LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2014 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. SP-27 „DĖL IŠORINĖS POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 17 d. Nr. Sp-245

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47 straipsnio 4 dalimi, nusprendžia:

1. Pakeisti Išorinės politinės reklamos skleidimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. Sp-27 „Dėl Išorinės politinės reklamos skleidimo taisyklių patvirtinimo“:

 

1.1. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Išorinės politinės reklamos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų ir Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymais.“;

1.2. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Taisyklėse nustatoma Respublikos Prezidento rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų rinkimų išorinės politinės reklamos įrengimo ir skleidimo tvarka.“;

 

1.3. pakeisti 12.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

12.2. valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų. Respublikos Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimų išorinė politinė reklama gali būti skleidžiama tais atvejais, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių įmonės negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio;“;

 

1.4. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

16. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formą ir priemones, draudžiama likus 30 valandų iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją Respublikos Prezidento rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą - iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui, savivaldybių tarybų rinkimams išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios.“;

1.5. pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

17. Nuolatine vaizdine agitacija laikytina išorinė politinė reklama, kuri nėra techninėmis priemonėmis valdoma, tai yra techniškai gali būti sudėtinga pašalinti per trumpą laiką dėl didelių sąnaudų ir jokiais techniniais būdais negali būti keičiama (valdoma).“;

 

1.6. Pripažinti netekusiu galios 19 punktą.

 

 

Pirmininkas                                                                                         Zenonas Vaigauskas