vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkas).“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė