LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V-3016

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 2.4.3 papunkčiu:

2.4.3. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė dėl joje nustatyto naujos SARS-CoV-2 viruso mutacijos plitimo.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą ir 1 punktą išdėstau taip:

 

1.

ES ir EEE šalys (pagal Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro skelbiamus šalių (regionų) duomenis)

1.1.     

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

1.2.

Lichtenšteino Kunigaikštytė

1.3.

Šveicarijos Konfederacija“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 28 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys