LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymO Nr. 3D-134 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

 

2022 m. kovo 15 d. Nr. 3D-182

Vilnius

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3D-134 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“:

1.   Pripažįstu netekusiu galios 1.2 papunktį.

2.   Pripažįstu netekusiu galios 2.2 papunktį.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Kęstutis Navickas