LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 13 d. Nr. 1V-450

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 326 „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 5 punktu:

1. Tvirtinu šios sudėties Nacionalinę bendruomeninių organizacijų tarybą (toliau – Taryba):

Audronė Astrauskienė, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja;

Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;

Jolita Bečienė, Kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė;

Justina Grigaravičienė, Aplinkos ministerijos vyriausioji patarėja;

Jolanta Gulbinienė, Bendruomenės centro „Veršva“ pirmininkė;

Vytautas Juozapavičius, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės pirmininkas;

Renaldas Kulikauskas, Klaipėdos bendruomenių sąjungos pirmininkas;

Darius Liutikas, žemės ūkio viceministras;

Jolanta Marija Malinauskaitė, Kauno rajono Ežerėlio bendruomenės centro narė;

Dalia Masaitienė, Vidaus reikalų ministerijos vyresnioji patarėja;

Ramūnas Navickas, Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas;

Aurelija Olendraitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros klausimais;

Tomas Pūtys, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas;

Jonas Samoška, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos viceprezidentas;

Loreta Sirvidienė, Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Rasa Stonienė, vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovė;

Virginija Šetkienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė;

Vida Vrubliauskienė, Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė;

Roma Žakaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė;

Jolita Žukauskaitė, Finansų ministerijos Investicijų departamento Socialinių investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Pavedu Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamentui:

2.1. techniškai aptarnauti Tarybos darbą ir paskirti sekretorių (-ę);

2.2. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo sušaukti pirmą Tarybos posėdį.  

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas