Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administravimo departamentas

2019 01 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS

 

 

 

 

 

Tarptautinis standartas

 

 

 

 

 

2019 m. draudžiamasis sąrašas

 

 

 

 

 

Draudžiamojo sąrašo oficialųjį tekstą tvarko Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA)
ir jį skelbia anglų ir prancūzų kalbomis.
Kilus nesutarimų dėl tekstų anglų ir prancūzų kalbomis aiškinimo,
vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

 

 

Šis sąrašas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.


 

 

 

 

MEDŽIAGOS IR METODAI, DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS
(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

 

Vadovaujantis Pasaulinio antidopingo kodekso 4.2.2 straipsniu visos draudžiamosios medžiagos laikomos „specifinėmis medžiagomis“, išskyrus S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a klasių medžiagas bei draudžiamuosius metodus M1, M2 ir M3.

 

 

 

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

 

 

 

S0.    NEPATVIRTINTOS MEDŽIAGOS

 

Bet kokia farmakologinė medžiaga, neįtraukta nė į vieną Sąrašo skyrių ir šiuo metu jokios vyriausybinės sveikatos priežiūros institucijos nepatvirtinta kaip gydomoji (pvz., vaistai, kurių ikiklinikiniai ar klinikiniai tyrimai dar nebaigti ar buvo nutraukti, pakeistos struktūros vaistai (angl. designer drugs), medžiagos, patvirtintos naudoti tik kaip veterinariniai vaistai), yra visais atvejais draudžiama.

 

 

 

S1.    ANABOLINIAI AGENTAI

 

Anaboliniai agentai yra draudžiami.

 

1.    Anaboliniai androgeniniai steroidai (AAS)

 

a) Egzogeniniai* AAS, įskaitant:

 

1-androstendiolį (5α-androst-1-en-3β,17β-diolį), 1-androstendioną (5α-androst-1-en-3,17-dioną), 1-androsteroną (3α-hidroksi-5α-androst-1-en-17-oną), 1-testosteroną (17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-oną), bolasteroną, kalusteroną, klostebolį, danazolį ([1,2]oksazol[4',5':2,3]pregna-4-en-20-in-17α-olį), dehidrochlormetiltestosteroną (4-chlor-17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-oną), dezoksimetiltestosteroną (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-olį ir 17α-metil-5α-androst-3-en-17β-olį), drostanoloną, etilestrenolį (19-norpregna-4-en-17α-olį), fluoksimesteroną, formeboloną, furazabolį (17α-metil[1,2,5]oksadiazol[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-olį), gestrinoną, mestanoloną, mesteroloną, metandienoną (17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-oną), metenoloną, metandriolį; metasteroną (17β-hidroksi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-oną), metildienoloną (17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9-dien-3-oną), metil-1-testosteroną (17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-oną), metilnor-testosteroną (17β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-oną), metiltestosteroną, metriboloną (metiltrienoloną, 17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-oną), miboleroną, norboletoną, norklostebolį, noretandroloną, oksaboloną, oksandroloną, oksimesteroną, oksimetoloną, prostanozolį (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oksi]-1'H-pirazol[3,4:2,3]-5α-androstaną), kvinboloną, stanozololį, stenboloną, tetrahidrogestrinoną (17-hidroksi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-oną), trenboloną (17β-hidroksiestr-4,9,11-trien-3-oną) ir kitas panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagas.

 

b) Endogeniniai** AAS, taip pat jų metabolitai ir izomerai, kai skiriami vartoti kaip egzogeniniai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 

4-androstendiolį (androst-5-en-3β,17β-diolį), 4-hidroksitestosteroną (4,17β-dihidroksiadrost-4-en-3-oną), 5-androstendioną (androst-5-en-3,17-dioną), 7α-hidroksi-DHEA, 7β--hidroksi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrostendiolį (estr-4-en-3,17-diolį), 19-norandrostendioną (estr-4-en-3,17-dioną), androstanoloną (5α-dihidrotestosteroną, 17β-hidroksi-5α-androstan-3-oną), androstendiolį (androst-5-en-3β,17β-diolį), androstendioną (androst-4-en-3,17-dioną), boldenoną, boldioną (androsta-1,4-dien-3,17-dioną), epiandrosteroną (3-hidroksi-5-androstan-17-oną), epi-dihidrotestosteroną (17β-hidroksi-5β-androstan-3-oną), epitestosteroną, nandroloną (19-nortestosteroną), prasteroną (dehidroepiandrosteroną, DHEA, 3-β-hidroksiandrost-5-en-17-oną), testosteroną.

 

2.    Kiti anaboliniai agentai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 

klenbuterolį, atrankinius androgenų receptorių moduliatorius [SARM, pvz., andariną, LGD-4033, enobosarmą (ostariną) ir RAD140], tiboloną, zeranolį, zilpaterolį.

 

 

 

Šiame skyriuje:

 

·        *egzogenine vadinama tokia medžiaga, kurios organizmas natūraliu būdu paprastai negamina;

 

·        **endogenine vadinama tokia medžiaga, kurią organizmas paprastai gamina natūraliu būdu.

 

 

 

S2.    PEPTIDINIAI HORMONAI, AUGIMO FAKTORIAI, KITOS PANAŠIOS MEDŽIAGOS IR MIMETIKAI

 

Draudžiamos šios medžiagos ir kitos panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagos:

 

1.    eritropoetinas (EPO) ir eritropoezę veikiantys agentai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 

1.1. eritropoetino receptorių agonistus, pvz., darbepoetiną (dEPO), eritropoetiną (EPO), EPO pagrindu sukurtus junginius [pvz., EPO-Fc, metoksipolietileno glikol-epoetiną beta (CERA)], EPO mimetinius agentus ir jų junginius (pvz., CNTO-530 ir peginesatidą);

 

1.2. hipoksiją sukeliančio faktoriaus (HIF) aktyvavimo agentus, pvz., argoną, kobaltą, daprodustatą (GSK1278863), molidustatą (BAY 85-3934), roksadustatą (FG-4592), vadadustatą (AKB6549),ksenoną;

 

1.3. GATA inhibitorius, pvz., K-11706;

 

1.4. TGF-beta (TGF-β) inhibitorius, pvz., luspaterceptą, sotaterceptą;

 

1.5. įgimtų regeneracinių receptorių agonistus, pvz., asialo EPO, karbamilintą EPO (CEPO);

 

2.    Peptidiniai hormonai ir jų išsiskyrimo faktoriai:

 

2.1. chorioninis gonadotropinas (CG) ir liuteinizuojantis hormonas (LH) ir jų išsiskyrimo faktoriai vyrų organizme, pvz., buserelinas, deslorelinas, gonadorelinas, leuprorelinas, nafarelinas ir triptorelinas;

 

2.2. kortikotropinai ir jų išsiskyrimo faktoriai, pvz., kortikorelinas;

 

2.3. augimo hormonas (GH), jo fragmentai ir išsiskyrimo faktoriai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: augimo hormono fragmentus, pvz., AOD-9604 ir hGH 176-191, augimo hormono išsiskyrimo hormoną (GHRH) ir jo analogus, pvz., CJC-1293, CJC-1295, sermoreliną ir tesamoreliną, augimo hormonų sekretagogus (GHS), pvz., lenomoreliną (greliną) ir jo mimetikus, kaip antai anamorelinas, ipamorelinas, macimorelinas ir tabimorelinas, GH išsiskyrimo peptidus (GHRPs), pvz., aleksamoreliną, GHRP-1, GHRP-2 (pralmoreliną), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ir eksmoreliną (heksareliną)

 

3.    Augimo faktoriai ir augimo faktorių moduliatoriai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 

fibroblastų augimo faktorius (FGFs), hepatocitų augimo faktorių (HGF), į insuliną panašų augimo faktorių-1 (IGF-1) ir jo analogus, mechaninius augimo faktorius (MGFs), trombocitų kilmės augimo faktorių (PDGF), timoziną-β4 ir jo darinius, pvz., TB-500, kraujagyslių endotelio augimo faktorių (VEGF),

 

ir bet kokie kiti augimo faktoriai ar augimo faktorių moduliatoriai, turintys poveikį raumenų, sausgyslių ar raiščių baltymų sintezei (degradacijai), vaskuliarizacijai, energijos panaudojimui, regeneracijos gebėjimams ar skaidulų tipo pasikeitimui.

 

 

 

S3.    BETA-2 AGONISTAI

 

Visi atrankiniai ir neatrankiniai beta-2 agonistai yra draudžiami, taip pat visi optiniai izomerai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 

fenoterolį, formoterolį, higenaminą, indakaterolį, olodaterolį, prokaterolį, reproterolį, salbutamolį, salmeterolį, terbutaliną, tretokvinolį (trimetokvinolį), tulobuterolį, vilanterolį, išskyrus:

 

·      įkvepiamąjį salbutamolį (ne daugiau kaip 1600 mikrogramų per 24 valandas, atskiromis dozėmis, neviršijant 800 mikrogramų per 12 valandų, pradedant skaičiuoti nuo bet kurios dozės);

 

·      įkvepiamąjį formoterolį (didžiausia gauta dozė – ne daugiau kaip 54 mikrogramai per 24 valandas);

 

·      įkvepiamąjį salmeterolį (ne daugiau kaip 200 mikrogramų per 24 valandas).

 

Šlapime aptiktas didesnis nei 1000 ng/ml salbutamolio ar didesnis nei 40 ng/ml formoterolio kiekis neatitinka medžiagos vartojimo gydymo tikslais reikalavimų, todėl laikoma, kad tai teigiamas testo rezultatas, nebent sportininkas kontroliuojamais farmakokinetiniais tyrimais įrodo, kad anomalus rezultatas buvo gautas dėl gydymo tikslais įkvėptos dozės, neviršijusios pirmiau nurodytos didžiausios leidžiamos ribos.

 

 

 

S4.    HORMONAI IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS MODULIATORIAI

 

Draudžiami šie hormonai ir medžiagų apykaitos moduliatoriai:

 

1.    aromatazės inhibitoriai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: 2-androstenolį (5α-androst-2-en-17-olį), 2-androstenoną (5α-androst-2-en-17-oną), 3-androstenolį (5α-androst-3-en-17-olį), 3-androstenoną (5α-androst-3-en-17-oną), 4-androsten-3,6,17-trioną (6-okso), aminoglutetimidą, anastrozolį, androsta-1,4,6-trien-3,17-dioną (androstatrienedioną), androsta-3,5-dien-7,17-dioną (arimistaną), eksemestaną, formestaną, letrozolį, testolaktoną;

 

2.    atrankiniai estrogeno receptorių moduliatoriai (SERM), įskaitant, bet tuo neapsiribojant: raloksifeną, tamoksifeną, toremifeną;

 

3.    kitos antiestrogeninės medžiagos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: klomifeną, ciklofenilį, fulvestrantą;

 

4.    agentai, užkertantys kelią IIB tipo aktivino receptoriaus aktyvavimui, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: A tipo aktiviną neutralizuojančius antikūnus, konkurencinius IIB tipo aktivino receptorius, kaip antai masalo pavidalo aktivino receptoriai (pvz., ACE-031), IIB tipo antiaktivino receptoriaus antikūnus (pvz., bimagrumabą), miostatino inhibitorius, kaip antai agentai, mažinantys ar stabdantys miostatino raišką, miostatiną neutralizuojančius antikūnus (pvz., domagrozumabą, landogrozumabą, stamulumabą), miostatiną surišančius baltymus (pvz., folistatiną, miostatino propeptidą);

 

5.    medžiagų apykaitos moduliatoriai:

 

5.1. AMP aktyvinamų baltymų kinazės (AMPK) aktyvikliai, pvz., AICAR, SR9009 ir peroksisominių proliferatorių aktyvinamų delta receptorių (PPARδ) agonistai, pvz., 2-(2-metil-4-((4-metil-2-(4-(trifluorometil)fenil)tiazol-5-il)metiltio)fenoksi)acto rūgštis (GW1516, GW501516);

 

5.2. insulinai ir insulino mimetikai;

 

5.3. meldonis;

 

5.4. trimetazidinas.

 

 


 

 

S5.    DIURETIKAI IR MASKUOJAMOSIOS MEDŽIAGOS

 

Draudžiami šie diuretikai ir maskuojamosios medžiagos, taip pat kitos panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagos, įskaitant, bet neapsiribojant:

 

·   desmopresiną, probenecidą, plazmos tūrio didinimo priemones, pvz., intraveniniu būdu vartojamą albuminą, dekstraną, hidroksietilo krakmolą ir manitolą);

 

·   acetazolamidą, amiloridą, bumetanidą, kanrenoną, chlortalidoną, etakrino rūgštį, furozemidą, indapamidą, metolazoną, spironolaktoną, tiazidus, pvz., bendroflumetiazidą, chlortiazidą ir hidrochlortiazidą), triamtereną ir vaptanus, pvz., tolvaptaną.

 

Išskyrus:

 

·   drospirenoną, pamabromą, oftalmologiškai vartojamus karboanhidrazės inhibitorius (pvz., dorzolamidą ir brinzolamidą);

 

·   vietiškai vartojamą felipresiną, skirtą dantų nejautrai.

 

Jei sportininko dopingo mėginyje bet kuriuo metu ar, jei taikoma, per varžybas aptinkamas bet koks šių medžiagų, kurių vartojimas ribojamas (pvz., formoterolio, salbutamolio, katino, efedrino, metilefedrino ir pseudoefedrino), kiekis kartu su diuretiku ar kita maskuojamąja medžiaga, laikoma, kad tai teigiamas testo rezultatas, nebent sportininkas turi patvirtintą leidimą vartoti gydymui (LVG), išduotą šiai medžiagai, kartu su leidimu vartoti diuretiką ar maskuojamąją medžiagą. 

 

 

 

DRAUDŽIAMIEJI METODAI

 

 

 

M1.   KRAUJO IR KRAUJO KOMPONENTŲ MANIPULIACIJA

 

Draudžiami šie metodai:

 

1.    bet kokio kiekio ir bet kokios kilmės autologinio, alogeninio (homologinio) ar heterologinio kraujo arba eritrocitų produktų vartojimas ar pakartotinis jų įšvirkštimas į kraujotakos sistemą;

 

2.    dirbtinis deguonies įsisavinimo, pernašos ar tiekimo didinimas, naudojant, bet tuo neapsiribojant, cheminius perfluoro preparatus, efaproksiralį (RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus, pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus, hemoglobino produktus mikrokapsulėse, išskyrus papildomą įkvepiamą deguonį;

 

3.    bet kokios rūšies kraujo ar kraujo komponentų manipuliacija kraujagyslėse fizikinėmis ar cheminėmis priemonėmis.

 

 


 

 

M2.     CHEMINĖS IR FIZINĖS MANIPULIACIJOS

 

Draudžiama:

 

1.    klastoti ar bandyti apgaule pakeisti per dopingo kontrolę paimtų mėginių vientisumą ir tinkamumą. Tai apima, bet tuo neapsiriboja, šlapimo pakeitimą ir (arba) atskiedimą, pvz., proteaze;

 

2.    atlikti intravenines infuzijas ir (arba) injekcijas, viršijančias iš viso 100 ml per 12 valandų, išskyrus tuos atvejus, kai jos teisėtai skiriamos gydymo ligoninėje laikotarpiu, atliekant chirurgines procedūras ar klinikinius diagnostinius tyrimus.

 

 

 

M3.   GENŲ IR LĄSTELIŲ DOPINGAS

 

Draudžiami šie metodai, kuriais siekiama pagerinti sportininko pasirodymą:

 

1.    nukleino rūgščių polimerų ar nukleino rūgšties analogų naudojimas;

 

2.    genų redagavimo agentų, sukurtų pakeisti genomų sekas, naudojimas ir (arba) transkripcinis, potranskripcinis ar epigenetinis genų raiškos reguliavimas;

 

3.    normalių ar genetiškai modifikuotų ląstelių naudojimas.

 

 

 


 

 

PER VARŽYBAS DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS IR METODAI

 

 

 

Be pirmiau apibrėžtų S0–S5 ir M1–M3 klasių, per varžybas draudžiamos šios klasės:

 

 

 

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

 

 

 

S6.    STIMULIATORIAI

 

Draudžiami visi stimuliatoriai, įskaitant visus optinius izomerus (pvz., d- ir l-), jei tinka.

 

Stimuliatoriams priskiriami:

 

a)    Nespecifiniai stimuliatoriai:

 

adrafinilas, amfepramonas, amfetaminas, amfetaminilas, amifenazolas, benfluoreksas, benzilpiperazinas, bromantanas, klobenzoreksas, kokainas, kropropamidas, krotetamidas, fenkaminas, fenetilinas, fenfluraminas, fenproporeksas, fonturacetamas [4-fenilpiraketamas (karfedonas)], furfenoreksas, lisdeksamfetaminas, mefenoreksas, mefenterminas, mezokarbas, metamfetaminas(d-), p-metilamfetaminas, modafinilas, norfenfluraminas, fendimetrazinas, fenterminas, prenilaminas, prolintanas. Stimuliatorius, kuris neįtrauktas į šio skyriaus sąrašą, yra specifinė medžiaga.

 

b)    Specifiniams stimuliatoriams priskiriama, tuo neapsiribojant:

 

3-metilheksan-2-aminas [1,2-dimetilpentilaminas], 4-metilheksan-2-aminas [metilheksanaminas], 4-metilpentan-2-aminas (1,3-dimetilbutilaminas), 5-metilheksan-2-aminas (1,4-dimetilpentilaminas), benzfetaminas, katinas**, katinonas ir jo analogai (pvz., mefedronas, metedronas, α-pirolidinovalerofenonas), dimetamfetaminas (dimetilamfetaminas), efedrinas***, epinefrinas****(adrenalinas), etamivanas, etilamfetaminas, etilefrinas, famprofazonas, fenbutrazatas, fenkamfaminas, heptaminolis, hidroksiamfetaminas (parahidroksiamfetaminas), izometeptenas, levmetamfetaminas, meklofenoksatas, metilendioksimetamfetaminas, metilefedrinas***, metilfenidatas, niketamidas, norfenefrinas, oktopaminas, oksilofrinas (metilsinefrinas), pemolinas, pentetrazolis; fenetilaminas ir jo dariniai, fenmetrazinas, fenprometaminas, propilheksedrinas, pseudoefedrinas*****, selegilinas, sibutraminas, strichninas, tenamfetaminas (metilendioksiamfetaminas), tuaminoheptanas ir kitos panašios cheminės struktūros ir panašaus biologinio poveikio medžiagos.

 

Išskyrus:

 

·   klonidiną,

 

·   imidazolo darinius, skirtus vartoti vietiškai arba lašinti į akis, ir stimuliatorius, kurie yra įtraukti į 2019 metų stebėsenos programą*.

 

*Bupropionas, kofeinas, nikotinas, fenilefrinas, fenilpropanolaminas, pipradolis ir sinefrinas yra įtraukti į 2019 metų stebėsenos programą ir nelaikomi draudžiamosiomis medžiagomis.

 

**Katinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 5 mikrogramai mililitre.

 

***Efedrinas ir metilefedrinas yra draudžiami, kai kiekvieno jų koncentracija šlapime yra didesnė kaip 10 mikrogramų mililitre.

 

****Epinefrinas (adrenalinas) nedraudžiamas, jei jis skirtas vartoti vietiškai (pvz., gydant nosį ar akis) ar vartojamas kartu su vietiniais anestetikais.

 

*****Pseudoefedrinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime didesnė kaip 150 mikrogramų mililitre.

 

 

 

S7.    NARKOTIKAI

 

Draudžiami šie narkotikai:

 

buprenorfinas, dekstromoramidas, diamorfinas (heroinas), fentanilas ir jo dariniai, hidromorfonas, metadonas, morfinas, nikomorfinas, oksikodonas, oksimorfonas, pentazocinas, petidinas.

 

 

 

S8.    KANABINOIDAI

 

Draudžiami šie kanabinoidai:

 

·        natūralūs kanabinoidai, pvz., kanapės, hašišas, marihuana, arba sintetinis delta-9-tetrahidrokanabinolis (THC);

 

·      sintetiniai kanabinoidai, pvz., delta-9-tetrahidrokanabinolis (THC) ir kiti kanabimimetikai,

 

išskyrus:

·    kanabidiolį.

 

 

 

S9.    GLIUKOKORTIKOIDAI

 

Visi gliukokortikoidai yra draudžiami, kai vartojami per burną, leidžiami į veną ar raumenis arba įsisavinami per tiesiąją žarną,

 

įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

 

betametazoną, butezonidą, kortizoną, deflazakortą, deksametazoną, flutikazoną, hidrokortizoną, metilprednizoloną, prednizoloną, prednizoną, triamcinoloną.

 


 

 

 

 

MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS TAM TIKRŲ SPORTO ŠAKŲ ATSTOVAMS

 

 

 

P1.    BETA BLOKATORIAI

 

Beta blokatoriai draudžiami tik per šių sporto šakų varžybas ir ne varžybų metu, kai nurodyta:

 

·        Šaudymas iš lanko (WA)*

 

·        Automobilių sportas (FIA)

 

·        Biliardas (visų tipų) (WCBS)

 

·        Smiginis (WDF)

 

·        Golfas (IGF)

 

·        Šaudymas (ISSF, IPC)*

 

·        Slidinėjimas / snieglenčių sportas (FIS), t. y. šuoliai su slidėmis, akrobatinio slidinėjimo šuolių (angl. aerials) ir puslankio (angl. halfpipe) rungtys, snieglenčių puslankio ir šuolių ore (angl. big air) rungtys.

 

·        Povandeninio sporto (CMAS) rungtys: kvėpavimo sulaikymas panirus (angl. apnoea) su vienodu svoriu ir su plaukmenimis ar be jų, dinaminis kvėpavimo sulaikymas (angl. dynamic apnoea) plaukiant po vandeniu su plaukmenimis ar be jų, laisvasis panirimas (angl. free immersion), plaukimas po vandeniu „Jump Blue“, povandeninė žūklė, statiškas kvėpavimo sulaikymas (angl. static apnoea), povandeninis šaudymas į taikinius (angl. target shooting) ir kvėpavimo sulaikymas panirus su kintamu svoriu (angl. variable weight apnoea).

 

* Taip pat draudžiama ne varžybų metu.

 

Beta blokatoriams priskiriama, tuo neapsiribojant:

 

acebutololis, alprenololis, atenololis, betaksololis, bizoprololis, bunololis, karteololis, karvedilolis, celiprololis, esmololis, labetalolis, metipranololis, metoprololis, nadololis, oksprenololis, pindololis, propranololis, sotalolis, timololis.