LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M.

LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-815 „DĖL SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. V-53

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“:

1.     Papildau 3 priedą 38.101 papunkčiu:

38.101. siekiant užtikrinti Lietuvos regionų gyventojams galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas medicinos paslaugas, diegiami ir plėtojami integruotos sveikatos priežiūros modeliai, sudarantys prielaidas gerinti traumų, nelaimingų atsitikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo bei medicininės reabilitacijos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiant efektyvaus integruotos sveikatos priežiūros modelio paslaugų teikimo organizavimo, būtina tobulinti greitosios medicinos pagalbos stočių ir (ar) skyrių, greitosios medicinos pagalbos dispečerinių, rajono, regiono, respublikos lygmens ligoninių, universitetų ligoninių specialistų komandų, kurias sudaro gydytojai ir kiti sveikatos srities specialistai, kvalifikaciją ir stiprinti žinias. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

2.  Papildau 3 priedą 38.13 papunkčiu:

38.13. siekiant užtikrinti Lietuvos regionų gyventojams galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, kad operatyvi ir profesionali skubiosios medicinos pagalba gyventojams būtų prieinama nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, skatinamos naujos, efektyvesnės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos. Pirmiausia tikslinga įgyvendinti bandomąjį skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo, teikimo ir valdymo modelį, kurį įgyvendinant skubiosios telemedicinos paslaugos būtų įdiegtos 9 savivaldybėse. Įvertinus telemedicinos paslaugų efektyvumą skubiosios medicinos pagalbos srityje, numatoma spręsti dėl tokių paslaugų plėtros visos Lietuvos mastu. Bandomąjį projektą vykdys: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

3.  Papildau 4 priedą 33.1.8.5 papunkčiu:

33.1.8.5. siekiant efektyvaus kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo modelio įgyvendinimo, būtina tobulinti greitosios medicinos pagalbos stočių ir (ar) skyrių, greitosios medicinos pagalbos dispečerinių, rajono, regiono, respublikos lygmens ligoninių, universitetų ligoninių specialistų komandų, kurias sudaro gydytojai ir kiti sveikatos srities specialistai, kvalifikaciją ir stiprinti žinias. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

4.  Papildau 4 priedą 33.1.10 papunkčiu:

33.1.10. siekiant užtikrinti Lietuvos regionų gyventojams galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, kad operatyvi ir profesionali skubiosios medicinos pagalba gyventojams būtų prieinama nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, skatinamos naujos, efektyvesnės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos. Pirmiausia tikslinga įgyvendinti bandomąjį skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo, teikimo ir valdymo modelį, kurį įgyvendinant skubiosios telemedicinos paslaugos būtų įdiegtos 9 savivaldybėse. Įvertinus telemedicinos paslaugų efektyvumą skubiosios medicinos pagalbos srityje, numatoma spręsti dėl tokių paslaugų plėtros visos Lietuvos mastu. Bandomąjį projektą vykdys: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

5.     Papildau 5 priedą 24.2.3.4 papunkčiu:

24.2.3.4. siekiant efektyvaus kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo modelio įgyvendinimo, būtina tobulinti greitosios medicinos pagalbos stočių ir (ar) skyrių, greitosios medicinos pagalbos dispečerinių, rajono, regiono, respublikos lygmens ligoninių, universitetų ligoninių specialistų komandų, kurias sudaro gydytojai ir kiti sveikatos srities specialistai, kvalifikaciją ir stiprinti žinias. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

6.     Papildau 5 priedą 24.5 papunkčiu:

24.5. siekiant užtikrinti Lietuvos regionų gyventojams galimybę laiku gauti kokybiškas ir veiksmingas skubiosios medicinos pagalbos paslaugas, kad operatyvi ir profesionali skubiosios medicinos pagalba gyventojams būtų prieinama nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, skatinamos naujos, efektyvesnės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos. Pirmiausia tikslinga įgyvendinti bandomąjį skubiosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo, teikimo ir valdymo modelį, kurio metu skubiosios telemedicinos paslaugos būtų įdiegtos 9 savivaldybėse. Įvertinus telemedicinos paslaugų efektyvumą skubiosios medicinos pagalbos srityje, numatoma spręsti dėl tokių paslaugų plėtros visos Lietuvos mastu. Bandomąjį projektą vykdys: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga