r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS SANTUOKŲ REGISTRAVIMO POILSIO DIENOMIS 2023 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 21  d. Nr. A-601

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsniu:

1. Tvirtinu Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus santuokų registravimo poilsio dienomis 2023 metų grafiką (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriui paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus santuokų registravimo poilsio dienomis 2023 metų grafiką;

2.2. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiesiems specialistas, vykdantiems civilinės metrikacijos funkcijas:

2.2.1. užtikrinti santuokų registravimą Akmenės rajono savivaldybėje 2.1 papunktyje nurodytomis 2023 m. poilsio dienomis;

2.2.2. esant poreikiui, derinti su Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi papildomą santuokų registravimą poilsio dienomis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Aromeda Laucienė

 


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 

2022 m. lapkričio 21  d. įsakymu

Nr. A-601

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS SANTUOKŲ REGISTRAVIMO POILSIO DIENOMIS

2023 METŲ GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

MĖNUO

DIENA

1.

SAUSIS

7

2.

VASARIS

11

3.

KOVAS

4

4.

BALANDIS

15

5.

GEGUŽĖ

13

6.

BIRŽELIS

10, 17

7.

LIEPA

1, 15, 29

8.

RUGPJŪTIS

5, 19, 26

9.

RUGSĖJIS

16

10.

SPALIS

21

11.

LAPKRITIS

18

12.

GRUODIS

9

 

 

_________________

part_d86efd4f9aec47c6ab471f7ea23a3c9f_end