Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI KAUNO APSKRITIES PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRĄ, KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRĄ, ŠIAULIŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRĄ IR PANEVĖŽIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRĄ

 

2017 m. gegužės 3 d. Nr. 335

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad biudžetinės įstaigos Kauno apskrities priklausomybės ligų centras (juridinio asmens kodas – 195551798), Klaipėdos priklausomybės ligų centras (juridinio asmens kodas – 290468940), Šiaulių priklausomybės ligų centras (juridinio asmens kodas – 145746831) ir Panevėžio priklausomybės ligų centras (juridinio asmens kodas – 195551830) būtų reorganizuoti jungimo būdu ir prijungti prie Vilniaus priklausomybės ligų centro (juridinio asmens kodas – 190999616), kuriam pereitų visos Kauno apskrities priklausomybės ligų centro, Klaipėdos priklausomybės ligų centro, Šiaulių priklausomybės ligų centro, Panevėžio priklausomybės ligų centro teisės ir pareigos.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų, veikiančių asmens sveikatos priežiūros srityje, valdymą, sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliau naudoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, materialinius ir finansinius išteklius, gerinti asmens sveikatos priežiūros srityje teikiamų priklausomybės ligų prevencijos, gydymo paslaugų prieinamumą visiems Lietuvos gyventojams ir šių paslaugų kokybę.

2.2. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos: Kauno apskrities priklausomybės ligų centras, Klaipėdos priklausomybės ligų centras, Šiaulių priklausomybės ligų centras, Panevėžio priklausomybės ligų centras.

2.3. Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Vilniaus priklausomybės ligų centras.

2.4. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Vilniaus priklausomybės ligų centras, kurio pavadinimas po reorganizavimo bus Respublikinis priklausomybės ligų centras.

2.5. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Respublikinis priklausomybės ligų centras atliks Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme bei Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas asmens sveikatos priežiūros srityje, teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines ir stacionarines) asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį, narkotines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, taip pat sergantiems priklausomybės ligomis, bendradarbiaudama su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinės pagalbos, probacijos, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, teisėsaugos institucijomis, organizuos kompleksinį pacientų gydymą ir reabilitaciją.

2.6. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Respublikinio priklausomybės ligų centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga