Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 1132
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.112 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.112.      veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos:   

3.112.1.    išdavimą                                                                                       124

3.112.2.    dublikato išdavimą                                                                       55

3.112.3.    patikslinimą                                                                                  34“.

2. Pakeisti 3.113 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.113.      specialiosios veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) licencijos:                                                                                    

3.113.1.    išdavimą                                                                                       124

3.113.2.    dublikato išdavimą                                                                       55

3.113.3.    patikslinimą                                                                                  34“.

3. Pakeisti 4.409 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.409.      veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimo:                                                            

4.409.1.    išdavimą                                                                                       115

4.409.2.    dublikato išdavimą                                                                       46

4.409.3.    patikslinimą                                                                                  26“.

4. Papildyti 4.4091 papunkčiu:

 

4.4091.      veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos specialiojo registracijos pažymėjimo:                                                            

4.4091.1.     išdavimą                                                                                       115

4.4091.2.     dublikato išdavimą                                                                       46

4.4091.3.     patikslinimą                                                                                  26“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius