Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUI

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1K-188

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Sauliaus URBANAVIČIAUS prašymą,

s u t e i k i u jam kasmetines atostogas 2015 m. sausio 5–6 d.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė