Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 435 DĖL STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ KRITERIJŲ 2019–2020 METAMS NUSTATYMO PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. 125

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 435 Dėl strateginių sporto šakų kriterijų 2019–2020 metams nustatymo ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ KRITERIJŲ 2019–2021 METAMS NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 2 straipsnio 23 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad 2019–2021 metais sporto šaka laikoma strategine sporto šaka, jeigu ji yra įtraukta į olimpinių žaidynių programą ir sporto šakos Lietuvos Respublikai atstovaujantys sportininkai nuo 2013 m. sausio 1 d. sporto šakos rungtyje, kuri įtraukta į olimpinių žaidynių programą, užėmė bent vieną iš šių vietų:

1.1. olimpinėse žaidynėse 1–8 vietą;

1.2. pasaulio čempionate 1–6 vietą;

1.3. Europos čempionate 1–3 vietą;

1.4. Profesionalų teniso asociacijos ar Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–30 vietą.

2. Nustatyti, kad tose sporto šakose, kuriose pasaulio ar Europos čempionatai nevykdomi, o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar Europos taurės varžybos, nustatant strategines sporto šakas 2019–2021 metams, įskaitomos šiose varžybose užimtos vietos.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė